Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Zadatak 2 by Mind Map: Zadatak 2

1. Programsko rješenje

1.1. zaglavlje

1.1.1. implementaciju stoga

1.1.1.1. pomoću polja

1.1.1.2. pomoću pokazivača

1.1.2. predefinirane biblioteke zaglavlja

1.1.3. operacije nad stogom

1.1.3.1. InitS()

1.1.3.2. TopS()

1.1.3.3. PushS()

1.1.3.4. PopS()

1.1.3.5. IsEmptyS()

1.2. glavni program

1.2.1. izbornik

1.2.1.1. ukrcaj putnika na brod

1.2.1.2. iskrcaj putnika u prvoj luci

1.2.1.3. iskrcaj putnika u drugoj luci

1.2.1.4. izlaz iz programa

1.2.2. funkcija

1.2.2.1. ukrcaj

1.2.2.2. ispis posljednjeg

1.2.2.3. ispis stanja na stogu

1.2.2.4. prvi iskrcaj

1.2.2.5. drugi iskrcaj

1.2.2.6. pretvorba datuma

1.2.2.7. generiranje bračnog statusa

2. Zadatak

2.1. podaci

2.1.1. putnik

2.1.1.1. oib

2.1.1.2. ime i prezime

2.1.1.3. datum rođenja

2.1.1.4. spol

2.1.1.5. bračni status

2.1.2. datum

2.1.2.1. dan

2.1.2.2. mjesec

2.1.2.3. godina

2.2. funkcije

2.2.1. ukrcaj putnika na brod

2.2.2. iskrcaj putnika u prvoj luci

2.2.3. iskrcaj putnika u drugoj luci