ХАРАКТЕРИСТИКА НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ

Create a To-Do list for your upcoming tasks

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ХАРАКТЕРИСТИКА НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ by Mind Map: ХАРАКТЕРИСТИКА НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ

1. Основні положення в діяльності НПФ

1.1. Пенсійний фонд для забезпечення своєї діяльності користується послугами компанії з управління активами, адміністратора і зберігача цінних паперів на підставі відповідних договорів з радою фонду

1.2. НПФ створюються на підставі рішення засновників та не мають на меті одержання прибутку для його подальшого розподілу між засновниками.

1.3. Активи пенсійного фонду формуються за рахунок пенсійних внесків та доходу від їх інвестування. Він може діяти тільки на підставі статуту, який затверджується засновниками фонду.

1.4. Організаційна структура недержавного пенсійного фонду складається з органів управління, органів контролю та нагляду.

2. Система недержавного пенсійного забезпечення (Недержавне пенсійне забезпечення є для пенсійних фондів виключним видом діяльності)

2.1. Мета: накопичення пенсійних внесків на користь учасників пенсійного фонду з подальшим управлінням пенсійними активами для забезпечення пенсійних виплат за результатами діяльності пенсійного фонду.

2.1.1. Task 1

2.1.2. Task 2

2.2. Додаткові можливості участі в недержавному пенсійному забезпеченні

2.2.1. часткове самофінансування власного підприємства за рахунок накопичених у фонді коштів;

2.2.2. економія на податку на прибуток підприємств;

2.2.3. залучення через корпоративні цінні папери більш дешевих інвестиційних ресурсів на стабільних довгострокових умовах;

2.2.4. забезпечення корпоративного контролю над об’єктами бізнесу за рахунок меншого об’єму корпоративних прав;

2.2.5. полегшений і більш дешевий доступ до довгострокових кредитних ресурсів

3. Види недержавних пенсійних фондів

3.1. відкритий пенсійний фонд

3.1.1. недержавний пенсійний фонд, засновниками є фізичні та юридичні особи (крім бюджетних установ та організацій)

3.1.2. Учасники фонду громадяни України, іноземці та особи без громадянства незалежно від місця та характеру їх роботи.

3.2. корпоративний пенсійний фонд

3.2.1. недержавний пенсійний фонд, засновником якого є юридична особа-роботодавець або декілька юридичних осіб роботодавців юридична

3.2.2. Учасниками фонду є виключно громадяни, які перебувають у трудових відносинах з засновниками фонду.

3.3. професійний пенсійний фонд

3.3.1. недержавний пенсійний фонд, засновником якого можуть бути об’єднання громадян або юридичних осіб, які утворюються за професійною ознакою

3.3.2. Учасниками фонду є виключно фізичні особи, пов’язані за родом їх професійної діяльності, визначеної статутом фонду

4. Недержавний пенсійний фонд

4.1. це юридична особа, утворена відповідно до Закону України “Про недержавне пенсійне забезпечення”, яка має статус неприбуткової організації, функціонує і проводить діяльність виключно з метою накопичення пенсійних внесків на користь учасників пенсійного фонду з подальшим управлінням пенсійними активами, а також здійснює пенсійні виплати учасникам вказаного фонду в встановленому чинним законодавством порядку

5. Для того, щоб недержавні пенсійні фонди справляли реальний вплив на розвиток національної економіки, необхідні такі передумови:

5.1. - розвинутий фінансовий ринок;

5.2. - достатня кількість цінних паперів підприємств реального сектора;

5.3. - наявність фінансових інструментів належної кількості та якості;

5.4. - прогнозована політика держави.