Millest sõltub inimese heaolu riigis?

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Millest sõltub inimese heaolu riigis? by Mind Map: Millest sõltub inimese heaolu riigis?

1. majanduse areng

2. suhted rahvusvähemustega

3. meelelahutus

4. pension

5. perekond

6. pärilikkus

7. ajaloolised sündmused

7.1. nt sõjad

7.2. nt iseseisvumised

8. Maavarad

9. poliitika

10. treeninguvõimalused

11. Kultuuri eripärad

12. Haridusvõimalused

13. Kosmilised asjaolud

13.1. nt päikese intensiivsus

14. eluviisid

15. IT- areng

15.1. kiirem suhtlus välisriikidega

15.2. kiirem infovahetus

15.3. lihtsustab elu (nt maksed)

16. asupaik

16.1. kliima

16.2. looduskatastroofid

17. Valitsuse usaldatavus

18. arstiabi kättesaadavus

19. Militaarjõudude usaldamine

19.1. politsei

19.2. sõjavägi

19.3. piirivalve

20. Töötusmäär