Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Hjemmesider by Mind Map: Hjemmesider
5.0 stars - 8 reviews range from 0 to 5

Hjemmesider

Dansk

Indskoling

Mellemtrin

Udskoling

Matematik

Indskoling

Mellemtrin

Udskoling

Natur/teknik

Indskolingen

Mellemtrin

Udskoling

Geografi

www.geografifaget.dk

www.geografforlaget.dk

www.geografi-tjek.dk

http://e-laeringsmoduler.emu.dk/fag/geografi/index.html

www.vandetsvej.dk

Biologi

www.traeneren.emu.dk

www.biologi-tjek.dk

http://e-laeringsmoduler.emu.dk/fag/biologi/index.html

http://e-museum.emu.dk/public_browse.do?kode=XA-15&sort=titel&type=1

http://www.biologi.gyldendal.dk/

BIOS Grundbog A http://i-bog.dk/bog/biologisystemet-bios-grundbog-a--262.html

BIOS Grundbog B http://i-bog.dk/bog/biologisystemet-bios-grundbog-b-361.html

BIOS Grundbog C http://i-bog.dk/bog/biologisystemet-bios-grundbog-c-425.html

www.biologi.gyldendal.dk

Fysik/kemi

www.fysikkemifaget.dk

www.fysik-kemi-tjek.dk

www.fysikbasen.dk

http://nts-centeret.dk/sites/default/files/Niels%20Bohr%20Jubil%C3%A6umsskrift%202013.pdf

http://www.energitjenesten.dk/undervisnings-materialer-udskoling.html

http://energimuseet.dk/Undervisning/Undervisningsmateriale.aspx

www.fjernvarmeskolen.dk

www.vandetsvej.dk

Historie

Indskoling

Mellemtrin

Udskoling

Musik

Indskoling

Mellemtrin

Udskoling

Samfundsfag

www.samfundsfaget.dk

www.dr.dk/skole

http://newsskole.dk

Kristendom

Indskoling

Mellemtrin

Udskoling

Engelsk

Indskoling

Mellemtrin

Udskoling

Tysk

Udskoling

Mellemtrin

IT / Medier

http://filmcentralen.dk/

www.skoletube.dk

http://www.cfufilmogtv.dk/index.php?mod=main&top=0&parent=0&id=26

PDF-bog http://www.flipsnack.com/en/

http://animation.filmxonline.dk/

www.småp.dk

Flipped Learning: https://www.dreambroker.com/channel/5cfi3718/

Diverse

www.opgavehylden.dk

www.fagliglaesning.dk

http://e-museum.emu.dk/public_browse.do?kode=XA-1&sort=titel&type=1

www.skoletube.dk

https://www.sikkertrafik.dk/

http://materialeplatform.emu.dk/eksamensopgaver/fsk/index.html

http://drabssag.elevunivers.dk/#

Projektopgaven

http://skoda.emu.dk/

Billedkunst

www.traeneren.dk

http://e-laeringsmoduler.emu.dk/fag/billedkunst/index.html

http://e-museum.emu.dk/public_browse.do?kode=XA-8

Hjemkundskab

www.traeneren.dk

http://e-laeringsmoduler.emu.dk/fag/hjemkundskab/index.html

http://www.madklassen.dk/Undervisning/elevopgaver/laes_paa_maerkerne_opgave/forside.htm

Håndarbejde

http://e-laeringsmoduler.emu.dk/fag/haandarbejde/index.html

Idræt

http://www.emu.dk/omraade/gsk/fag/idr%C3%A6t

http://www.clioonline.dk/idraetsfaget/

www.Idræt7-9

Afgansprøver

http://materialeplatform.emu.dk/eksamensopgaver/fsk/index.html Fap dmciaTrs

PLC

Streaming cfu: http://hval.dk/mitCFU/Samling.aspx?mode=2

Filmcentralen

Booking af klassesæt på CFU

Booking af klassesæt på KFS (amølsko - xmøl9sko)

Ideer til samarbejdspartnere

Søgemaskinen på PLC

Motion og bevægelse

CL i genrer

Facitlister fra Delta: 113130

Hjemmeside til børn, hvor mor og far skal skilles

TXT Analyser (betalt centralt til sommer 2020)

Fransk

http://portal.gekko-fransk.dk/

Alle Fag

www.educas.dk