Příslušnost soudů

Find the right structure and content for your course and set up a syllabus

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Příslušnost soudů by Mind Map: Příslušnost soudů

1. Věcná příslušnost

1.1. Obecná

1.2. Zvláštní

2. Místní příslušnost

2.1. Obecná

2.1.1. § 85 a 86 OSŘ

2.2. Daná na výběr (fakultativní)

2.2.1. § 87 OSŘ

2.2.2. výběr nejpozději při podání žaloby

2.3. Výlučná (obligatorní)

2.3.1. § 88 OSŘ

2.3.2. zejména nesporná řízení

2.4. Dohoda o prorogaci

2.4.1. ve věcech obchodních

3. Mezinárodní příslušnost

4. Funkční příslušnost

4.1. § 10 a 10a OSŘ

4.2. zvláštní druh věcné příslušnosti

4.3. další stupeň (odvolání, dovolání, obnova, zmatečnost)

5. Kauzální příslušnost

5.1. V ČR se nevyužívá