PAYC Courses- By: Abbas Ghanbari Baghestan 1397- 2018

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PAYC Courses- By: Abbas Ghanbari Baghestan 1397- 2018 by Mind Map: PAYC Courses- By: Abbas Ghanbari Baghestan 1397- 2018

1. مبانی جامعه اطلاعاتی- عباس قنبری باغستان

1.1. دو روایت از جامعه اطلاعاتی

1.1.1. روایت آمریکایی

1.1.1.1. نظریه پردازی های مک لوپ در کتاب تولید و اشاعه دانش در زمینه جابجایی در نیروی کار در آمریکا-دهه 1960

1.1.2. روایت ژاپنی

1.1.2.1. دیدگاه های تادئو اومه‌ سائو 1963 و یونه‌جی ماسودا 1968 در ژاپن در مورد توسعه فناوری اطلاعات

1.2. نگاه ها به جامعه اطلاعاتی در عرصه جهانی

1.2.1. نگاه آمریکایی

1.2.1.1. ساخت زیرساخت ملی اطلاعات و تبدیل آن به زیرساخت جهانی اینترنت به عنوان نماد جامعه اطلاعاتی

1.2.2. نگاه اروپایی

1.2.2.1. تشکیل جامعه اطلاعاتی جهانی با ناکید بر تنوع کشورها و ملت ها

1.2.3. نگاه ژاپنی

1.2.3.1. نگاه سخت¬ افزاری و تکنولوژیک و کمتر محتوایی

1.3. مراحل شکل گیری جامعه اطلاعاتی براساس دیدگاه جیمز بنیگر

1.3.1. مرحله اول: سال‌های شصت تا هفتاد میلادی را در بر‌می‌گیرد. در این مرحله از نظر اطلاعات به یک حد اشباع رسیده است

1.3.2. مرحله دوم: سال‌های هشتاد تا نود را در بر‌می‌گیرد و در حقیقت بر پایه اطلاعات است؛ به یک وضعیت اطلاعات‌پایه رسیده و آماده است برای کار

1.3.3. مرحله سوم: بعد از دهه 90 میلادی و همچنان در حال تکمیل است. این مرحله تحت سلطه ارتباطات و فناوری اطلاعات است

1.4. سطوح تاثیر جامعه اطلاعاتی

1.4.1. فرهنگ و فلسفه

1.4.1.1. تاثیر فناوری بر دین، ارزش ها، هنجارها، سنن، هنرها و ...

1.4.2. اقتصاد

1.4.2.1. تاثیر فناوری بر شغل ها و سایر فعالیت های اقتصادی

1.4.3. سیاست

1.4.3.1. تاثیر فناوری بر ساختار قدرت در جامعه، دموکراسی، انتخابات، تقسیم قدرت، ظهور احزاب و ...

1.4.4. اجتماع

1.4.4.1. تاثیر فناوری بر سطوح مختلف اجتماع

1.4.4.1.1. درون فردی

1.4.4.1.2. بین فردی

1.4.4.1.3. خانواده

1.4.4.1.4. بین گروه ها

1.4.4.1.5. نهادها/سازمان ها

1.4.5. علم

1.4.5.1. تاثیر فناوری بر اشاعه علم و افزایش تولید علم

1.5. مفاهیم و اصطلاحات معادل جامعه اطلاعاتی

1.5.1. جامعه فراصنعتی/پساصنعتی دانیل بل

1.5.2. جامعه مافوق صنعتی/ آلوین تافلر

1.5.3. جامعه شبکه ای/ امانوئل کاستلز

1.5.4. جامعه پست مدرن/ آنتونی گیدنز

1.5.5. جامعه معرفتی/ ایو کوریه

1.5.6. اقتصاد معرفتی/ فریتز مکلوپ

1.5.7. عصر تکنوترونیک/ زبیگنیو برژینسکی

1.5.8. دوره پساسرمایه داری /رالف دارندورف

1.5.9. عصر پساتجدد /آمیتی ایتزیونی

1.6. رویکرد کشورها به جامعه اطلاعاتی

1.6.1. رویکرد باز و پذیرا

1.6.1.1. کشورهای طرفدار الگوی توسعه غربی مثل سنگاپور و ...

1.6.2. رویکرد محتاطانه

1.6.2.1. عمده کشورهای در حال توسعه مثل هند و ...

1.6.3. رویکرد بسته

1.6.3.1. کره شمالی

1.7. موانع دسترسی به جامعه اطلاعاتی

1.7.1. آموزش

1.7.1.1. با توجه به پایین بودن مهارت و آموزش در کشورهای جهان سوم، امکان دسترسی به اینترنت و استفاده از آن در این گروه از کشورها مشکل تر می شود. سال 2014، 14.7 درصد جمعیت جهان بیسواد بوده اند.

1.7.2. زبان

1.7.2.1. زبان به عنوان مهم ترین مانع استفاده از اینترنت در کشورهای اروپای شرقی ، آمریکای لاتین ، آسیا و بخشی از آفریقا شناخته شده است. لذا تبادل اطلاعات محدود به افراد تحصیل کرده و مسلط به زبان انگلیسی است. در سال 2018، 51/9 درصد مطالب اینترنت به زبان انگلیسی بوده است.

