Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Komunikacja dziecka nieśmiałego z rodzicami by Mind Map: Komunikacja dziecka nieśmiałego  z rodzicami
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Komunikacja dziecka nieśmiałego z rodzicami

1. Portret dziecka nieśmiałego

1.1. Pojęcie niesmiałości

1.2. Nieśmiałość dziecięca

1.3. problemy dziecka z nieśmiałością

2. Komunikacja dziecka nieśmiałego z rodzicami

2.1. Pojęcie komunikacji

2.2. komunikacja dziecko - rodzic

2.3. Problemy w komunikacji dziecko - rodzic

3. Badania własne

New node

New node

Wstęp

Zakończenie

Bibliografia