Program za simulaciju krstarenja prekooceanskim brodom

Create a To-Do list for your upcoming tasks

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Program za simulaciju krstarenja prekooceanskim brodom by Mind Map: Program za simulaciju krstarenja prekooceanskim  brodom

1. Kontrolne strukture

1.1. Skok

1.1.1. return

1.1.2. break

1.2. Iteracija

1.2.1. do while

1.3. Selekcija

1.3.1. if

1.3.2. else

1.3.3. switch

2. Iskrcaj putnika

2.1. Iskrcaj u luci A

2.1.1. Provjeriti da li je stog prazan

2.1.2. Ako nije prazan dodati vrijednost sa vrha stoga u varijablu tipa spunitk (TopS)

2.1.3. Dodati element iz pomocne varijable na vrh pomocnog stoga (PushS)

2.1.4. Ako je zadovolje uvjet (neoženjen/neudata, 18-25 god.) prepisati elemente iz pomocnog u glavni stog

2.2. Iskrcaj u luci B

2.2.1. Dodati vrijednost s vrha stoga i obrisati ju

2.2.2. Ako sidreni uvjet nije zadovoljen funkcija poziva samu sebe (rekurzija)

2.2.3. Nakon sto je zadovoljen sidreni uvjet vratiti ce se obrisani element na stog ako nije zadovoljen uvjet da je putnica udovica i ima vise od 50 godina te ce se funkcija vratiti razinu iznad.

3. Biblioteke

3.1. #include <iostream>

3.2. implementacije

3.2.1. stog_pokazivac.h

3.2.1.1. InitS

3.2.1.2. TopS

3.2.1.3. PushS

3.2.1.4. PopS

3.2.1.5. IsEmpty

3.2.2. stog_polje.h

3.2.2.1. IsEmpty

3.2.2.2. InitS

3.2.2.3. TopS

3.2.2.4. PushS

3.2.2.5. PopS

3.2.2.6. IsEmpty

4. Ukrcaj putnika

4.1. Unijeti minimalno 5 putnika muškog i 5 putnika ženskog spola

4.2. Pomoću generatora slučajnih brojeva dodijeliti bračni status

4.3. Pohraniti element na stog (PushS)

4.4. Ispisati posljednji dodani element (TopS)