Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ergonomia by Mind Map: Ergonomia

1. Espai de treball

1.1. Llum natural

1.2. Espai endreçat i agradable

1.3. Mobiliari proporcional alçada

2. Postura del cos

2.1. Esquena recta

2.2. Recolçats al respatller

2.3. Peus a terra

3. Monitor

3.1. Col·locat davant nostre

3.2. Part superior a l'alçada dels ulls

3.3. Entre 45 i 70 cm de distància

4. Teclat i ratolí

4.1. Avantbraç recolçat vora taula

4.2. Canell recte i relaxat

4.3. Postura de mecanografia