Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Aprenent by Mind Map: Aprenent

1. Media

1.1. Online courses

1.1.1. Udacity

1.1.2. Khan Academy

1.2. Online Resources

1.2.1. Wikipedia

1.2.1.1. Correcció

1.2.2. Projecte Tuva

1.2.3. Big History

1.2.4. TED

1.2.5. WolframAlpha

1.2.6. Cercadors

1.2.6.1. Google

1.2.7. Google Earth

1.2.8. Eines Colaboracio

1.2.8.1. MindMeister

1.2.8.2. Google Docs

1.2.8.3. ...

2. Per que?

2.1. Per que el nostre entorn canvia molt ràpid

2.1.1. El entorn canvia ràpid

2.1.1.1. Increment dels costos

2.1.1.2. Empowerment del alumne

2.1.1.3. Noves tecnològies

2.1.1.4. Connectivitat

2.1.1.5. Acces a informació de primera

2.1.1.6. Apertura i tancament d'oportunitats

2.1.2. Vivim mes anys en mes bones condicions

2.1.3. Ens haurem de reinventar mes de una vegada

2.2. Noves necessitats

2.2.1. Creativitat

2.2.1.1. La base de la economia de les nacions desenvolopades serà la creativitat

2.2.1.2. No vol dir únicament I+D

2.2.1.3. La resolució a problemes desconeguts necesitara solucions creatives

2.2.1.4. La creacio i aprofitament de les oportunitats futures i desconegudes necesitara creativitat

2.2.2. Esperit crític

2.2.2.1. No podem deixar en mans dels periodistes la nostre opinió

2.2.2.2. Ni en mans dels experts

2.2.2.3. Hem de entendre els problemes

2.2.2.4. I els hem d'analitzar objectivamente i amb esperit crític

2.2.2.5. Sense deixar nos influenciar per la Autoritat,grups econòmics o inclús els veïns i prenent la opinió dels experts en funció de les proves que aportin i no del seu nom

2.2.3. Base tècnica

2.2.3.1. No podem tenir opinió sense una base tècnica adequada. No cal ser experts per poder valorar la correcció de una afirmación peró necessitem uns mínims de coneixements

2.2.3.2. Hem de comprendre fins a quin punt els coneixements son vàlids i quan es poden aplicar

2.2.3.3. En un mon complexe hem de saber de complexitat

2.2.3.4. Hem de aprendre de la História

2.2.4. Base ètica

2.2.4.1. Per definir els objectius últims

2.2.4.2. Que volem a la vida

2.2.4.3. Com es pot aconseguir

2.2.4.4. Es un mecanisme escalable?

2.2.4.5. Per que hem de respectar uns valors?

2.2.4.6. I quins valors han de ser?

2.3. Per que fa mes de 200 anys que ensenyem igual

2.4. Per que l'objectiu de la educació no es únicament fer profesionals

2.5. Per que els problemes del mon son globals, difícils i els hem de resoldre nosaltres, no els governs o els tècnics

2.5.1. Els hem de comprendre

2.5.2. Hem de saber les conserquencies

2.5.3. Normalment tot es un joc de equilibri (trade offs)

2.5.4. Hem de elegir el menor mal o el millor benefici

2.5.4.1. Que depen dels nostres valors

2.5.4.2. i de la optimització dels targets

3. Eines

3.1. Llengues

3.1.1. Castellá

3.1.2. Català

3.1.3. Anglés

3.1.4. ....

