Utvandring til Amerika

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Utvandring til Amerika by Mind Map: Utvandring til Amerika

1. Masseutvandringen 1865-1910

1.1. Flere bølger

1.1.1. Topp i 1882

1.1.2. Første del

1.1.2.1. Velstående

1.1.2.2. Preget av familieutvandring

1.1.3. Andre del

1.1.3.1. Unge enslige. Ungdomsutvandring.

1.1.3.2. Andre muligheter

1.1.3.3. Lavere økonomisk status

1.2. Etappeflytting

1.2.1. Fra bygd til by til Amerika.

1.3. Kjedemigrasjon

1.3.1. Til et bestemt mål.

1.4. Intens, om lag 900 000 nordmenn emigrerte

1.5. Prepaid tickets

1.6. Sikkerhetsventil

1.6.1. Lettet trykket

1.6.2. Folkeauke

1.7. Dampbåt

1.7.1. Til Norge på 1870-tallet

1.7.2. Kuttet ned reisetiden til 2 uker

1.7.3. Britiske selskap

1.8. Sluttfasen

1.8.1. 1. verdenskrig

1.8.2. Imigrasjonslover 1921-24 (29)

1.9. Reiserute

1.9.1. Bergen

1.9.2. England

2. Pionertiden fra 1825

2.1. Resturation

2.1.1. Stavanger 1825

2.1.2. 52 Ombord

2.1.3. 3 måneder lang reise

2.1.4. 1 født under reisen

2.1.5. Skip restaurert i Egersund

2.1.5.1. Slupp

2.2. Religiøst motivert

2.2.1. Kvekere

2.2.2. Haugerianere

2.2.3. Forfølgelse

2.2.4. Valget mellom to grunnlover

2.2.4.1. USA - grunnlovsfestet religionsfrihet

2.2.5. Sluppefolk

2.3. Stifinnere

2.3.1. Cleng Peerson

2.3.2. Eide Olsen

2.3.3. Reiste over og kom tilbake

2.3.4. Reiseagenter

2.4. Biskop Neumann

2.4.1. Redd for å sitte igjen med de svake

2.4.2. Bibelen som belegg

2.4.3. Brev i 1836

2.5. Andersen Nordland

2.5.1. Utvandring er naturlig.

2.5.2. Chicago

3. Amerikabrev

3.1. Informasjonskilde

3.2. Kopiert og delt

3.3. Tok tid

3.4. Inspirerte til emigrasjon

3.5. Rosemaling

3.6. Avisene forsøkte å balansere i inntrykk

3.7. Med på å liberalisere Norge

4. Mottaksstasjoner

4.1. Ellis Island

4.1.1. Helsesjekk før imigrasjon

4.1.2. Papirkontroll

4.2. Castle Garden

5. Borgerkrigen i USA 1861-65

5.1. Utsatte utvandring

5.2. Imigranter måtte kjempe i borgerkrigen

6. I USA

6.1. Nordmenn holdt seg samlet.

6.2. Religion som samlingspunkt

6.2.1. Norsk kirke i Chicago

6.3. Strenge normer

6.4. Flest til midtvesten

6.4.1. Aller flest til Minesota

6.5. Tok med seg et frysbilde av norsk kultur

6.6. Nasjonalromantisk

6.7. Homestead Act 1862

6.7.1. 160 acers jord

6.8. Kendal Township, New york

6.9. Settlements

6.10. Utbygging av jernbane

6.11. Etnosentriske

7. Migrasjon

7.1. Mønster

7.1.1. Ravenstein

7.1.1.1. Migrasjonslover

7.1.1.2. 1885

7.1.2. Observerbare fakta

7.2. Prosess

7.2.1. Det personlige, ikkeobserverbare

7.2.2. Regnskap

7.2.2.1. elmer

7.2.3. Jackson og Page

7.3. Faser

7.3.1. Mønster

7.3.1.1. Innledning

7.3.1.2. stagnasjonsfase

7.3.1.3. Vekstfase

7.3.1.4. tilbakegang

7.3.2. Prossess

7.3.2.1. Introduksjon

7.3.2.2. Selvdrivelse

7.3.2.3. Utvelgelse

7.3.2.4. Nedgangsfase

7.4. Push og pull

7.4.1. Jerome

7.4.1.1. 1920

7.4.2. Lee

7.4.2.1. 1960

8. Remigrasjon

8.1. En del migrerte tilbake

8.2. En del forsvant i slummen

8.3. The american dream var ikke tilfredsstillende

8.4. Sirkulærmigrasjon

9. Migrasjon til Nord-Norge

9.1. Alternativ til amerika

9.2. Tre folkegrupper

9.2.1. Kvenere

9.2.2. Samer

9.2.3. Nordmenn