Sharepoint 2013 online -projekti

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Sharepoint 2013 online -projekti by Mind Map: Sharepoint 2013 online -projekti

1. Projektin tavoitteet

1.1. saada kokemuksia tiimien työskentelystä Sharepointissa

1.2. saada kokemuksia yhteisen sisällön jakamisesta

1.2.1. laadunhallinnan väline

1.2.2. johtamisen väline

1.3. kerätä ideoita ja saada kokemuksia opiskelijan henkilökohtaisen palvelun järjestämisestä

1.4. tehdä ohjeita ja suosituksia työkalun laadullisesta ja toiminnallisesta käytöstä

1.5. tehdä päätös siitä, miten mahdollistetaan opiskelua ja helpotetaan/tehostetaan sitä avustavaa työtä

1.6. määritellä tällä hetkellä Sharepoint 2013:n optimaalinen käyttö opiskelijoiden, henkilöstön ja kumppanien tarpeisiin

1.7. uudenlaisen työkulttuurin luominen, uusiutuminen

1.7.1. tulemien laatu

1.7.2. toiminnan laatu

1.7.3. taloudellinen tulos tehokkuuden kautta

1.7.4. johdon sitoutuminen ja toimiminen esimerkkinä

1.8. ratkaisumallien tarjoaminen

1.8.1. mopo/mersu-vaihtoehdot

1.9. 1. määritellä portaaliprojektin ja työskentelyprojektin rajat ja tavoitteet

1.9.1. esitys kahdesta projektista

1.9.2. kauppaaminen leenakaijalle

1.9.3. myyminen ohjausryhmälle

1.9.4. teemat

1.9.4.1. opiskelija on keskiössä

1.9.4.2. yksin tekemisestä yhdessä tekemiseen

1.9.4.3. ei työkalujen nimillä vaan tekeminen edellä

1.9.4.4. ammattimaisuus

1.9.4.5. lisäarvo, joka syntyy uudenlaisesta tai toisenlaisesta tekemisestä

1.9.4.6. kokonaisuus tuo hyötyä

1.9.4.7. jotain tapahtuu heti ja koko ajan

1.9.4.8. esimerkin kautta

1.9.4.8.1. pertti

1.9.4.8.2. risto

1.9.4.8.3. ohjausryhmä

1.9.4.8.4. helena turunen?

1.10. 2. määritellä omistaja ja proj. pääll. työskentelyprojektille

1.11. 3. viedä kahta projektia linjassa eteenpäin

1.12. 4. saada pilotin kautta aikaan suositukset työkalujen optimaalisesta käytöstä

2. Työnteko 2013 -projekti

2.1. SP2013 on-premise (portaaliprojekti)

2.1.1. staattiset sisällöt

2.1.1.1. konsernitiedotus

2.1.1.2. laatudokumentit

2.1.1.3. yhteinen ohjeistus

2.1.1.4. työnantajakuvan muodostaminen

2.2. Office 365 -projekti

2.2.1. Sharepoint2013

2.2.1.1. tiimityötilat

2.2.1.2. omat sivut

2.2.1.3. someominaisuudet

2.2.2. Office-työkalut

2.2.2.1. toimisto

2.2.2.1.1. word

2.2.2.1.2. powerpoint

2.2.2.1.3. excel

2.2.2.1.4. visio

2.2.2.1.5. project

2.2.2.1.6. onenote

2.2.2.1.7. skydrive

2.2.2.2. sähköposti

2.2.2.3. kalenteri

2.2.2.4. lync

2.2.2.4.1. pikaviestin

2.2.2.4.2. olotila

3. Työnteko 2013 -projekti

4. (Mahdolliset) Osallistujat

4.1. Tiimi: Portaaliprojektiryhmä

4.1.1. Mika Rintala

4.1.2. Mirlinda Kosova-Alija

4.1.3. Lotta Linko

4.1.3.1. yhdessä kirjoittaminen

4.1.3.2. tuotoksen jakaminen

4.1.3.3. viestiminen samanaikaisesti

4.2. Tiimi: Office 365 -projektiryhmä

4.2.1. Jari Kivelä

4.2.2. Leenakaija Lehto

4.3. Yksikkö: Ylemmän korkeakoulutuksen kt-keskus

4.3.1. Helena Turunen

4.3.2. Miikka Ruusunen

4.4. Yksikkö: Koulutuksen kehittämispalvelut

4.4.1. Pirjo Kuisma

4.4.2. Nea Yalcin

4.4.3. Essi Ylönen

4.5. Johanna Salmia, Outi Vahtila // Mobiilisti-hanke

4.5.1. nykyaikaiset toimintatavat

4.5.2. toiminta firman työalustalle

4.6. Yksikkö: Viestintä

4.7. Yksikkö: Henkilöstöhallinto

4.8. Tiimi: FUAS-laadunhallinta

4.8.1. Mervi Friman

4.8.2. Marjatta Kariniemi

4.9. Yhdistys: HAMKO

4.10. Kumppani: Hämeen liitto

4.10.1. Reetta Sorjonen

4.10.2. Anne Horila

4.11. Hanke: Korkeakoulukeskus

4.11.1. HAMK

4.11.2. Innopark

4.11.3. Kehke

4.11.4. Hämeenlinna

5. Vaiheet

5.1. Keskustelu Leenakaijan kanssa

5.1.1. työryhmätilat // nykyinen wiki

5.2. Mahdollisen aikataulun keskustelu Jarin kanssa

5.3. Keskustelut/kokous pilotin edustajien kanssa

5.4. Suunnitelma ohjausryhmän hyväksyttäväksi

5.5. alustava projektisuunnitelma

5.5.1. Lotta

5.5.1.1. Sp onlineen ryhmätyötilaan keskeneräisenä dokumenttina

5.5.1.2. näkökulmia postauksina

5.6. Työryhmien kokoaminen

5.6.1. Tavoitteet

5.6.2. Työkalut

5.6.3. Tiedonkeruu

5.6.4. Analysointi

5.6.5. Raportointi

5.7. Työskentely määräajan

5.7.1. alusta

5.7.2. käyttäjätunnukset

5.7.3. vapaat kädet

5.7.3.1. mitä teette

5.7.3.1.1. tiedon jakaminen

5.7.3.1.2. sisältöjen työstäminen

5.7.3.1.3. keskusteleminen

5.7.3.1.4. työn dokumentoiminen

5.7.3.2. miten teette

5.7.3.3. mikä omaa

5.7.3.4. mikä yhteistä

5.7.4. ohjeistus ja suositukset

5.8. Tulosten analysointi

5.9. Jatkotoimenpiteiden ehdottaminen

5.9.1. ohjausryhmä

5.9.2. organisaation johto

6. Projektin kohde

6.1. Sharepoint 2013 on-premise

6.2. Sharepoint 2013 online

6.3. MS Office

6.3.1. hamkilainen työnteko / henkilökunta

6.3.1.1. Mitä ihmiset tekevät?

6.3.1.2. Millaiset työkalut HAMK tähän tarjoaa?

6.3.2. kyse ei ole työkaluista vaan työkulttuurin muutoksesta

6.3.2.1. yhdessä

6.3.2.2. tehokkaasti

6.3.2.3. modernisti

6.3.2.4. samalla tavalla

7. liitynnät

7.1. FUAS-virtuaalikampus

7.2. HOC.fi