Get Started. It's Free
or sign up with your email address
MATEMÀTIQUES by Mind Map: MATEMÀTIQUES

1. TEMPS

1.1. SETMANA 1

1.1.1. EXERCICIS BLOC 0

1.1.2. SOLUCIONS BLOC 0

1.2. SETMANA 2

1.2.1. EXERCICIS BLOC 1

1.2.2. SOLUCIONS BLOC 1

1.2.3. SEMINARI 1

1.2.4. TEST 1

1.3. SETMANA 3

1.3.1. TEST 2

1.4. SETAMNA 4

1.4.1. SEMINARI 2

1.4.2. EXERCICIS DOC. 1.2

1.4.3. TEST 3

1.5. SETMANA 5

1.5.1. TEST 4

1.6. SETMANA 6

1.6.1. EXERCICI DOC 1.4

1.6.2. SEMINARI 3

1.6.3. EXERCICIS BLOC 2

1.7. SETMANA 7

1.7.1. EXÀMEN PARCIAL

1.8. SETMANA 8

1.8.1. SEMINARI 4

1.8.2. EXERCICIS

1.9. SETMANA 9

1.9.1. EXERCICIS

1.10. SETMANA 10

1.10.1. SEMINARI 5

1.11. SETMANA 11

1.11.1. EXERCICIS

1.11.2. EXÀMEN FINAL

2. CONTINGUTS

2.1. TEORIA BLOC 1

2.1.1. TEORIA BLOC 1.1

2.1.2. TEORIA BLOC 1.2A

2.1.3. TEORIA BLOC 1.2B

2.1.4. TEORIA BLOC 1.3A

2.1.5. TEORIA BLOC 1.3B

2.1.6. TEORIA BLOC 1.4A

2.1.7. TEORIA BLOC 1.4B

2.1.8. TEORIA BLOC 1.5A

2.1.9. TEORIA BLOC 1.5B

2.1.10. TEORIA BLOC 1.6A

2.2. TEORIA BLOC 2

2.2.1. TEORIA BLOC 2.1A

3. EINES

3.1. MATERIAL COMPLEMENTARI

3.1.1. VIDEOS D'EXERCICIS RESOLTS

3.1.1.1. DOMINIS

3.1.1.2. FUNCIONS

3.1.1.3. TIPUS FUNCIONS

3.1.1.4. CÀLCUL DE RANGS

3.1.1.5. OPERACIONS ENTRE FUNCIONS

3.1.1.6. INEQ. 1R ORDRE

3.1.1.7. INEQ. DIAGRAMA SIGNES

3.1.1.8. CÀLCUL D'INVERSES

3.1.1.9. LÍMIT EN UN PUNT

3.1.1.10. INDETERMINACIONS

3.1.1.11. CONTINUÏTATS

3.2. Altres eines d'utilitat

3.2.1. WIRIS

3.2.2. Dropbox

3.2.3. Gmail