3.2. Matemàtiques

3.2.1. Clàsica

3.2.2. Estadística i Probabilitat

3.2.3. Models matemàtics

3.2.4. Té sentit la ensenyança clàssica de Matemàtiques?

3.2.5. Utilitzar les matemàtiques com un mitjà d'expressió

3.3. Programació

3.3.1. Llenguatge modern

3.3.2. Simuladors

3.3.3. AI

3.3.3.1. Google Car

3.3.3.1.1. Tecnologia disruptiva

3.3.3.1.2. Efectes Colaterals

3.3.3.1.3. Responsabilitats

3.3.3.2. General AI

3.3.3.3. Machine Translation

3.3.3.4. Watson Computer

3.3.3.4.1. Watson Mistakes

3.3.3.4.2. Watson Future

3.3.3.4.3. Com funciona?

3.3.3.4.4. Guanyant Jeopardy!

3.3.3.5. AI and Philosophy

3.3.3.5.1. Qué es ser intelligent?

3.3.3.5.2. Que es ser racional?

3.3.3.5.3. Podem tenir una ética a la AI?

3.3.3.5.4. Diferencies entre un humà i un programa

3.3.3.5.5. Podem tenir intelligencies generals amb bases no biológiques?

3.3.3.5.6. La historia de la AI es la historia de com pensem que pensem

3.3.3.5.7. Sistemes que aprenen

3.3.3.5.8. Sistemes probabilistics

3.3.3.5.9. A on som?

3.4. Art

4. Disciplines

4.1. Historia

4.2. Ciències

4.2.1. Mètode Científic

4.2.1.1. Per que necessitem el mètode científic?

4.2.1.2. Gestació del MF

4.2.1.3. Models i teories

4.2.1.4. Validesa de les teories

4.2.1.4.1. Deducció e induccio

4.2.1.4.2. Teoria i Experiment

4.2.1.4.3. Límits de una teoria

4.2.1.4.4. Falsacio de Popper

4.2.1.4.5. Canvi de Paradigma de Kuhn

4.2.1.5. Que vol dir n canvi de Paradigma?

4.2.1.6. El MC i la Ciència a la vida diària

4.2.2. Fisica

4.2.2.1. Mecànica

4.2.2.2. Electricitat i magnètisme

4.2.2.3. Introducció a la Relativitat i la MQ

4.2.2.4. La Fisica i el nostre entorn

4.2.2.4.1. Termodinamica

4.2.2.4.2. Llues de conservacio

4.2.2.4.3. Com la fisica explica el nostre entorn

4.2.2.4.4. Com la fisica limita les possibles explicacions del nostre entorn

4.2.3. Química

4.2.3.1. Química elemental. Com. Lliga amb la física

4.2.3.2. Quimica Inorganica

4.2.3.3. Química Orgànica

4.2.3.4. La química i el nostre entorn

4.2.3.4.1. La química defineix gran part del ostenta entorn

4.2.3.4.2. La química a la nostre vida. Química a tot arreu

4.2.3.4.3. La química a la cuina

4.2.3.4.4. Com la química limita certes possibilitats

4.2.4. Biologia

4.2.4.1. Com la Biologia es basa en la química i la física

4.2.4.2. Biologia descriptiva

4.2.4.3. Biologia Elemental

4.2.4.4. Evolució

4.2.4.5. Medicina

4.2.4.5.1. La Biologia com a base de la medicina

4.2.4.5.2. Medicina i estadística.

4.2.4.6. Agricultura

4.2.4.6.1. Historia de la Agricultura

4.2.4.6.2. La revolució verde

4.2.4.6.3. Alimentar la humanitat

4.2.4.7. Futur de la Biologia.

4.2.4.7.1. Dopatge i millora de característiques humanes

4.2.4.7.2. Teràpies geniques

4.2.4.7.3. Transgènics

4.2.4.7.4. Vida artificial

4.2.4.7.5. Nous tipus de vida

4.2.5. L'entorn

4.2.5.1. Univers

4.2.5.2. Galàxia

4.2.5.3. Sistema Solar

4.2.5.4. Planetes

4.2.5.5. La Terra fisica

4.2.5.5.1. Geologia

4.2.5.5.2. Mineralogia

4.2.5.5.3. Geografia fisica

4.2.5.5.4. Evolució de là Terra

4.2.5.5.5. Balanços Energètics

4.2.5.6. La Biosfera

4.2.5.6.1. Relació amb la Terra Fisica

4.2.5.6.2. Conceptes de Ecosistema

4.2.5.6.3. La Terra i la Humanitat

4.3. Filosofia

4.4. Economia i Sociologia