Gotowość dziecka przedszkolnego do nauki pisania

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Gotowość dziecka przedszkolnego do nauki pisania by Mind Map: Gotowość dziecka przedszkolnego do nauki pisania

1. 1. Rozwój dziecka w wieku przedszkolnym

1.1. 1.1. Rozwój intelektualny dziecka

1.2. 1.2. Rozwój emocjonalno społeczny dziecka w wieku przedszkolnym

1.3. 1.3. Rozwój motoryczny dziecka

1.3.1. 1.3.1. Rozwój motoryczny dziecka w wieku 3-4 lata

1.3.2. 1.3.2. Rozwój motoryczny dziecka w wieku 4-5 lat

1.3.3. 1.3.3. Rozwój motoryczny dziecka w wieku 5-6 lat

2. 2. Gotowość szkolna dziecka

2.1. 2.1. Pojęcie gotowości szkolnej

2.2. 2.2. Narzędzia badawcze gotowości szkolnej dziecka

2.3. 2.3. Badania gotowości szkolnej dziecka

3. 3. Gotowość szkolna dziecka do nauki pisania

3.1. 3.1. Zaburzenia motoryki małej

3.2. 3.2. Wspieranie rozwoju dziecka w rozwoju małej motoryki poprzez program cwiczeń

4. Wstęp

5. Zakończenie

6. Bibliografia