1.7.3. هزینه

1.7.3.1. هزینه استفاده از اینترنت در کشورهای جهان سوم بسیار بالاست و تنها تعداد معدودی توان پرداخت هزینه های گزاف دسترسی به اینترنت را داراست.

1.7.4. دسترسی به اینترنت

1.7.4.1. دسترسی: در کل جهان 55.1% افراد به اینترنت دسترسی دارند. این میزان سال گذشته 51% درصد بوده است.

1.7.5. تنوع و تفاوت های فرهنگی

1.7.5.1. بسیاری از اقشار جامعه به دلیل مسایل فرهنگی از تحصیل محرومند. به همین دلیل امکان استفاده و بهره مندی آنها از ظرفیت های جدید را ندارند

1.8. اجلاس های مهم جهانی در زمینه حامعه اطلاعاتی

1.8.1. تاریخچه برگزاری اجلاس های سران

1.8.1.1. اولین بار در سال 1998 در یک سند رسمی اتحادیه ارتباطات بین¬المللی (اتحادیه بین المللی مخابرات) در نشستی که در مینیاپولیس برگزار شد، ضرورت برگزاری نشست جهانی در زمینه جامعه اطلاعاتی تاکید شد

1.8.1.2. قطعنامه ۵۶/۱۸۳ مجمع عمومی سازمان ملل مورخ ۲۱ دسامبر ۲۰۰۱ در مورد برگزاری اجلاس سران جامعه اطلاعاتی در دو فاز: فاز اول در تاریخ ۱۰-۱۳ دسامبر ۲۰۰۳ در ژنو و فاز دوم در تاریخ ۱۶-۱۸ نوامبر ۲۰۰۵ در تونس

1.8.2. اجلاس سران در ژنو WSIS2002

1.8.2.1. با مشارکت ۱۷۵ کشور شامل ۵۰ رئیس‌جمهور، ۸۲ وزیر و ۲۶ معاون وزیر و بیش از 11 هزار مشارکت کننده دیگر

1.8.2.2. بیانیه اصول: اعلامیه اصول، ایجاد و ساخت جامعه‌ اطلاعاتی: چالش‌جهانی هزاره جدید

1.8.2.2.1. دارای 67 ماده

1.8.2.3. برنامه اقدام

1.8.2.3.1. 29 ماده و 11 خط عمل

1.8.2.4. مهمترین موضوعات مورد بحث

1.8.2.4.1. خدمات و دسترسی همگانی

1.8.2.4.2. تنوع محتوا

1.8.2.4.3. آزادی بیان و آزادی دسترسی

1.8.2.4.4. دسترسی قابل اطمینان و امن

1.8.2.5. ویژگی و خروجی مهم

1.8.2.5.1. ایجاد صندوق همبستگی دیجیتالی‏ برای کمک به کشورهای آفریقایی

1.8.2.5.2. حضور گسترده بخش خصوصی و جامعه مدنی

1.8.2.5.3. به چالش کشیدن بحث مدیریت اینترنت

1.8.2.5.4. برگزاری اجلاس ها و نشست های منطقه ای

1.8.3. اجلاس سران در تونس WSIS2005

1.8.3.1. اهداف کلی سران از برگزاری نشست

1.8.3.1.1. کاهش شکاف دیچیتال بین جوامع

1.8.3.1.2. قانونگذاری، پایه گذاری و ایجاد امکانات تضمین کننده پیشرفت در زمینه فناوری اطلاعات در کشورهای کمتر توسعه یافته

1.8.3.1.3. ايجاد ابزاري مشترك در سطح بين المللي براي اداره شبكه اينترنت

1.8.3.1.4. برنامه ريزي ملي، منطقه اي، و بين المللي در زمينه فن آوري اطلاعات و ارتباطات

1.8.3.2. با مشارکت 47 تن از روساء دولت ها يا معاونين آنها از جمله 109 وزير و معاون وزير، 6 هزار نماينده رسمي از 174 كشور، 1500 نماينده از 92 سازمان بين المللي وابسته به سازمان ملل متحد، 6500 نماينده 600 سازمان بين المللي غيردولتي، 5 هزار نماينده 250 موسسه بخش خصوصي و 1000 خبرنگار به نمايندگي از 650 رسانه گروهي

1.8.3.3. برنامه اقدام

1.8.3.3.1. دارای 122 ماده و 11 خط عمل

1.8.3.4. بیانیه اصول

1.8.3.4.1. دارای 40 ماده

1.8.3.5. ویژگی و خروجی مهممعه مدنی

1.8.3.5.1. تشکیل فروم های ملی و منطقه ای برای پیگیری مباحث جامعه اطلاعاتی و موضوع مدیریت اینترنت

1.8.3.5.2. مشارکت گسترده بخش خصوصی و جامعه مدنی

1.8.3.5.3. تشکیل کمیته کک ( Governmental Advisory Committee) به عنوان کمیته مشورتی برای آیکان متشکل از نمایندگان 85 کشور حهان

