Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Plovidba brodom by Mind Map: Plovidba brodom

1. Resursi

1.1. Implementacije stoga

1.1.1. Poljem

1.1.2. Pokazivacima

1.2. Funkcije za ATP stog

1.2.1. TopS

1.2.2. InitS

1.2.3. IsEmptyS

1.2.4. PushS

1.2.5. PopS

1.3. Struktura

1.3.1. OIB

1.3.2. Ime i prezime

1.3.3. Datum rođenja i dob

1.3.4. Bračni status

1.3.5. Spol

1.4. Funkcija za ispis

2. Izračunati dob

3. Ukrcati ljude na brod

3.1. Stvoriti novi stog pozivom InitS funkcije

3.1.1. Unositi potrebne podatke

3.1.1.1. OIB izgenerirati

3.1.1.2. Ime i prezime ručno

3.1.1.3. Godinu ručno

3.1.1.4. Mjesec i dan izgenerirati

3.1.1.5. Spol ručno

3.1.1.6. Bračni status izgenerirati

3.2. Učitati strukturu t_time da dobijemo današnji datum

3.3. Konfigurirati rand() tako da nam nalazi nasumične brojke

3.4. Ispisati osobu sa vrha stoga

3.4.1. Poslati TopS kao argument funkcije Ispis

4. Sve neudate/neoženjene između 18 i 25 iskrcati u Tortugu

4.1. Stvoriti pomocni stog koristenjem InitS funkcije

4.2. Tražiti vrh originalnog stoga funkcijom TopS

4.2.1. Uspoređivati vrh

4.2.1.1. Ako odgovara traženim kriterijima, izbrisati ga korištenjem funkcije PopS

4.2.1.2. Ako ne odgovara traženim kriterijima, ubaciti ga u pomoćni stog korištenjem funkcije PushS

4.3. Tražiti vrh pomoćnog stoga funkcijom TopS

4.3.1. Ispisati element na kojem se nalazimo

4.3.2. Ubaciti ga u originalni stog korištenjem funkcije PushS

5. Sve udovice preko 50 godina iskrcati u Mithlond

5.1. Stvoriti rekurzivnu funkciju

5.1.1. Sidreni uvijet je prazan stog

5.1.2. Upisati putnika sa vrha stoga u pomoćnu varijablu

5.1.3. Izbrisati putnika sa vrha stoga iz stoga korištenjem PopS

5.1.4. Usporediti korištenjem funkcije za usporedbu

5.1.4.1. Ako ne zadovolji traženi kriterij, prebaciti element iz pomoćne varijable nazad u stog korištenjem PushS

5.1.4.2. Ako zadovolji, ne poduzimaj ništa

5.2. Stvoriti funkciju koja uspoređuje dani element s zadanim kriterijima