ПроектЪТ

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
ПроектЪТ by Mind Map: ПроектЪТ

1. Екип

1.1. Андрей

1.2. Боби

1.3. Валери

1.4. Ваня

1.5. Вико

1.6. Влади

1.7. Дацето

1.8. Джулс

1.9. Диди

1.10. Доби

1.11. Елена

1.12. Ив

1.13. Лили Г

1.14. Лилсън

1.15. Мая

1.16. Мис Моника

1.17. Момчил

1.18. Нели

1.19. Плабо

2. Бележки

3. Обща информация

3.1. Мисия

3.2. Визия

3.3. Ценности

3.4. Принципи

3.5. Цели

3.6. Обхват

4. Срещи

4.1. Определяне на място за редовни срещи

4.1.1. Варианти

4.1.1.1. Заведение

4.1.1.1.1. Ракета ракия бар

4.1.1.1.2. Пицария в Красно село

4.1.1.2. Зала

4.1.1.2.1. http://www.newactors.net/?page_id=50

4.1.1.2.2. http://bit.ly/103oYNw

4.1.1.2.3. http://bit.ly/ZRhs9e

4.1.1.2.4. http://bit.ly/11EtaEv

4.2. Среща за оценка на идеи

4.2.1. Дневен ред

4.2.2. Протокол

4.3. Създаване на идентификационна карта на групата

4.3.1. Дневен ред

4.3.2. Протокол

4.4. Синтез на финална идея; определяне на роли

4.4.1. Дневен ред

4.4.2. Протокол

5. Идея

5.1. Генериране на идеи

5.2. Избор на идея

5.2.1. Попълване на съществуващите идеи в табличката

5.2.2. Оценка на съществу- ващите идеи

5.2.2.1. Шестте шапки

5.2.2.2. Оценка на мащаба спрямо срока на реализация

5.2.3. Синтез на финална идея

6. План

6.1. Оценка с оглед на времето за изпълнение

6.2. Определяне на нужните ресурси

6.2.1. Информация

6.2.2. Пари

6.2.3. Време

6.2.4. Хора

6.3. Дефиниране на дейности

6.3.1. FB страница

6.3.1.1. създаване

6.3.1.2. поддръжка / пълнене със съдържание

6.3.1.3. популяризация

6.3.1.4. намиране на интересни материали

6.3.1.5. модерация

6.3.1.6. редакция

6.3.2. Уебсайт

6.3.2.1. създаване

6.3.2.2. поддръжка

6.3.2.3. пълнене със съдържание

6.3.2.3.1. намиране на интересни материали

6.3.2.3.2. писане на статии

6.3.2.4. модерация

6.3.2.5. редакция

6.3.3. Генериране на идеи

6.3.3.1. за вид на жеста

6.3.3.2. за място на жеста

6.3.3.3. за име на кампанията

6.3.3.4. символ / лого

6.3.4. Организация на събитието

6.3.4.1. Място, час

6.3.4.2. Евентуален разрешителен режим

6.3.5. Планиране и измерване на резултати

6.3.5.1. Брой FB почитатели

6.3.5.2. Брой посетители на събитието

6.3.6. Планиране на ресурси

6.3.7. Заснемане

6.3.7.1. Видео

6.3.7.2. Видеомонтаж

6.3.7.3. Снимки

6.3.8. Project Manager / Координатор

6.3.9. Касиер

6.3.10. PR

6.3.11. Контакт с партньори

6.4. Роли

6.4.1. Определяне

6.4.2. Назначаване

6.5. Определяне на срокове и задачи

6.5.1. Избор на удобен канал за обща комункация

6.5.1.1. FB

6.5.1.1.1. не всички имат

6.5.1.2. Скайп

6.5.1.2.1. не поддържа offline messages

7. Плащания, бюджет

7.1. Зала - среща 2013-03-28 - 40 лв

7.2. Файл с бюджет