1.8.4. برگزاری اجلاس های سالیانه منطقه ای برای پیگیری مباحث دو اجلاس سران

1.9. نگاه ها به جامعه اطلاعاتی از منظر تهدید/فرصت

1.9.1. فرصت

1.9.1.1. تمرکز زدایی

1.9.1.2. کثرت گرایی فرهنگی، سیاسی و اجتماعی

1.9.1.3. توسعه علم و تحقیق

1.9.1.4. توسعه دموکراسی

1.9.1.5. توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات

1.9.1.6. ارتقاء کیفیت زندگی فردی، گروهی و اجتماعی

1.9.2. تهدید

1.9.2.1. افزایش قدرت کنترل بر افراد/گروه ها و جمعیت های بزرگ

1.9.2.2. گسترش نابرابری های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی

1.9.2.3. فروپاشی مرزهای سنتی

1.9.2.4. کاهش حاکمیت ملی

1.9.2.5. افزایش شکاف بین فقیر و غنی اطلاعاتی

1.9.2.6. از بین رفتن بسیاری از شغل های سنتی

1.10. تعاریف جامعه اطلاعاتی

1.10.1. یک تعریف کلی

1.10.2. تعریف مکلوپ

1.10.3. تعریف مارک پورات

1.10.4. تعریف یونسکو

1.10.5. تعریف ویلیام مارتین

1.11. نظریه های جامعه اطلاعاتی

1.11.1. نظریه های خوشبینانه/نظریه های بدبینانه

1.11.1.1. نظریات فریتز مکلوپ

1.11.1.1.1. اقتصاد دان آمریکایی دهه 1960

1.11.1.1.2. نظریات تجربی و دیدگاه خوشبینانه به جامعه اطلاعاتی دارد

1.11.1.1.3. نظریات در زمینه جامعه اطلاعاتی

1.11.1.2. نظریات مارک پورات

1.11.1.2.1. اقتصاد دان آمریکایی دهه 1980

1.11.1.2.2. نظریات تجربی و خوشبینانه نسبت به جامعه اطلاعاتی دارد

1.11.1.2.3. دیدگاه ها و نظریات در زمینه جامعه اطلاعاتی

1.11.1.3. نظریه های آلوین و هایدی تافلر

1.11.1.3.1. مهاجر یهودی از لهستان به آمریکا/ روزنامه نگار و آینده نگر

1.11.1.3.2. آثار و منابع مهم

1.11.1.3.3. نظریات خوشبینانه در زمینه جامعه اطلاعاتی دارد

1.11.1.3.4. رویکرد به مساله فناوری و جامعه اطلاعاتی

1.11.1.3.5. تقسیم تاریخ به سه موح مختلف در کتاب موج سوم

1.11.1.4. نظریات دانیل بل

1.11.1.4.1. مهاجر یهودی به آمریکا/ روزنامه نگار، آینده پژوه و استاد دانشگاه هاروارد

1.11.1.4.2. نظریات خوشبینانه به جامعه اطلاعات دارد

1.11.1.4.3. منابع و آثار مهم

1.11.1.4.4. تقسیم بندی سیر توسعه جوامع در کتاب ظهور جامعه فراصنعتی

1.11.1.5. نظریات هر برت شیلر

1.11.1.5.1. اندیشمند آمریکایی و از پایه گذاران اقتصاد سیاسی ارتباطات

1.11.1.5.2. آثار و منابع مهم

1.11.1.5.3. دیدگاه ها در زمینه جامعه اطلاعاتی

1.11.1.6. نظریات آرمان ماتلار

1.11.1.6.1. اندیشمند فرانسوی و تحلیلگر اقتصاد سیاسی

1.11.1.6.2. مهمترین آثار و منابع

1.11.1.6.3. دیدگاه ها در زمینه جامعه اطلاعاتی

1.11.1.7. نظریات یورگن هابرماس

1.11.1.7.1. اندیشمند آلمانی و از متفکران مکتب فرانکفورت

1.11.1.7.2. مهمترین منابع و آثار

1.11.1.7.3. مهمترین نظریات هابرماس در حوزه ارتباطات

1.11.1.8. نظریات امانوئل کاستلز

1.11.1.8.1. جامعه شناس اسپانیایی و متولد دهه 1940

1.11.1.8.2. مهمترین آثار و منابع

1.11.1.8.3. دیدگاهها در زمینه جامعه اطلاعاتی

1.11.1.9. نظریات گیدنز

1.11.1.10. نظریات آنتونیو پاسکوالی

1.11.1.11. نظریات فرانگ وبستر

1.11.1.12. نظریات فیلیپ کئو

1.12. جایگاه کشورها براساس شاخص های جامعه اطلاعاتی

1.12.1. رتبه بندی کشورهای براساس شاخص ICT

1.12.2. دانلود رایگان گزارش شاخص های جامعه اطلاعاتی در کشورهای مختلف

2. :telescope: :microscope: :books: تحلیل محتوا- عباس قنبری باغستان

2.1. تحلیل محتوا-کلیات

2.1.1. تعریف تحلیل محتوا

2.1.1.1. برنارد برلسون تحليل محتوا را «روشى براى مطالعه عينى، كمّى و سيستماتيك فرآورده هاى ارتباطى (محتواى آشكار پيام) جهت رسيدن به تفسير» تعريف كرده است.

