Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

I tiden, for fremtiden by Mind Map: I tiden, for fremtiden
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

I tiden, for fremtiden

Normsettende

Ansvar

Respekt

Tillit

Læringssøkende

Nyskjerrighet

Utforskertreng

Fremtidsrettet

Innovasjon

Nytekning

Resultatorientert

Forventning

Mestring