Mind Map

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Mind Map by Mind Map: Mind Map

1. Приложение

1.1. Семейна среда

1.2. Личен живот

1.3. Учение

1.4. Бизнес

2. Тони Бюзан

2.1. Правила

2.1.1. Цветове

2.1.2. Символи

2.1.3. Кодове

2.1.4. Ребра

2.1.5. Корен

2.1.6. Собствен стил

2.1.7. Изчистен дизайн

3. Човешкият мозък

3.1. Контрол

3.2. Тренинг

3.3. Асоциации

3.3.1. Тригъри

3.3.1.1. Goal 1

3.3.1.2. Goal 2

3.4. Релации

4. Въображение

4.1. Рисуване

4.2. Символи

4.3. Цветове

5. Идеи

5.1. Генерализиране

5.2. Визуализиране

5.3. Структуриане

5.4. Класифициране