MOZGÁS, BESZÉD

Szűcs Kitti és Tálas Brigitta

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
MOZGÁS, BESZÉD by Mind Map: MOZGÁS, BESZÉD

1. fordított arányosság

2. Motoros észlelés, szenzoros integráció, perceptuális képességek

2.1. neurológiai érés

2.1.1. értelmi műveletek (pl. emlékezet)

2.1.1.1. beszédfejlődés

2.2. mozgásfejlődés (kúszás-mászás-járás)

2.2.1. beszéd, írás, olvasás

2.2.1.1. kommunikáció

2.3. részképességek

2.3.1. információfeldolgozás

2.3.1.1. írás, olvasás készsége

3. VIZSGÁLAT

3.1. Vizsgálati személyek

3.1.1. 176 gyerekből 70 fő értékelhető

3.1.1.1. Mesés kert

3.1.1.1.1. 114 fő

3.1.1.2. Liget Óvoda

3.1.1.2.1. 8 fő

3.1.1.3. Marton Dévényi Éva adatbázisából

3.1.1.3.1. 54 fő

3.1.2. 5 év 10 hónapos átlagéletkor

3.1.3. 28 lány, 42 fiú

3.2. Szülők

3.2.1. anamnézis a fejlődésről

3.2.1.1. mozgás

3.2.1.1.1. nagy

3.2.1.1.2. finom

3.2.1.2. beszéd

3.2.2. beleegyező nyilatkozat

3.3. 2005 szept.

3.4. Hipotézisek

3.4.1. beszédfejlettség szintje=mozgásfejlettség szintje

3.4.2. beszédfejlődésben elmaradt gyerek--> kialakulatlan/keresztezett dominancia

3.5. Eredmények

3.5.1. pontértékek megfelelő eloszlása

3.5.1.1. mozgásfelmérés szempontból

3.5.2. különbségek

3.5.2.1. két mintás t-próba

3.5.2.1.1. szignifikáns különbség beszédfejl. kategóriában

3.5.3. hasonlóságok

3.6. Alapozó terápia

3.6.1. mozgásfelmérő rendsz.

3.6.1.1. Marton-Dévényi Éva által készített

3.6.1.2. 103 paraméter

3.6.1.3. 14 mozgáscsoportba sorolva

3.6.1.3.1. mozgásformák értékelése

3.6.1.4. 70 perc alatt

3.7. beszédfejlődés

3.7.1. dominancia/preferancia

3.7.1.1. fül-szem-kéz-láb egy oldalon való preferálása

3.7.1.1.1. agyféltekék összehangolva

3.7.2. alsó- és felsővégtag koordináció

3.7.3. normál fejl. állapot

3.7.3.1. 41%nál jobb oldali dominancia

3.7.3.2. 32% keresztezett dominancia

3.7.3.3. 27% bal oldali dominancia

3.7.4. elmaradt fejl. állapot

3.7.4.1. 39% kialakulatlan dominancia

3.7.4.2. 25% keresztezett dominancia

3.7.4.3. 32% jobb oldali dominancia

3.7.4.4. 4% bal oldali dominancia

3.8. mozgásfejlődés

3.8.1. norm. fejl. állapot

3.8.1.1. 42%-nak még nincs végtagfüggetlenedés

3.8.1.2. 58%-nak már van végtagfüggetlenedés

3.8.2. elmaradt fejl. állapot

3.8.2.1. 61%-nál még nincs végtagfüggetlenedés

3.8.2.2. 39%-nál már van végtagfüggetlenedés

4. KUTATÁSI EREDMÉNYEK

4.1. elmaradt mozgásfejlődés

4.1.1. lelassult beszédfejlődés

4.1.2. olvasási készség zavara

4.2. synkinézis, hiperreflexia, finom mozgás alulműködése, késett járás készség

4.2.1. Nyelvi Fejlődés Elmaradása

4.3. neurológiai tünetek

4.3.1. alacsony nyelvi készségszint

4.4. diszfázia

4.4.1. finom- és nagymozgások elmaradottsága

4.5. pszichomotoros fejlesztés

4.5.1. mozgásstádiumok gyakorlása

4.5.1.1. kommunikáció fejlődése

4.5.2. mozgás fejlesztése

4.5.2.1. kognitív képességek fejlődése

5. ÖSSZEFOGLALÁS

5.1. érzékelési/észlelési/mozgási folyamatok

5.1.1. egységes egész

5.2. tanulás

5.2.1. érzékszervi információk feldolgozása

5.2.1.1. külső és belső világból érkezők

5.2.1.2. aktív tapasztalás, manipuláció során érkezők

5.2.2. mozgásfejlődéssel együtt jár

5.2.2.1. TEHÁT: szenzomotoros fejlődés= értelem alapja

5.3. iskolaérettség, részfunkció veszélyeztetettek

5.3.1. beszédfejlődésben elmaradtak

5.3.1.1. beszédészlelésben elmaradtak

5.3.1.2. beszédprodukció zavara fennáll

5.3.1.3. hanghallás nem megfelelő

5.3.1.4. beszédartikuláció nem megfelelő

5.3.1.5. nehezített írás-olvasás tanulás

5.3.2. mozgásfejlődésben elmaradtak veszélyben

5.3.2.1. szociális

5.3.2.2. figyelmi

5.3.2.3. tanulási

5.3.3. kognitív terápia mellett mozgásfejlesztő terápia KELL

5.4. mozgékonyság, mozgásigény

5.4.1. hatással fizikai és mentális fejlődésre

5.4.1.1. biztosítani: ESZKÖZ + TÉR

5.4.2. TILOS

5.4.2.1. csökkenteni

5.4.2.2. gyorsítani

5.4.2.3. akadályozni vagy tiltani

6. Motoros észlelés

6.1. mozgás érzékszervi fejlődése

6.1.1. dominancia kialakulása

6.1.1.1. beszédfejlődés

6.1.1.1.1. írott nyelv elsajátítása