2.1.1.1.1. کمیت

2.1.1.1.2. عینیت

2.1.1.1.3. سیستماتیک

2.1.1.2. کرلینجر: تحلیل محتوا روش مطالعه و تجزیه و تحلیل ارتباط‌ها به شیوه نظام دار، عینی و کمی برای اندازه‌گیری متغیرهاست

2.1.1.3. نئوندورف:تحلیل سیستماتیک، عینی و کمی ویژگی های پیام که شامل بررسی دقیق تعاملات انسانی، تحلیل ویژگی تصاویر در آگهی های تجاری تلویزیون، فیلم ها و رمان ها، بررسی کامیپوتری کاربرد کلمات در اخبار منتشره و سخنرانی های سیاسی و بسیاری چیزهای دیگر می شود

2.1.1.4. کریپندورف تحلیل محتوا را تکنیکی پژوهشی معرفی می‌کند که به منظور استنباط تکرارپذیر و معتبر از داده‌ها در مورد متن آن‌ها به‌کار می‌رود. او هدف این تحلیل را همانند سایر تکنیک‌های پژوهشی فراهم آوردن شناخت، بینشی نو، تصویر واقعیت و راهنمای عمل می‌داند (کریپندورف, 1383)

2.1.2. جایگاه تحلیل محتوا در تحقیقات ارتباطات

2.1.2.1. نئوندوروف در سال 2000 گزارش داد که در حوزه تحقیقات ارتباطات، تحلیل محتوا طی 20 سال گذشته بیشترین و سریعترین رشد را در بین سایر روش های تحقیقاتی داشته است.

2.1.2.2. تعداد تحقیقات تحلیل محتوا که در ژورنال های علمی ارتباطات و روزنامه نگاری منتشر شده از 6.3 درصد در سال 1971 به 34.8 درصد (شش برابر) در سال 1995 افزایش یافته است (Riffe and Freitag (1997) )

2.1.2.3. در دهه 1990 بیش از 84 درصد از پایان نامه های دانشجویان فوق لیسانس ارتباطات و روزنامه نگاری در آمریکا به روش تحلیل محتوا صورت گرفت است (Neuendorf (2002) )

2.1.3. انتخاب موضوع

2.1.3.1. مثال 1-دانشجویی علاقه دارد تا محتوای نامه های افرادی که در آستانه خودکشی قرار داشته را مطالعه و کشف کند که در این نامه ها چه نکات و یا موضوعاتی برجسته شده است.

2.1.3.2. مثال 2- دانشجویی مایل است جهت گیری روزنامه های کثیرالانتشار کشور (براساس تقسیم بندی مطبوعات به جناح چپ و جناح راست) را در قبال موضوع "تصویب برجام در مجلس" مطالعه نماید

2.1.3.3. مثال 3-دانشجویی مایل است مقوله "خشونت" و نحوه انعکاس آن در فیلم های مسعود کیمیایی را مطالعه نماید

2.1.3.4. مثال 4-دانشجویی مایل است تمامی محتواهای مربوط به "آب و بحران کم آبی" را در بازه زمانی 1380 تا 1390 در مطبوعات رسمی کثیرالانتشار (بر اساس سه دسته مطبوعات جناح راست، مطبوعات جناب چپ و مطابوعات مستقل) مطالعه نماید

2.2. فصل اول

2.2.1. مقدمه

2.2.2. پیشینه تحقیق

2.2.3. طرح مساله

2.2.4. اهداف تحقیق

2.2.4.1. هدف کلی

2.2.4.1.1. هدف از این تحقیق مطالعه نحوه پوشش اخبار مربوط به "برجام" در روزنامه های کثیرالانتشار ایران می باشد

2.2.4.2. اهداف جزئی (باید مبتنی بر هدف کلی باشد)

2.2.4.2.1. 1-مطالعه نحوه پوشش اخبار مربوط به "برجام" در روزنامه های جناح چپ و جناح راست،

2.2.4.2.2. 2-ارزیابی جهت گیری مطالب روزنامه های جناج راست و جناج چپ در ارتباط با "برجام"

2.2.4.2.3. 3-ارزیابی موضوعات پرداخته شده به مقوله برجام در روزنامه های جناح چپ و جناح راست

2.2.5. سئوالات تحقیق

2.2.5.1. مثال 1-نحوه انعکاس "صرفه جویی در مصرف آب" در کتاب ها درسی نظام قدیم و جدید چگونه است؟

2.2.5.2. مثال 2-جهت گیری مطالب مربوط به "صرفه جویی در مصرف آب" در کتاب ها درسی نظام قدیم و جدید چگونه است؟

