Wpływ baśni na rozwój dziecka

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Wpływ baśni na rozwój dziecka by Mind Map: Wpływ baśni na rozwój dziecka

1. ROZDZIAŁ I Problematyka pracy w świetle literatury

1.1. 1.1. Rozwój wrazliwości emocjonalnej u dzieci

1.2. 1.2. Wrażliwość emocjonalna i jej czynniki

1.3. 1.3. Oddziaływanie emocjonalne w basniach

1.4. 1.4. Geneza baśni

1.5. 1.5. Cel i funkcje baśni

2. WSTĘP

3. ZAKOŃCZENIE

4. ROZDZIAŁ II Metodologia badań własnych

4.1. 2.1. Cel badań

4.2. 2.2. Problem badawczy

4.3. 2.3. Hipotezy

4.4. 2.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze

4.5. 2.5. Organizacja i teren badań

5. ROZDZIAŁ III Wyniki badań własnych

5.1. 3.1. Podsumowanie badań

5.2. 3.2. Wnioski z badań