Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Voorbeeld behandelplan EMDR bij PTSS by Mind Map: Voorbeeld behandelplan 
  EMDR bij PTSS
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Voorbeeld behandelplan EMDR bij PTSS

Doelen

client en familie begrijpen en herkennen klachten als reactie op nare gebeurtenis en begrijpen behandelmogelijkheden

Cliënt verdraagt herinneringen en situaties die te maken hebben met de belastende gebeurtenis

Herbeleving, vermijdingsgedrag en/of arousal zijn afgenomen.

dagstructuur verbeterd

relatie werkgever verbeterd

cliënt kan werk hervatten/reintegratieplan is opgesteld

Plan

psycho-educatie PTSS

folder:

aandacht besteden aan herinnering, rouw, onmacht, schuldgevoelens en isolement, inzicht bieden in de eigen lichamelijke en psychologische angstreacties door psycho-educatie en zelfobservatie

psycho educatie EMDR

EMDR

eerste dubbele sessie, target bepaling en start desensitisatie, vervolg enkele sessies

evaluatie

evt, indien nog gewenst: band met het dagelijks leven tot stand brengen door dagstructuur

relationele vaardigheden/omgang werk?, evt enkele sessies IBSR

voorlopige afsluiting bij voldoende klachtenreductieafronding

Monitoring OQ45/ PTSS klachtenlijst

follow up na 6 a 8 weken

definitieve afsluiting of vervolg adhv nieuw behandelplan

Hypothese adhv intake

Hypothese (geformuleerd ism cliente): door de schokkende gebeurtenis post traumatische stress stoornis. Opvang, steun door sociaal netwerk en werkgever als onvoldoende beleefd. Door emdr of exposure is klachtreductie mogelijk. Mogelijk dat onvoldoende ervaren steun door werk en primaire steungroep klachten verergerd/in stand houden.

Hulpvraag

Hulpvraag, wensen verwachtingen

rust in hoofd en leven!

niet meer zo bang en alert op dreigend gevaar

beter slapen, concentreren

geen last meer van nare herinneringsbeelden aan gewelds/ontwrichtende incident(en)

verbeteren relatie werkgever, weer naar werk durven, omgaan met teleurstelling/boosheid nav onvoldoende ervaren steun

partner relatie, systeem, sociale relaties

Made by Rem Lingsma www.lingsmapsychologie.nl