Mis m6jutab inimese heaolu riigis?

Majanduse kodutoo

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Mis m6jutab inimese heaolu riigis? by Mind Map: Mis m6jutab inimese heaolu riigis?

1. Geograafiline asend

1.1. Ilmastikuolud

1.2. Maavarad

1.3. Majandusstrateegiliselt asukohad

2. Keskkond

2.1. Puhas 6hk

2.2. Looduskaunid paigad

2.3. Tehasjaakid

3. Yhiskond

3.1. Tolerantsus

3.2. V6rdsus

3.3. Rahvused/religioonid

4. Tehnoloogia areng

5. Mittetulundusyhingud

5.1. Tasuta tegevus

5.2. Laste huviringid

5.3. Rahvaalgatus

6. Poliitika

6.1. Maksud

6.2. Toetused

6.3. Korruptsioon

7. Majandus

7.1. Majanduslik v6rdsus

7.2. Tegevusvabadus