2.2.5.3. مثال3-جهت گیری مطالب روزنامه های منسوب به چپ در ارتباط با "تصویب برجام در مجلس" چیست؟

2.2.6. فرضیات تحقیق

2.2.6.1. فرضیه تحقیق/فرضیه الف/فرضیه 1 (این فرضیات توسط محقق تدوین می شوند)

2.2.6.1.1. فرضیه بدون جهت

2.2.6.1.2. فرضیه جهت دار

2.2.6.2. فرضیه صفر (فرض مفروض)

2.2.6.2.1. تفاوتی بین دو فیلم از نظر پرداختن به مفهوم خشونت وجود ندارد

2.2.7. اهمیت تحقیق

2.2.7.1. اهمیت تحقیق به لحاظ علمی- Contribution to the Body of Knowledge

2.2.7.2. اهمیت تحقیق به لحاظ سیاستگذاری- Contribution to the Policy

2.2.7.3. اهمیت تحقیق به لحاظ عملی - Contribution to the Practice

2.3. فصل دوم

2.3.1. مقدمه

2.3.2. مبانی نظری تحقیق

2.3.2.1. مطالعه و بررسی نظریه های مربوط به موضوع تحقیق (مهمترین نظریه هایی که در راستای موضوع تحقیق می شناسید، به تفصیل بررسی و ارایه نمایید

2.3.2.1.1. نظریه برجسته سازی، نظریه کاشت، فریمینگ تئوری، نظریه پروپاگاندا و ... از جمله مهمترین نظریه هایی هستند که عموما در تحقیقات تحلیل محتوا مورد استفاده قرار می گیرند.

2.3.2.2. مروری بر تحقیقات پیشین : تلاش کنید حداقل 4 الی 5 تحقیق مشابه که قبلا توسط دیگران انجام شده را شناسایی و به طور کامل مطالعه نمایید. مطالعه تحقیقات پیشین ایده های خوبی برای ادامه تحقیق شما به دست می دهند

2.4. فصل سوم

2.4.1. مقدمه

2.4.2. روش تحقیق

2.4.2.1. روش تحقیق تحلیل محتوی

2.4.3. جامعه آماری

2.4.3.1. جامعه آماري به مجموعه افراد، اشياء و يا به طور كلي پديده ها ي اطلاق مي شود كه حداقل در یک یا چند صفت مشترک هستند. در پایان تحقیق محقق مي تواند نتيجه مطالعه خود را به كليه آنها تعميم دهد.

2.4.3.2. مثال 1: جامعه آماری این تعریف کلیه مطالب مربوط به "برجام" در روزنامه های کشور در بازه زمانی شهریور 1395 الی شهریور 1396 می باشد

2.4.3.3. مثال 2: جامعه آماری این تحقیق کلیه کتاب های درسی نظام آموزشی قدیم متوسطه می باشد

2.4.3.4. مثال 3: جامعه آماری این تحقیق کلیه فیلم های سینمایی تولید شده در ایران در سال 1396 می باشد

2.4.4. تعیین حجم نمونه

2.4.4.1. تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری تفاوت زیادی با سایر روش های تحقیق ندارد. نمونه گیری همچنین می تواند هدفمند یا تصادفی باشد

2.4.4.2. با توجه به اینکه در محتوای روزنامه ها، وبسایت های خبری، پایگاه های اطلاع رسانی، مجلات، و ... در روزنامه ها متفاوت است، در این حالت از روش نمونه گیری "روزهای متوالی" استفاده می شود. علت انتخاب روش "روزهای متوالی" این است که بتوان تمامی روزهای هفته را پوشش داد.

2.4.5. واحد تحلیل

2.4.5.1. اگر پيام (موضوع مورد تحقیق) مكتوب باشد، واحد تحليل مى تواند كلمه، عبارت، مضمون، خبر، جمله بندى و مطلب باشد

2.4.5.2. اگر پيام فيلم يا سريال باشد، واحد تحليل فريم، پلان، صحنه، سكانس، قسمت و كل برنامه، انتخاب مى شود.

2.4.5.3. واحد زمینه

2.4.5.4. واحد ثبت

2.4.6. توسعه و تدوین پروتکل تحقیق (کدنامه)

2.4.6.1. پروتکل تحقیق/کدنامه

2.4.6.1.1. محقق باید با توجه به فرضیه‌ها ، سئوال‌ها و صورت مسئله تحقیق، متغیرهایی را بسازد که با مبنا قرار گرفتن برای کد گذاری مطالب مورد نظر، وی را در جهت پاسخگویی به سئوال‌ها و فرضیه‌ها کمک کند. این کار در واقع همان تهیه دستورالعمل کد گذاری به شمار می‌رود

2.4.6.2. تعریف نظری/عملی کدنامه

2.4.6.2.1. پس از تدوین کدنامه، محقق باید تعریف نظری جامع و مانعی برای متغیرها ارائه دهد که درعمل امکان کد گذاری مطالب به راحتی امکان پذیر باشد

