Get Started. It's Free
or sign up with your email address
STANICA by Mind Map: STANICA

1. VRSTE STANICA

1.1. Eukariotska stanica

1.1.1. veća stanica

1.1.1.1. jezgra+jezgrina membrana+razne organele

1.1.1.1.1. biljke

1.1.1.1.2. životinje

1.1.1.1.3. alge

1.1.1.1.4. plijesni

1.2. Prokariotska stanica

1.2.1. jednostavna građa

1.2.1.1. stanična stijenka+membrana

1.2.1.1.1. bakterije

1.2.1.1.2. prabakterija

1.3. Autotrofna/biljna stanica

1.3.1. citoplazma

1.3.2. stanična membrana

1.3.3. jezgra

1.3.4. ribosomi

1.3.5. mreža kanalića

1.3.6. mitohondriji

1.3.7. stanična stijenka

1.3.8. kloroplasti

1.4. Heterotrofna/životinjska stanica

1.4.1. citoplazma

1.4.2. stanična membrana

1.4.3. jezgra

1.4.4. mreža kanalića

1.4.5. ribosomi

1.4.6. mitohondriji

2. DIOBA STANICA

2.1. mitoza

2.1.1. dioba tjelesnih stanica

2.1.1.1. nove stanice imaju jednak broj kromosoma kao i matična stanica

2.2. mejoza

2.2.1. dioba spolnih stanica

2.2.1.1. nove stanice imaju polovičan broj kromosoma

3. GENSKI MATERIJALI

3.1. DNA

3.1.1. nasljedni podatci

3.2. RNA

3.2.1. priijenos informacija

4. FUNKCIJA STANICE

4.1. rast

4.2. reprodukcija

4.3. popravak

4.4. koordinacija

4.5. regulacija