Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Exempel på Gymnasiearbeten by Mind Map: Exempel på Gymnasiearbeten
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Exempel på Gymnasiearbeten

Hur skall man reglera vattenståndet i sjön?

Vänern

Hur kan man ta tillvara Vänern som sötvattenstillgång?

Hur kan man arbeta för att minska igenväxning av öar och skär?

Hur ser problemet med invasiva arter ut i sjön?

Hur kan vi bevara den biologiska mångfalden?

Hur kan vi skapa ett hållbart fiske

Är Vänerns fisk farlig för oss människor?

Hur höga är dioxinghalterna i Vänern och vart kommer de ifrån?

Hur höga är tungmetallhalterna i Vänern och hur har de kommit dit?

Livsmedel

Hur påverkas maten av jorden den växer i?

Hur påverkas maten av bekämpningsmedel?

Hur påverkas maten av gödning?

Hur skall maten räcka till alla människor i världen i framtiden?

Hur påverkar olika mat människan (frisk/sjuk)?

Hamnstaden

Vilka miljöföroreningar finns det i marken?

Hur påverkas området av ev framtida förändringar av Värners vattennivå?

Hur har området använts historiskt?

Hur kan man stadsplanera området för att klara framtida problem?

Ekonomi

Hur kan man producera mer biogas?

Hur stor area av solceller krävs för att försörja Lidköping på el?