2.4.7. آزمون پایایی/قابلیت اعتماد و روایی/اعتبار تحقیق

2.4.7.1. روایی/اعتبار تحقیق

2.4.7.1.1. روایی/اعتبار در واقع سئوال از اعتبار ابزار تحقیق (کدنامه) است و اینکه آیا با این کدنامه می توان موضوع تحقیق را سنجید؟

2.4.7.1.2. برای روایی تحقیق تحلیل محتوا، یکی از بهترین راه ها، استفاده از نظرات کارشناسان و اساتید حوزه علوم ارتباطات در خصوص پروتکل تحقیق می باشد. در صورتی که 3 الی 5 نفر از خبرگان این حوزه پروتکل تحقیق را تایید نمایند، می توان گفت کدنامه از اعتبار صوری برخوردار است.

2.4.7.2. پایایی/قابلیت اعتماد تحقیق

2.4.7.2.1. پایایی/قابلیت اعتماد در واقع سئوال از نتیجه تحقیق است و اینکه در صورت تکرار آیا نتایج یکسان بدست خواهد آمد یا خیر؟

2.4.7.2.2. عوامل موثر در میزان پایایی: 1-دقت و روشنی تعاریف نظری و عملی متغییرها و 2- دقت و مهارت کدگزاران در حین عملیات کدگذاری

2.4.7.2.3. استفاده از آزمون های آماری برای تعیین میزان پایایی تحقیق (بر روی لینک کلیک کنید)

2.5. فصل چهارم

2.5.1. مقدمه

2.5.2. جداول توصیفی

2.5.2.1. الف: جداول توصیفی یک بعدی (بر روی لینک کلیک کنید)

2.5.2.2. ب: جداول توصیفی دو بعدی (بر روی لینک کلیک کنید)

2.5.3. جداول تحلیلی (آزمون فرضیات)

2.5.3.1. متناسب با فرضیات تحقیق و نیز سطوح سنجش متغییرها، شما می توانید از انواع آزمون های آماری استفاده نمایید. (بر روی لینک کلیک نمایید).

2.5.3.1.1. آزمون آماری کای اسکوئر/ضریب فی و ضریب وی کرامر

2.5.3.1.2. آزمون آماری تی مستقل - Independent Sample T Test

2.5.3.1.3. آزمون آماری واریانس یکطرفه و آزمون شفه

2.6. فصل پنجم

2.6.1. مقدمه

2.6.2. مروری بر مهمترین نتایح تحقیق

2.6.3. بحث و بررسی در مورد نتایج تحقیق

2.6.3.1. با استناد به نظریه های منتخب

2.6.3.1.1. مثال 1-یکی از مهمترین نتایج این تحقیق، برحسته سازی "تقش رئیس مجلس" در موضوع تصویب برجام با جهت گیری منفی در عمده روزنامه های مورد مطالعه در این تحقیق است به طوری که در مطالب این روزنامه ها موضوع "تصویب برجام" با صفات و عباراتی همچون "تصویت برجام در 20 دقیقه"، "لابی گسترده برای تصویب برجام"، "دست های پشت پرده برای تصویب برجام در مجلس" و ... همراه بوده است. این کشف همسو با نظریه برجسته سازی می باشد که معتقد است رسانه ها و روزنامه ها در اطلاع رسانی به دنبال برجسته ساختن برحی جهت گیری ها و القائات خاص به افکار عمومی می باشند.

2.6.3.2. با استناد به تحقیقات پیشین

2.6.3.2.1. مثال 1- در این تحقیق از طریق تحلیل محتوای آخرین نامه های افرادی که در آستانه خودکشی قرارداشته اند، مشخص شد که موضوع "فقر/بی پولی" مهمترین عاملی بوده که باعث شده این افراد تصمیم به خودکشی بگیرند. این کشف برخلاف نتایج تحقیق آقای X در سال 2014 می باشد که مدعی شده بود "احساس تنهایی" مهمترین عامل اقدام به خودکشی در بین جوانان در شهر تهران بوده است.

2.6.3.2.2. مثال 2-در این تحقیق مشخص شده که تفاوت معناداری بین سکانس های اختصاص داده شده به موضوع "فمنیسم" در فیلم های کیارسمتی و کیمیایی وجود دارشته به طوری که میانگین سکانس های حاوی موضوعات فمنیسم در فیلم های کیارستمی 28 ثانیه بیشتر از فیلم های کیمیایی بوده است. این موضوع همسو با نتایح تحقیق خانم X در سال 2017 است که در مطالعه خود نشان داده بود که گرایشات فمنیستی در فیلم های کیارستمی مشهود است

2.6.4. محدودیت های تحقیق

2.6.4.1. مثال 1-در این تحقیق از هریک از جریان های اصلی سیاسی، فقط یک روزنامه و آنهم برای یک بازه زمانی یک هفته ای مورد بررسی قرار گرفته است.

2.6.4.2. مثال 2-در این تحقیق فقط دو فیلم از فیلم های کیارستمی مورد بررسی قرار گرفته است

2.6.4.3. مثال 3-در این تحقیق فقط دو سخنرانی از سخنرانی های رئیس جمهوری مورد ارزیابی قرار گرفته است.

