Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Scholen moeten energydrink verbieden in de school en op het schoolplein by Mind Map: Scholen moeten energydrink verbieden in de school en op het schoolplein
5.0 stars - 1 reviews range from 0 to 5

Scholen moeten energydrink verbieden in de school en op het schoolplein

Voor

Gezondheid

Prestaties

Tegen

Hypocriet (andere naam nemen?)

Tegengas pubers

Controle?

Niet effectief

Het is een goed idee om de hoogte van de zorgpremie afhankelijk te maken van de leefstijl van mensen

Voor

tegen

Het moet bij wet worden geregeld dat het salaris binnen organisaties maximaal twintig keer zo hoog mag zijn als het laagst betaalde salaris.Situatie: Minimum: 19.000 Balkenendenorm is ongeveer 230.000 (Bron: http://www.loonwijzer.nl/home/salaris/minimumlooncheckl) Binnen organisaties is het salarisverschil tussen functies te hoog. Voorbeeld: Philipps manager salaris: 1.1 miljoen tot 3.3 miljoen per jaar. Met deze regeling zou de Balkenendenorm dus prima mogelijk zijn. Veel hoger niet. (Bron: http://www.spitsnieuws.nl/archives/binnenland/2011/03/salaris_nieuwe_philipsbaas_3_m.html) Minimumloon voor een medewerker van een vakgroep bij Philipps: 21,000 per jaar. (Bron: http://www.caoweb.nl/~/media/Overige%20relevante%20informatie/0330/Cao%20regulier%2001%2001%202010%2030%2006%202011.ashx) Stelling definitie:Een organisatie is een bedrijf waarbij mensen samenwerken om een doel na te streven. Gevolgen:Een organisatie kan nu drie dingen gaan doen: In de statuten vaststellen dat topmannen minder verdienen of in de statuten vaststellen dat de laagste lonen hoger worden, of een combinatie van beide dingen. Zo wordt er een deel van de werknemers van de organisatie gedupeerd, en een deel van de werknemers van de organisatie profiteert er juist van. Argumentatie:Voor: Een gedeelte van de klasseverschillen in de samenleving zullen verdwijnen. Hierdoor wordt wat gedaan aan het gelijkheidbeginsel en zullen mensen zich niet ondergeschikt voelen aan andere personen. Dit leidt tot een gezondere sfeer in de samenleving. Werknemers zullen zich minder bezighouden met wat ze verdienen in vergelijking met andere werknemers en dit zorgt voor een gezonde werksfeer waar iedereen bezig is met het realiseren van de doelen van het bedrijf. Geen associaal hoge toplonen meer. Tegen: Kan ervoor zorgen dat organisaties aan de zwarte handel gaan doen; Bepaalde gegevens niet uitgeven. Kan er vervolgens toe leiden dat de staat minder belasting ontvangt en dit is niet goed voor de samenleving, omdat er minder geld hiernaartoe gaat. Mogelijke opsplitsing van het bedrijf in twee afdelingen: Een deel voor lage lonen en een deel voor hoge lonen, om deze lekke regeling te omzeilen. Dit is een maatregel dat tegen de kapitalistische principes ingaat, en Nederland alleen maar socialistischer afstempelt. (verdere extensie…) Grote bedrijven trekken mogelijk naar het buitenland Voorbeeld voor jongeren!!