Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Gotowość dziecka przedszkolnego do nauki pisania by Mind Map: Gotowość dziecka przedszkolnego do nauki pisania
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Gotowość dziecka przedszkolnego do nauki pisania

1. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym

1.1. Rozwój intelektualny dziecka

1.2. Rozwój emocjonalno społeczny dziecka w wieku przedszkolnym

1.3. Rozwój motoryczny dziecka

2. Gotowość szkolna dziecka

2.1. Pojęcie gotowości szkolnej

2.2. Narzędzia badawcze gotowości szkolnej dziecka

2.3. Badania gotowości szkolnej dziecka

3. Gotowość szkolna dziecka do nauki pisania

3.1. Zaburzenia motoryki małej

3.2. Wspieranie rozwoju dziecka w rozwoju małej motoryki poprzez program cwiczeń

Wstęp

Zakończenie

Bibliografia