Komunikacja dziecka nieśmiałego z rodzicami

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Komunikacja dziecka nieśmiałego z rodzicami by Mind Map: Komunikacja dziecka nieśmiałego  z rodzicami

1. 1. Portret dziecka nieśmiałego

1.1. 1.1. Pojęcie niesmiałości

1.2. 1.2. Nieśmiałość dziecięca

1.3. 1.3. problemy dziecka z nieśmiałością

2. 2. Komunikacja dziecka nieśmiałego z rodzicami

2.1. 2.1. Pojęcie komunikacji

2.2. 2.2. komunikacja dziecko - rodzic

2.3. 2.3. Problemy w komunikacji dziecko - rodzic

3. 3. Badania własne

3.1. New node

3.2. New node

4. Wstęp

5. Zakończenie

6. Bibliografia