Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

MINDMAPPEN by Mind Map: MINDMAPPEN
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

MINDMAPPEN

ACHTERGROND

GEBRUIK MAKEN VAN BEIDE HERSENHELFTEN

LINKS, woorden, logica, getallen, analyse, ...

RECHTS, voorstellingsvermogen, ruimtelijke orientatie, kleur, volledigheid, ...

ASSOCIATIES

MEERDERDE AANKNOPINGSPUNTEN

AANSLUITING BIJ AANWEZIGE ERVARINGEN, voorkennis, anekdotes

PAST BIJ HERSENWERKING

AANWIJZINGEN

KENMERKEN

CENTRAAL ONDERWERP / BEELD

VOORNAAMSTE THEMA'S VANUIT HET CENTRUM

SLEUTELBEGRIPPEN

STRUCTUUR

VERRIJKING

KLEUR

BEELDEN

TECHNIEKEN

ACCENTUERING

ASSOCIATIE

WERK HORIZONTAAL

DUIDELIJKHEID, STRUCTUUR, WERKVERZORGING

OPDRACHTEN

ASSOCIEREN

neem een centraal thema, bijvoorbeeld geluk, individueel in stilte: associeer in woorden op het thema (schrijf alle woorden op die in je op komen, groepjes: bekijk hoeveel woorden bij meerdere mensen voor komen en hoeveel woorden uniek zijn, klassikaal: vergelijk de manieren die gebruikt zijn op voor- en nadelen

neem een centraal thema, bijvoorbeeld vriendschap, individueel: associeer in woorden op het thema, maak een woordweb, individueel: associeer in woorden op de associaties, maak een tweede laag in je woordweb, evt ook een meerdere lagen, individueel: geef wegen in het woordweb een passende kleur, tweetallen: vertel elkaar wat opvalt aan het woordweb van de ander

neem een centraal thema, bijvoorbeeld de toekomst, individueel: zoek een plaatje bij het woord toekomst, zet dit midden op je blad, individueel: associeer met plaatjes op het thema, plak de plaatjes rond het thema en verbind ze met het thema, individueel: associeer verder met plaatjes op de al geplakte plaatjes en maak het web verder af, groep: bekijk een web en vertel aan de maker wat je erin ziet, daarna doe je met je groep hetzelfde met een volgend web

neem een centraal thema, bijvoorbeeld thuis, individueel: associeer op het thema, maak een mindmap met woord, beeld en kleur van het thema

ARTIKEL

individueel: maak een mindmap van een stuk tekst, een artikel of een paragraaf uit een lesboek, centrale onderwerp, onderliggende thema's, kijk naar de tussenkoppen en naar de onderwerpen van de alinea's, onderliggende sleutelbegrippen, associaties, kleur en beeld

groep: vergelijk de mindmaps met elkaar, ga op zoek naar overeenkomsten en verschillen op inhoud en uiterlijk

AANTEKENINGEN

huiswerk, individueel: maak een mindmap van een uitleg in een vakles

klassikaal: bekijk elkaars mindmap, geef tip en tops aan elkaar (marktvorm)

TOEPASSINGEN

SAMENVATTINGEN

AANTEKENINGEN

BRAINSTORM

REFLECTIE

PLANNING

...