Ljudets egenskaper

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ljudets egenskaper by Mind Map: Ljudets egenskaper

1. Eko och ekolod

1.1. Ljud studsar

1.2. Efterklang

1.3. Akustik

2. Ljudvågor

2.1. Frekvens

2.2. Resonans

3. Vibrationer blir ljud

3.1. Ljudkällor

3.1.1. Vad är ljud?

3.2. Ljudvågor

3.2.1. förtunningar och förtätningar

3.2.1.1. Ljud förstärks och försvagas

4. Ljudets hastighet

4.1. Olika beroende på material

4.2. Blixten och ljudet...