SECCIÓ D'INSTITUT CANET

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SECCIÓ D'INSTITUT CANET by Mind Map: SECCIÓ D'INSTITUT CANET

1. EXCEL·LÈNCIA DE L'ALUMNAT

1.1. ALUMNES EMPRENEDORS

1.1.1. Desplegar talent

1.1.2. Potenciar creativitat

1.2. COOPERATIVE LEARNING

1.3. FLEXIBILITAT I VERSATILITAT

1.4. PROFUNDITAT / NO ACUMULACIÓ

1.5. IMPULS D'UN PENSAMENT CRÍTIC

2. PEC

2.1. COHESIÓ

2.2. EQUITAT

2.3. QUALITAT PEDAGÒGICA

3. EL NOSTRE MODEL IDEAL DE CENTRE

3.1. Mòduls integrats en espai natural

3.2. Col·laboració amb serveis propers: piscina, tennis, etc.

3.3. Atenció personalitzada

3.4. Visió compartida

3.5. Recuperació de la figura del mestre

3.5.1. Aposta pel mestre coach

3.5.2. Relació estreta amb alumnat / famílies

4. Vocació internacional

4.1. Consolidació Llengua anglesa

4.1.1. Impartició matèries no lingüístiques en anglès

4.1.2. Participació en projectes internacionals

4.1.3. Nivell 3r EOI un cop finalitzat 4t ESO

4.2. Introducció Llengua alemanya

4.2.1. Participació en intercanvis amb centres alemanys

4.2.2. Treball conjunt amb centres europeus

4.3. Projectes internacionals

4.3.1. Vídeoconferències: treball cooperatiu amb centres d'arreu del món- http://www.youtube.com/watch?v=7mcVFwLeUqQ

4.4. Recuperació de la cultura clàssica

4.5. Introducció llengua xinesa com a optativa quatrimestral o activitat extraescolar

5. IMPORTÀNCIA DE L'EQUIP HUMÀ

5.1. LES INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES

5.2. Creació d'un clima de confiança, respecte i motivació

5.3. Importància de les famílies als centres