Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Wpływ baśni na rozwój dziecka by Mind Map: Wpływ baśni na rozwój dziecka
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Wpływ baśni na rozwój dziecka

ROZDZIAŁ I Problematyka pracy w świetle literatury

1.1. Rozwój wrazliwości emocjonalnej u dzieci

1.2. Wrażliwość emocjonalna i jej czynniki

1.3. Oddziaływanie emocjonalne w basniach

1.4. Geneza baśni

1.5. Cel i funkcje baśni

ROZDZIAŁ II Metodologia badań własnych

2.1. Cel badań

2.2. Problem badawczy

2.3. Hipotezy

2.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze

2.5. Organizacja i teren badań

ROZDZIAŁ III Wyniki badań własnych

3.1. Podsumowanie badań

3.2. Wnioski z badań

WSTĘP

ZAKOŃCZENIE