Poka Yoke ve firmách

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Poka Yoke ve firmách by Mind Map: Poka Yoke  ve firmách

1. Vyšší produktivita

2. Nižší zmetkovitost

2.1. Méně reklamací od zákazníka

2.2. Vyšší kvalita jednotlivých produktů

3. Automatizace

3.1. Nižší požadavky na pracovní sílu

3.2. Vyšší vytížení strojů

4. Snadnější kontrola

4.1. Okamžitá kontrola během výrobního procesu

5. Zamezení lidským chybám

6. Zrychlení rutinních procesů

6.1. Kratší výrobní časy

7. Zvýšení jakosti výrobních operací