Postmoderne psykologi

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Postmoderne psykologi by Mind Map: Postmoderne psykologi

1. "De sociale arenaer"

1.1. Selvgenkendelse i alle de sociale rum og situationer

1.2. Den situation eller kontekst man befinder sig i er med til at bestemme ens identitet.

2. Identitet = Livsprojekt

2.1. Man må opbygge sin egen identitet gennem de personlige valg man foretager sig.

3. Iscenesættelse

3.1. Iscenesætter sig selv igennem de livshandlinger og den livstil man har valgt. Fx. tøjstil, musiksmag, sportsinteresser osv.

4. Kulturel frisættelse

4.1. Når man tager et valg, holder man de to valgmuligheder op mod hinanden. Det valg man tager, tager man på baggrund af både positive og negative konsekvenser. Sit valg finder man personligt som det bedste.

5. Traditioner er i opløsning

5.1. Der er ikke længere nogen traditioner som bare vejen for en. Det er lige meget, hvad ens forældre var uddannet som. Ens køn eller sociale baggrund kan heller ikke begrænse en i livet.

6. Individualitet

6.1. Personlige valg prioriteres i højere grad end hvad samfundet har bestemt for en.

6.1.1. At bryde ens mønstre fx. arbejde, vil kun være med til at fremme individualitet.