Το υλικό του υπολογιστή

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Το υλικό του υπολογιστή by Mind Map: Το υλικό του υπολογιστή

1. Εκτυπωτής

1.1. Ακίδας

1.2. Inkjet

1.3. Laser

2. Scanner

3. Keyboard

4. Οθόνη

4.1. LCD

4.2. TFT

4.3. LED

5. aaa

5.1. aa

5.1.1. a

5.1.1.1. o

5.2. ccc

5.2.1. TAB

6. CPU

6.1. Intel

6.1.1. i3

6.1.2. i5

6.1.3. i7

6.2. AMD

7. RAM

8. Hard Disk

8.1. SATA

8.2. SAS

8.3. SSD

9. Mouse

9.1. Ενσύρματο

9.2. ασύρματο