Rozpoznanie badawcze na temat percepcji pedofilii przez młodzież

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rozpoznanie badawcze na temat percepcji pedofilii przez młodzież by Mind Map: Rozpoznanie badawcze na temat percepcji pedofilii przez młodzież

1. Rozdział 1. Zarys problematyki pedofilii na podstawie literatury

2. Rozdział 2. Badania własne. Próbka pilotażowa

2.1. 2.1. Cel badań, zakres, pytania badawcze

2.2. 2.2. Charakterystyka osób badanych

2.3. 2.3. Procedura i narzędzia

3. Rozdział 3. Wyniki badań

3.1. 3.1 Wywiad

3.2. 3.2. Ankieta

4. Rozdział 4. Podsumowanie i komentarz własny

5. Wstęp

6. Spis literatury