Potrzeby i wymagania dot. systemu E-BPN-T w Białostockim Parku Naukowo – Technologicznym

Create a Competitive Analysis / SWOT to position your company in the market

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Potrzeby i wymagania dot. systemu E-BPN-T w Białostockim Parku Naukowo – Technologicznym by Mind Map: Potrzeby i wymagania dot. systemu  E-BPN-T w Białostockim Parku Naukowo – Technologicznym

1. Mocne strony

1.1. Realizacja systemu w formie przystępnej dla osób niepełnosprawnych.

1.2. Relizacja systemu w formie internetowej

1.3. Wszystkie firmy połączone są w systemie

1.4. Produkt złożony z opcjonalnych modułów

2. Szanse

2.1. Możliwa ułatwiona komunikacja między firmami

2.2. Usprawnienie działań wspólnych dla wszystkich lub wielu firm

2.3. Poszerzenie grona potencjalnych klientów o osoby niepełnostprawne lub firmy pracujące z niepełnosprawnymi

3. Słabe strony

3.1. Wymagany duży zespół wykonawców

3.2. Rozmach zamówienia

3.3. Niejasno określona rola i wymagania niektóych modułów (np. Lokatorzy)

3.4. Brak pakietów modułowych, np. pakietu umożliwiającego sprawne współdziałanie firm na terenie BPN-T lub pakietu do indywdualnej administracji firmy

4. Zagrożenia

4.1. Możliwy brak zgłoszeń od wykonawców

4.2. Opisane wymgane zgodności mogą się szybko zdezaktualizować

4.3. Niektóre z modułów (np. poczta) mogą być całkiem nieużywane, ponieważ istnieją konkurencyjne dystrybucje o więksej renomie

4.4. Bezużyteczność modułów (np. dot. rezerwacji) w sytuacji, gdy większość firm ich nie zakupi

4.5. Możliwość zakupienia niekorespondujących ze sobą modułów