Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Ergonomi by Mind Map: Ergonomi

1. tilrettelegge arbeidsplassen

2. hjelpemidler

2.1. Det finnes mange hjelpemidler innenfor alle de ulike arbeidsplassene i helse og oppvekstsektoren.

3. ergonomi og helse

3.1. Man kan forebygge belastningslidelser ved å bruke de ergonomiske prinsippene.

4. Hva er ergonomi ?

4.1. kunnskap

5. hvorfor er ergonomi viktig ?

5.1. Slitasje

6. ergonomiske prinsipper

6.1. Forteller hvordan vi kan bruke kroppen riktig.

6.2. naturlig bevegelsesmønster

6.3. gode arbeidsstillinger

6.4. riktig arbeidsteknikker

6.5. variasjon i arbeidet

6.6. å forberede arbeidet