Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Constructivisme by Mind Map: Constructivisme
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Constructivisme

Aproximació teòrica que explica el procés d'e/a com a construcció de coneixements dins d'un grup

A que s'oposa?

innatisme

conductivisme

aproximacions transmissives

Exemples

Debat amb explicitació prèvia de coneixements, oportunitats de conflicte socio-cognitiu i producció conjunta de coneixements.

Que és?

Elements

Conflicte socio-cognitiu

el professor guia en la construcció del coneixement

en l'aprenentatge constructivista el grup d'iguals té un rol important en la construcció individual dels coneixements

la ment no és una tabula rasa, ...

Es consideren els coneixements previs de l'alumne

el canvi cognitiu segons Piaget es realitzaria a través d'un canvi d'esquemes, segons Vigotsky es realitzaria per negociació de significacions dins d'un grup