Komunikacja dziecka nieśmiałego z rodzicami

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Komunikacja dziecka nieśmiałego z rodzicami by Mind Map: Komunikacja dziecka nieśmiałego  z rodzicami

1. 2. Komunikacja dziecka nieśmiałego z rodzicami

1.1. 2.1. Pojęcie komunikacji

1.2. 2.2. komunikacja dziecko - rodzic

1.3. 2.3. Problemy w komunikacji dziecko - rodzic

2. Wstęp

3. Zakończenie

4. Bibliografia

5. 1. Portret dziecka nieśmiałego

5.1. 1.1. Pojęcie niesmiałości

5.2. 1.2. Nieśmiałość dziecięca

5.3. 1.3. problemy dziecka z nieśmiałością

6. 3. Badania własne

6.1. New node

6.2. New node