2.6.4.4. مثال 4- در این تحقیق فقط کتابهای علوم اجتماعی مقطع ابتدایی و راهنمایی مورد مطالعه قرار گرفته است. شاید تحقیقات بعدی باید بر روی کتاب های تاریخ و جغرافیا و نیز کتابهای مقطع دبیرستان نیز تمرکز نمایند

2.6.5. ارایه پیشنهاد برای تحقیقات آتی

2.6.5.1. مثال 1-برای مطالعه جهت گیری رسانه ها در ارتباط با موضوع برجام، پیشنهاد می شود مطالعات بعدی تعداد روزنامه های بیشتری مورد بررسی قرار گرفته و بازه زمانی آن نیز افزایش یابد

2.6.5.2. مثال 2-با توجه به شناسایی نوعی جهت گیری مثبت در ارتباط با مفهوم "فمنیسم" در فیلم های کیارستمی، پیشنهاد می شود با هدف کشف و شناسایی بهتر گرایشات فکری کیارستمی، تعداد بیشتری از فیلم های این کارگردان در مطالعات بعدی مورد مطالعه قرار گیرد.

2.6.5.3. مثال 3- با توجه به شناسایی و برجسته شدن مقوله "تنهایی" در نامه های افرادی که دست به خودکشی زده اند، پیشنهاد میشود یک تحقیق پیمایشی در زمینه "احساس تنهایی" در بین جوانان بین 25 تا 35 سال در شهر تهران انجام شود

3. اسلامی سازی دانش در خارج از ایران - عباس قنبری باغستان

3.1. مقدمه

3.1.1. سید حسین نصر

3.1.1.1. کتاب مواجهه انسان با طبیعت 1968

3.1.2. تقسیم بندی اسلم حنیف از اسلامی سازی دانش

3.2. جریان های اصلی اسلامی سازی دانش

3.2.1. موسسۀ بینالمللی تفکر و تمدن اسلامی (nternational Institute of Islamic Thought and Civilization ) در مالزی

3.2.1.1. پایه گذار: سید نقیب العطاس

3.2.1.1.1. ارایه مدل نظری از اسلامی سازی دانش

3.2.1.1.2. اسلامی سازی از طریق غربی زدایی از دانش و حذف المان های سکولار و دوئیت های آن امکان پذیر است

3.2.2. مؤسسۀ بینالمللی تفکر اسلامی (International Institute of Islamic Thought (IIIT)) در آمریکا

3.2.2.1. پایه گذار: اسماعیل راجی الفاروقی

3.2.2.1.1. ارایه مدل عملی و کاربردی از اسلامی سازی دانش و تلاش برای طرحریزی و شکل دهی دوبارۀ کل میراث دانش انسانی از منظر اسلامی

3.2.2.1.2. اسلامی سازی تنها از طریق تزریق معرفت شناسی اسلامی در حوزه آموزش امکان پذیر است

3.2.3. دانشگاه بین المللی اسلامی مالزی

3.2.3.1. در زمان ریاست عبدالحمید ابوسلیمان

3.2.3.1.1. اسلامی سازی از طریق اسلامی سازی دانش و انسانها

3.3. تقسیم بندی موضوعی آثار و منابع اسلامی سازی دانش

3.3.1. پیشگامان اسلامی سازی دانش

3.3.1.1. در آمریکا

3.3.1.1.1. اسماعیل راجی فاروقی

3.3.1.2. در مالزی

3.3.1.2.1. سید نقیب العطاس

3.3.1.2.2. عبدالحمید ابوسلیمان

3.3.2. شارحان اسلامی سازی دانش

3.3.2.1. وان محمد نور وان داوود

3.3.2.1.1. مفاهیم و پیش فرض ها

3.3.2.1.2. اسلامی سازی دانش

3.3.2.2. لوی صافی

3.3.2.2.1. مفاهیم و پیش فرض ها

3.3.2.2.2. ارایه مدل اصلاحی براساس مدل فاروقی براساس 3 اصل

3.3.2.3. ابراهیم رجب

3.3.2.3.1. مفاهیم و پیش فرض ها

3.3.2.3.2. اسلامی سازی از طریق تعامل خلاقانه و تلفیق مبتنی بر 5 اصل

3.3.2.3.3. اصلاح مدل اسلامی سازی دانش از طریق تعامل خلاقانه و تلفیق از 5 اصل به 3 اصل

