Oppimistehtävä 1, Kasvatustiede: J. Hämäläinen & E. Nivala 2008.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Oppimistehtävä 1, Kasvatustiede: J. Hämäläinen & E. Nivala 2008. by Mind Map: Oppimistehtävä 1, Kasvatustiede: J. Hämäläinen & E. Nivala 2008.

1. Miten kasvatustieteellinen työ näkyy omassa työssäni ja arjessani?

1.1. Omat lapset

1.2. Aikuiskoulutus

1.3. Oppiminen

2. Kasvatustieteen merkitys opettajan työlle

2.1. Ymmärrys

2.2. Arvot

2.3. Kasvatustehtävä

2.4. Monikulttuurisuus

2.5. Teoria

2.6. Yllätyksellisyys

2.7. Asiantuntemus

2.8. Erilaiset oppijat

2.9. Taidot ja tuntemus

3. Pedagogiikka vs Kasvatustiede

3.1. Pedagogiikka

3.1.1. Tieteellinen pedagogiikka, logiikka, oppi kasvatuksen taidosta

3.2. Kasvatustiede

3.2.1. Käytännöllinen toimintatiede, empiirinen tutkimus

4. Kasvatus on sosiaalista toimintaa

4.1. Kasvatussuhde

4.1.1. Dialogisuus

4.2. Vastavuoroinen suhde

4.3. Vuorovaikutus

4.4. Yhteisöt

4.5. Sosiaalinen tasa-arvo

4.6. Poliittinen luonne

5. Ryhmän jäsenet

5.1. Juha Lampi

6. Pedagoginen suhde

6.1. Vastaus 1.

6.2. Vastaus 2.

6.3. Vastaus 3.

6.4. Vastaus 4.

6.4.1. Kommenttini

7. Mitä on kasvatustiede?

7.1. Vastaus 1.

7.2. Vastaus 2.

7.3. Vastaus 3.

7.4. Vastaus 4.

7.5. Vastaus 5.

7.6. Vastaus 6.

7.7. Vastaus 7.

7.8. Vastaus 8.

7.9. Vastaus 9.

7.10. Vastaus 10.

7.11. Vastaus 11.

7.12. Vastaus 12.

7.13. Vastaus 13.

7.14. Vastaus 14.

7.14.1. Epistemologia

7.15. Kommenttini