IT-avusteinen sanaston rakentaminen

Prosessi, jonka aikana nettitekstin pohjalta luodaan kaksikielinen sanasto opiskelijalle jaettavaksi.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
IT-avusteinen sanaston rakentaminen by Mind Map: IT-avusteinen sanaston rakentaminen

1. Tekstin valinta

1.1. Sähköinen muoto

1.1.1. Teema/aihepiiri

1.1.2. Tiedonhaku

2. Teksti tiedostoksi

2.1. Kopioi - Liitä

2.2. Tekstinkäsittely

2.2.1. Word

2.2.2. Google Drive/Docs

2.2.3. Tallennus tekstiasiakirjaksi

2.3. Tallennuspaikka

2.3.1. Omat kansiot/muistitikut

2.3.2. Google

2.3.3. Dropbox

2.4. Merkitse myös lähde

3. Sanat listaksi

3.1. Manuaalinen listan muodostaminen

3.2. IT-avusteinen (automatisoitu) listaus

3.2.1. Etsi - korvaa: välilyönnit > rivinvaihdot

3.2.2. Sort My List

3.2.2.1. Siivoa lista!

3.2.2.2. Älä aakkosta vielä!

4. Luettelon järjestäminen

4.1. Manuaalinen järjestäminen

4.2. IT-avusteinen järjestäminen

4.2.1. Sanaliittojen yhdistäminen

4.2.2. Aakkostus

4.2.3. Yleisimpien sanojen karsinta

4.2.4. Taulukointi

4.2.4.1. Wordin oma taulukko

4.2.4.2. Googlessa Laskentataulukko

5. Sanaston eristäminen

5.1. Manuaalinen poiminta

5.2. IT-avusteinen poiminta

5.2.1. VocabGrabber

6. Sanaston käännökset

6.1. Omat käännökset

6.2. IT-avusteiset käännökset

6.2.1. Google kääntäjä

6.3. Yksikieliset selitykset (engl.)

6.3.1. Word Smyth Glossary Maker

6.3.2. Bonuksena sanastotehtäviä!

7. Käännösten tarkistus ja muokkaus

7.1. Aiemmat tiedot

7.2. Sanakirjat

7.3. Kontekstivertailu

8. Käännösten liittäminen listaan

8.1. Manuaalinen liittäminen

8.1.1. Kopiointi ja liittäminen yksitellen

8.2. Taulukkotyövälineet (teksti- tai taulukko-ohjelma)

8.2.1. Taulukkoon sarake käännöksille

9. Sanaston viimeistely

9.1. Luettavuus

9.2. Tyylikkyys

10. Sanaston jakaminen

10.1. Muoto

10.1.1. Tekstiasiakirja

10.1.2. Verkkosivu

10.1.3. PDF-asiakirja

10.2. Paikka

10.2.1. Google

10.2.2. Blogi

10.2.3. Dropbox

10.2.3.1. Public-kansio

11. Aloita kello yhdestä ja kierrä alakautta ympäri!