Exempel på Gymnasiearbeten

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Exempel på Gymnasiearbeten by Mind Map: Exempel på Gymnasiearbeten

1. Hur skall man reglera vattenståndet i sjön?

2. Vänern

2.1. Hur kan man ta tillvara Vänern som sötvattenstillgång?

2.2. Hur kan man arbeta för att minska igenväxning av öar och skär?

2.3. Hur ser problemet med invasiva arter ut i sjön?

2.4. Hur kan vi bevara den biologiska mångfalden?

2.5. Hur kan vi skapa ett hållbart fiske

2.6. Är Vänerns fisk farlig för oss människor?

2.7. Hur höga är dioxinghalterna i Vänern och vart kommer de ifrån?

2.8. Hur höga är tungmetallhalterna i Vänern och hur har de kommit dit?

3. Ekonomi

3.1. Hur kan man producera mer biogas?

3.2. Hur stor area av solceller krävs för att försörja Lidköping på el?

4. Livsmedel

4.1. Hur påverkas maten av jorden den växer i?

4.2. Hur påverkas maten av bekämpningsmedel?

4.3. Hur påverkas maten av gödning?

4.4. Hur skall maten räcka till alla människor i världen i framtiden?

4.5. Hur påverkar olika mat människan (frisk/sjuk)?

4.5.1. Ålder

4.5.2. Kön

5. Hamnstaden

5.1. Vilka miljöföroreningar finns det i marken?

5.1.1. Hur hög är blyhalten i jorden?

5.1.2. ???

5.2. Hur påverkas området av ev framtida förändringar av Värners vattennivå?

5.3. Hur har området använts historiskt?

5.4. Hur kan man stadsplanera området för att klara framtida problem?