Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Postmoderne psykologi by Mind Map: Postmoderne psykologi
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Postmoderne psykologi

"De sociale arenaer"

Selvgenkendelse i alle de sociale rum og situationer

Den situation eller kontekst man befinder sig i er med til at bestemme ens identitet.

Identitet = Livsprojekt

Man må opbygge sin egen identitet gennem de personlige valg man foretager sig.

Iscenesættelse

Iscenesætter sig selv igennem de livshandlinger og den livstil man har valgt. Fx. tøjstil, musiksmag, sportsinteresser osv.

Kulturel frisættelse

Når man tager et valg, holder man de to valgmuligheder op mod hinanden. Det valg man tager, tager man på baggrund af både positive og negative konsekvenser. Sit valg finder man personligt som det bedste.

Traditioner er i opløsning

Der er ikke længere nogen traditioner som bare vejen for en. Det er lige meget, hvad ens forældre var uddannet som. Ens køn eller sociale baggrund kan heller ikke begrænse en i livet.

Individualitet

Personlige valg prioriteres i højere grad end hvad samfundet har bestemt for en.