Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Hjemmesider by Mind Map: Hjemmesider
5.0 stars - 8 reviews range from 0 to 5

Hjemmesider

Dansk

Indskoling

www.elevdelta.dk

http://denfoerstelaesning.dk/ 0. kl og 1. kl. og 4 elever i hus rød

www.fagliglaesning.dk

www.hopombordspil.dk Login: mlhskole@vejle.dk MS71

www.stavevejen.dk

www.skoleordbogen.dk

www.laesemaskinen.dk

www.læsløs.dk

www.denførstelæsning.dk

Mellemtrin

www.danskfaget.dk

www.elevdelta.dk

www.ordbogen.com

www.fagliglaesning.dk

www.stavevejen.dk

www.skoleordbogen.dk

www.læsløs.dk

www.læsemaskinen.dk

www.bib.tellerup.dk

Udskoling

www.danskfaget.dk

www.skriftligfremstilling.gyldendal.dk

www.digitalretstavning.dk

http://www.dansk.gyldendal.dk/

http://www.grammatip.com/

www.stavevejen.dk

www.skoleordbogen.dk

www.læsløs.dk

www.læsemaskinen.dk

www.bib.tellerup.dk

Matematik

Indskoling

www.elevdelta.dk

www.emat.dk

www.interactiveresources.co.uk

www.matematikfessor.dk

http://www.m-plus.dk/, Vejledning og licenskode

www.maximat.dk

Mellemtrin

www.elevdelta.dk

www.emat.dk

www.matematikfessor.dk

http://www.m-plus.dk/, Vejledning og licenskode

www.maximat.dk

Udskoling

www.emat.dk

www.interactiveresources.co.uk, Licenskoder

www.matematikfessor.dk

http://www.m-plus.dk/, Vejledning og licenskode

www.matematikkensunivers.dk

www.maximat.dk

Natur/teknik

Indskolingen

www.naturteknikfaget.dk

www.danske-dyr.dk

www.verdens-dyr.dk

http://www.dr.dk/undervisning_flash/klipkassen/player/?ts=lille-noerd-kroppen

http://www.dr.dk/undervisning_flash/klipkassen/player/?ts=lille-noerd-insekter

Mellemtrin

www.naturteknikfaget.dk

www.danske-dyr.dk

www.verdens-dyr.dk

www.geografforlaget.dk

http://www.energitjenesten.dk/undervisnings-materialer-mellemtrin.html

www.fjernvarmeskolen.dk

http://energimuseet.dk/Undervisning/Undervisningsmateriale.aspx

Udskoling

Geografi

www.geografifaget.dk

www.geografforlaget.dk

www.geografi-tjek.dk

http://e-laeringsmoduler.emu.dk/fag/geografi/index.html

www.vandetsvej.dk

Biologi

www.traeneren.emu.dk

www.biologi-tjek.dk

http://e-laeringsmoduler.emu.dk/fag/biologi/index.html

http://e-museum.emu.dk/public_browse.do?kode=XA-15&sort=titel&type=1

http://www.biologi.gyldendal.dk/

BIOS Grundbog A http://i-bog.dk/bog/biologisystemet-bios-grundbog-a--262.html

BIOS Grundbog B http://i-bog.dk/bog/biologisystemet-bios-grundbog-b-361.html

BIOS Grundbog C http://i-bog.dk/bog/biologisystemet-bios-grundbog-c-425.html

www.biologi.gyldendal.dk

Fysik/kemi

www.fysikkemifaget.dk

www.fysik-kemi-tjek.dk

www.fysikbasen.dk

http://nts-centeret.dk/sites/default/files/Niels%20Bohr%20Jubil%C3%A6umsskrift%202013.pdf

http://www.energitjenesten.dk/undervisnings-materialer-udskoling.html

http://energimuseet.dk/Undervisning/Undervisningsmateriale.aspx

www.fjernvarmeskolen.dk

www.vandetsvej.dk

Historie

Indskoling

Mellemtrin

Udskoling

www.historiefaget.dk

www.dr.dk/skole

www.historie.gyldendal.dk

Musik

Indskoling

www.traeneren.dk

http://www.dr.dk/undervisning_flash/klipkassen/player/?ts=sigurd-og-instrumenterne

www.dansimusik.dk, Dansimusik: Username: dim Password: dim2013, Dansimusik2: Username: dim2 Password: dim2014, Dansimusik3: Username: dim3 Password: dim1915

Mellemtrin

http://e-laeringsmoduler.emu.dk/fag/musik/index.html

dans i musik Kode: dim2 og dim2014

www.dansimusik.dk, Dansimusik: Username: dim Password: dim2013, Dansimusik2: Username: dim2 Password: dim2014, Dansimusik3: Username: dim3 Password: dim1915

