Beszéd-és mozgásfejlődés

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Beszéd-és mozgásfejlődés by Mind Map: Beszéd-és mozgásfejlődés

1. Összefüggések korábbi kutatásai

1.1. Nyelvi fejlődés elmaradása összefügg járás késésével.Több neurológiai tünet -> alacsonyabb nyelvi képsség (Trauner)

1.2. Diszfázia összefügg a gyenge nagymozgásokkal (Rintala és Linjana)

1.3. Kommunikáció összefüggése a kis és nagy mozgásokkal (Webster)

1.4. Motoros fejlődés összefüggése az idegrendszerbeli fejlődési diszfunkcióval

2. Mozgásfejlődés

2.1. Jelentősége

2.1.1. Szenzomotoros működés az értelem alapja

2.1.2. Mozgáskoordináció fejlesztése → Tanulási képességek fejlődése

2.1.3. Mozgáskoordináció fejlesztése → Tanulási képességek fejlődése

2.1.4. Motoros funkció segíti az ingerek rendeződését

2.2. Menete

2.2.1. Kúszás

2.2.2. Mászás

2.2.3. Járás

2.3. Mozgásfejlődési problémák következményei

2.3.1. Figyelmi problémák

2.3.2. Tanulási problémák

2.3.3. Szociális problémák

3. Beszédfejlődés

3.1. Részképeségek zavarai

3.1.1. Beszédprodukció zavara

3.1.2. Artikulációs problémák

3.1.3. Gyenge beszédhallás

3.1.4. Beszédészlelés elmaradása

3.2. Beszéd-írás olvasás összefüggése

3.2.1. Részképesség-zavarok -> Nehezített írás-olvasás tanulás

4. Összefüggései

4.1. Elmaradt beszédfejlődés esetén

4.1.1. Dominancia kialakulatlan

4.1.2. Alsó-felső végtag koordinációs nehézségek

4.1.3. Kisgyekekkori mozgásproblémák

4.1.4. Szökdelés nehézsége

4.2. Elmaradt beszédfejlődés terápiája

4.2.1. Kognitív terápia + MOZGÁSTERÁPIA