KOULUTUS- ORGANISAATION RAHOITUS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KOULUTUS- ORGANISAATION RAHOITUS by Mind Map: KOULUTUS- ORGANISAATION RAHOITUS

1. PERUSTANA OKM:N RAHOITUS, NK. YKSIKKÖHINTAINEN KOULUTUS

1.1. Perustuvat kunkin koulutusmuodon valtakunnallisiin toteutuneisiin käyttökustannuksiin, lasketaan joka neljäs vuosi

1.2. Laskennallinen yksikköhinta v. 2012 keskimäärin 11 313 e / opiskelija

1.3. Yksikköhinnoissa porrastuksia

1.3.1. tulosrahoitusporrastus

1.3.2. erityisopetus

1.4. Järjestämisluvan mukainen opiskelijamäärä, tilastointiajankohdat 20.9. ja 20.1.

1.5. Rahoitusta ei ole kohdennettu tiettyyn tarkoitukseen, saaja päättää käytöstä

1.6. Opetus opiskelijalle maksutonta

1.7. Lisäksi mm. projektirahoitus, erillisrahoitus ja maksupalvelukoulutus

1.8. TULOKSELLISUUS

1.8.1. koulutuksen vaikuttavuus, henkilöstön kehittäminen ja opettajien kelpoisuus

2. YKSITTÄINEN OPETTAJA JA OPPILAITOKSEN TALOUS

2.1. opiskelijoiden ohjaus ja keskeyttämisen ehkäisy

2.2. ajantasaiset kirjaukset järjestelmiin

2.3. into projekteihin

2.4. kelpoisuus ja henkilöstökoulutus

2.5. opiskelijavalinnat

3. TALOUDELLINEN TILA JA RAHOITUKSEN HANKKIMINEN

3.1. Koulutustoimen tuotot v. 2011: 14,1milj eur, 70 % okm:n järjestäsmislupien mukaisella rahoituksella

3.2. VOS-opiskelijoiden määrä v. 2011 855 opiskelijaa, täyttöaste 104%

3.3. Rahoituksen hankkimisesta vastaa "teknisesti" rehtori yhdessä johdon kanssa.

3.4. Opiskelijarekrytoinnilla ja opiskelijavalinnoilla suuri merkitys yksikköhintaisen koulutuksen rahoituksessa!

4. HAASTEET JA MAHDOLLISUUDET

4.1. Rahoituksen leikkauksia luvassa > opiskelijapaikkojen karsimista

4.2. V 2013 ei indeksikorotuksia, mutta palkankorotuksia & yleinen kustannusten nousu

4.3. tuloksellisuuden vaikutus korostuu

4.4. täyttöaste hyvä > ammatillisen koulutuksen vetovoima

5. Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 635/1998, joka on kumottu Lailla opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta 1705/2009