Udskoling

www.traeneren.dk

http://e-laeringsmoduler.emu.dk/fag/musik/index.html

www.dansimusik.dk, Dansimusik: Username: dim Password: dim2013, Dansimusik2: Username: dim2 Password: dim2014, Dansimusik3: Username: dim3 Password: dim1915

Samfundsfag

www.samfundsfaget.dk

www.dr.dk/skole

http://newsskole.dk

Kristendom

Indskoling

http://2013.u-landskalender.dk/laerere/forside/

Mellemtrin

http://2013.u-landskalender.dk/laerere/forside/

Udskoling

www.religionsfaget.dk

www.dr.dk/skole

Engelsk

Indskoling

http://www.gullhojonline.dk/?sprog=Engelsk

http://indskoling.gekko-engelsk.dk/landing_page.php

www.superreaders.dk

www.inenglishplease.dk

Mellemtrin

http://www.pspraktisksprog.dk/

www.grammatip.com

http://www.gullhojonline.dk/?sprog=Engelsk

www.skoleordbogen.dk

www.engelsk.gyldendal.dk

www.superreaders.dk

www.inenglishplease.dk

Udskoling

http://www.pspraktisksprog.dk/

www.engelsk.gyldendal.dk

www.schooltimes.com megan17 fox

www.schooltimes.com (elever) timesreader17 studlogin

http://e-laeringsmoduler.emu.dk/fag/engelsk/index.html

www.grammatip.dk

http://www.engelskfaget.dk/udskoling/

www.skoleordbogen.dk

www.superreaders.dk

www.inenglishplease.dk

Tysk

Udskoling

www.grammatip.com

www.elevunivers.dk

http://e-laeringsmoduler.emu.dk/fag/tysk/index.html

www.superreaders.dk 7.b

http://www.pspraktisksprog.dk/

www.tysk.gyldendal.dk

www.skoleordbogen.dk

www.clioonline.dk/tyskfaget/

Mellemtrin

www.grammatip.com

www.skoleordbogen.dk

www.clioonline.dk/tyskfaget/

IT / Medier

http://filmcentralen.dk/

www.skoletube.dk

http://www.cfufilmogtv.dk/index.php?mod=main&top=0&parent=0&id=26

PDF-bog http://www.flipsnack.com/en/

http://animation.filmxonline.dk/

www.småp.dk

Flipped Learning: https://www.dreambroker.com/channel/5cfi3718/

Diverse

www.opgavehylden.dk

www.fagliglaesning.dk

http://e-museum.emu.dk/public_browse.do?kode=XA-1&sort=titel&type=1

www.skoletube.dk

https://www.sikkertrafik.dk/

http://materialeplatform.emu.dk/eksamensopgaver/fsk/index.html

Kode: fap - dmciaTrs

http://drabssag.elevunivers.dk/#

Projektopgaven

http://skoda.emu.dk/

Billedkunst

www.traeneren.dk

http://e-laeringsmoduler.emu.dk/fag/billedkunst/index.html

http://e-museum.emu.dk/public_browse.do?kode=XA-8

Hjemkundskab

www.traeneren.dk

http://e-laeringsmoduler.emu.dk/fag/hjemkundskab/index.html

http://www.madklassen.dk/Undervisning/elevopgaver/laes_paa_maerkerne_opgave/forside.htm

Håndarbejde

http://e-laeringsmoduler.emu.dk/fag/haandarbejde/index.html

Idræt

http://www.emu.dk/omraade/gsk/fag/idr%C3%A6t

http://www.clioonline.dk/idraetsfaget/

Afgansprøver

http://materialeplatform.emu.dk/eksamensopgaver/fsk/index.html Fap dmciaTrs

Kode: Fap dmciaTrs

PLC

Streaming cfu: http://hval.dk/mitCFU/Samling.aspx?mode=2

Filmcentralen

Booking af klassesæt på CFU

Booking af klassesæt på KFS (amølsko - xmøl9sko)

Ideer til samarbejdspartnere

http://www.aabenskole.vejle.dk/

Søgemaskinen på PLC

Motion og bevægelse

http://www.aktivrundti.dk/sundhedsugerne/om-sundhedsugerne

http://ntsnet.dk/bev

Opgaver til skridttæller

CL i genrer

Facitlister fra Delta: 113130

Hjemmeside til børn, hvor mor og far skal skilles

Vikartimen og tv2 News

TXT Analyser (betalt centralt til sommer 2020)

Fransk

http://portal.gekko-fransk.dk/