Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Rozpoznanie badawcze na temat percepcji pedofilii przez młodzież by Mind Map: Rozpoznanie badawcze na temat percepcji pedofilii przez młodzież
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Rozpoznanie badawcze na temat percepcji pedofilii przez młodzież

Rozdział 1. Zarys problematyki pedofilii na podstawie literatury

Rozdział 2. Badania własne. Próbka pilotażowa

2.1. Cel badań, zakres, pytania badawcze

2.2. Charakterystyka osób badanych

2.3. Procedura i narzędzia

Rozdział 3. Wyniki badań

3.1 Wywiad

3.2. Ankieta

Rozdział 4. Podsumowanie i komentarz własny

Wstęp

Spis literatury