Broşură Universalio

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Broşură Universalio by Mind Map: Broşură Universalio

1. Costuri

2. Procesul

2.1. Structură (la fiecare pas)

2.1.1. Tips and Tricks (v. docs RIUF)

2.1.2. Valoare adăugată UNIVERSALIO

2.1.2.1. + specific Top Universities

2.1.2.2. Testimonials

2.2. Alegerea universităţilor

2.2.1. Sisteme de învăţământ

2.2.1.1. Condiţii (+teste de limbă)

2.2.1.2. Descriere sistem & opţiuni + programe de studii

2.2.1.3. Termene

2.2.1.4. Mod de aplicare

2.2.1.5. Costuri + Finanţare

2.2.1.6. Ţări

2.2.1.6.1. UK

2.2.1.6.2. SUA

2.2.1.6.3. FR

2.2.1.6.4. Belgia

2.2.1.6.5. DE+AU

2.2.1.6.6. Scandinavia

2.2.1.6.7. NL

2.2.1.6.8. Altele

2.3. Eseul personal

2.4. Scrisorile de recomandare

2.5. Interviul

2.6. Finanţare

2.7. Cazare

3. Testimonials

4. Contact

5. 1-page summary