Millest sõltub inimese heaolu riigis?

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Millest sõltub inimese heaolu riigis? by Mind Map: Millest sõltub inimese heaolu riigis?

1. majanduse areng

2. suhted rahvusvähemustega

3. meelelahutus

4. pärilikkus

5. Maavarad

6. poliitika

7. Kosmilised asjaolud

7.1. nt päikese intensiivsus

8. eluviisid

9. IT- areng

9.1. kiirem suhtlus välisriikidega

9.2. kiirem infovahetus

9.3. lihtsustab elu (nt maksed)

10. asupaik

10.1. kliima

10.2. looduskatastroofid

11. pension

12. perekond

13. ajaloolised sündmused

13.1. nt sõjad

13.2. nt iseseisvumised

14. treeninguvõimalused

15. Kultuuri eripärad

16. Haridusvõimalused

17. Valitsuse usaldatavus

18. arstiabi kättesaadavus

19. Militaarjõudude usaldamine

19.1. politsei

19.2. sõjavägi

19.3. piirivalve

20. Töötusmäär