NOT-Beurs

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
NOT-Beurs by Mind Map: NOT-Beurs

1. educatieve

1.1. rekenen

1.1.1. 61 uitgeverije

1.1.1.1. bijv. zwijsen

1.2. taal

1.2.1. 60 uitgeverije

1.2.1.1. bijv. eduforce

2. Passend onderwijs

2.1. casus willem

2.1.1. bijpassende materialen

2.1.1.1. bijv. grove/ fijne motoriek

2.1.1.1.1. BIG schrijfmateriaal

3. Digibord

3.1. nieuwe uitvindingen

3.1.1. bijv. Gynzy

4. Dyslexie

4.1. aanvullende materialen

4.1.1. ict materialen

4.1.2. leermiddelen

4.1.3. uitgeverije

5. Eigen

5.1. wat vind ik leuk

5.1.1. goed dat ze dit organisteren

5.1.2. po