Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Millest sõltub inimese heaolu riigis? by Mind Map: Millest sõltub inimese heaolu riigis?
4.0 stars - 4 reviews range from 0 to 5

Millest sõltub inimese heaolu riigis?

majanduse areng

suhted rahvusvähemustega

meelelahutus

pension

perekond

pärilikkus

ajaloolised sündmused

nt sõjad

nt iseseisvumised

Maavarad

poliitika

treeninguvõimalused

Kultuuri eripärad

Haridusvõimalused

Kosmilised asjaolud

nt päikese intensiivsus

eluviisid

IT- areng

kiirem suhtlus välisriikidega

kiirem infovahetus

lihtsustab elu (nt maksed)

asupaik

kliima

looduskatastroofid

Valitsuse usaldatavus

arstiabi kättesaadavus

Militaarjõudude usaldamine

politsei

sõjavägi

piirivalve

Töötusmäär