Biokütuste kasutamisega kaasnevad probleemid.

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Biokütuste kasutamisega kaasnevad probleemid. by Mind Map: Biokütuste kasutamisega kaasnevad probleemid.

1. Biodiisli kulu on tavalise diisliga võrreldes oluliselt suurem

1.1. Tootmisele lisanduvad märkimisväärsed lisainvesteeringuid kütuse hoiustamisel ning distributsiooni.

1.2. Biokütuse kasutuselevõtt eeldab lisasubsiidiume ja/või kohalikke maksusoodustusi. See tähendab riigile aga ulatuslikke lisakulutusi.

2. Keskkonnale tekitatud lisakoormus

2.1. Võimalik lämmastiku, fosfori ja pestitsiidide pinnasesse imbumine võib kujutada ohtu veekeskkonnale.

2.2. Globaalse soojenemise pidurdamise asemel võivad intensiivsete põllumajandusmeetoditega kasvatatud agrokütused seda hoopis kiirendada.

2.3. Võivad kaasneda ammoniaagi ja naerugaasi (kasvuhoone gaas) suurenenud emissioon atmosfääri

2.4. Kannatab Maa biosfäär - hävinevad paljude liikide elukeskkonnad.

3. Mis on biokütus ja kust saadakse ?

3.1. Biokütus on kütus, mida saadakse biomassist - hiljuti elanud organismidest või nende ainevahetuse kõrvaltoodetest, näiteks lehmasõnnikust. Erinevalt kivisüsist, naftast ja tuumakütusest on biokütus taastuv.

4. Levinumad biokütused

4.1. Bioetanool

4.1.1. toodetud suhkrut ja tärklist sisaldavatest taimedest nagu suhkruroog, suhkrupeet, mais, nisu jne.

4.2. Biodiisel

4.2.1. toodetud õlistest seemnetest nagu rapsiseemned, päevalilleseemned jne.

5. Töödeldud biokütus

5.1. Näiteks biodiislikütus, bioetanool, puiduhake, saepuru, bioloogiliste jäätmete anaeroobsel lagunemisel tekkiv biogaas.

6. Probleemid ja perspektiivid biokütuste tootmisel

6.1. Biokütuste tootmise toorainete hinnad konkureerivad toiduainete hindadega maailmaturul.

6.1.1. See on põhjuseks, miks on tõusnud toiduainete hinnad maailmaturul.

6.2. Tegelikkuses on biokütus harva fossiilsest kütusest parem keskkonna seisukohalt.

6.2.1. Näiteks õlipalmi-istandused luuakse peamiselt maharaiutud vihmametsa asemele. Metsade kadumine põhjustab viiendiku maailma kasvuhoonegaaside tekkest, seega vihmametsade maharaiumine kiirendab kliimamuutusi, mitte ei aeglusta seda.

6.3. Metsade raiumine põhjustab ka erosiooni ja on oht paljudele vihmametsades elavatele loomaliikidele.

6.3.1. Kui põllupinna-ala kasutatakse kütusetaimede kasvatamiseks, siis toodetakse toitu vastavalt vähem.