3.3.2.4. مونا ابوالفضل

3.3.2.4.1. اسلامی سازی دانش با هدف بازسازی فرهنگ جهانی می باشد

3.3.2.5. جعفر شیخ ادریس

3.3.2.5.1. مفاهیم و پیش فرض ها

3.3.2.5.2. مدل 11 مرحله ای پیشنهادی برای اسلامی سازی دانش

3.3.2.6. سید علی اشرف

3.3.2.6.1. پایه گذار فصلنامۀ آموزش و پرورش مسلمان در دانشگاه کمبریج انگلستان

3.3.2.6.2. مفاهیم و پیش شرط های اسلامی سازی دانش

3.3.2.6.3. اسلامی سازی دانش

3.3.2.7. ا. ک. بروهی

3.3.2.7.1. مفاهیم و پیش فرض ها

3.3.2.7.2. اسلامی سازی دانش

3.3.3. مطالعات تطبیقی در اسلامی سازی دانش

3.3.3.1. وان محمد نور وان داوود

3.3.3.1.1. مقایسه تطبیقی العطاس و فضل الرحمان

3.3.3.2. روشنی هاشم و عمران رشید

3.3.3.2.1. مقایسه تطبیقی فاروقی و العطاس

3.3.3.3. یاسین محمد

3.3.3.3.1. مقایسه تطبیقی فاروقی و فضل الرحمن

3.3.3.4. عبدالرشید موتن

3.3.3.4.1. مقایسه تطبیقی فاروقی، عوانی و ابوسلیمان

3.3.3.5. نسیم بات

3.3.3.5.1. مقایسه تطبیقی فاروقی و سردار

3.3.3.6. اوصاف علی

3.3.3.6.1. مقایسه تطبیقی فضل الرحمن و العطاس

3.3.3.7. عثمان بوگاژ

3.3.4. صاحبنظران متمرکز بر روششناسی اسلامی سازی دانش

3.3.4.1. عمادالدین خلیل

3.3.4.1.1. در سطح نظری

3.3.4.1.2. در سطح عملی

3.3.4.2. اوصاف علی

3.3.4.2.1. تلاش در راستای معرفی دلالت های رویکرد روش شناسانه و چارچوب مفهومی یا پارادایم مشهور به نظریۀ بزرگ

3.3.5. آثار ناظر بر «اسلامی سازی» در رشته های خاص

3.3.5.1. با تاکید بر دوران ریاست عبدالحمید ابوسلیمان و کمال حسن بر دانشگاه بین المللی اسلامی مالزی

3.3.5.1.1. م.ا. قاضی در زمینه علم و فناوری مدرن

3.3.5.1.2. طاها جابر علوانی در زمینه علوم رفتاری

3.3.5.1.3. عبدالحمید ابوسلیمان در حوزه سیاست و اقتصاد اسلامی

3.3.5.1.4. یوسف حسین و محمود قلندر در زمینه ارتباطات و رسانه

3.3.5.1.5. ابراهیم رجب و اوصاف علی در زمینه جامعه شناسی

3.3.5.1.6. مسعودالعالم چودهری، اسلام حنیف، حفص فرقانی، منذر کهف، محمد نجات الله صذیقی و زبیر حسن در زمینه اقتصاد

3.3.5.1.7. ابراهیم رجب و اوصاف علی در زمینه جامعه شناسی

3.3.6. آثار متمرکز بر «نقد» در اسلامی سازی دانش

3.3.6.1. فضل الرحمن

3.3.6.1.1. اولین منتقد جامع از مدل کاربردی فاروقی

3.3.6.2. ضیاء الدین سردار

3.3.6.2.1. نقد مدل کاربردی فاروقی و معرفی دیدگاه اجمالی

3.3.6.3. سید ولی رضا نصر

3.3.6.4. علیو تایلد

3.3.6.5. هادی شریفی

3.4. مساله چرایی اسلامی سازی دانش

3.4.1. زمینه های سیاسی/فرهنگی و اجتماعی جریان اسلامی سازی دانش

3.4.1.1. کسب استقلال سیاسی کشورهای اسلامی

3.4.1.2. فشار مردم و افکار عمومی بر دولتمردان برای ارائه ی "راهکارهای ملی" برای حل مشکلات

3.4.1.3. برپایی اولین کنفرانس جهانی در زمینه آموزش مسلمان در مکه در سال 1977 و پیدایش ایده "اسلامی سازی دانش"

3.4.1.4. شکست الگوهای توصیه ای غربی و شرقی در کشورهای اسلامی

3.4.2. چرایی اسلامی سازی از دیدگاه اندیشمندان اسلامی

3.4.2.1. اسماعیل راجی الفاروقی

3.4.2.1.1. مصائب امت اسلامی

3.4.2.2. ابراهیم رجب

3.4.2.2.1. با لحاظ نقش کلیدی علوم اجتماعی در جوامع مدرن، پیش فرضهای اساسی این علوم اجتماعی مدرن را از دیدگاه اسلام غیرقابل قبول می داند

3.4.2.3. شیخ جعفر ادریس

3.4.2.3.1. دانش مدرن را برپایه ی پیش فرضهای غلط فلسفه ی مادی گرایانه ی الحادی می‌بیند. لذا از آنجائیکه چارچوب های فلسفی بر مفاهیم ما از حقیقت، شواهد و اولویت هایمان تأثیر می گذارند، بایستی با جایگزینی دانش با جهان بینی اسلامی این چارچوب ها را "اسلامی سازی" نمود

3.4.2.4. هادی شریفی

3.4.2.4.1. درحالیکه نیاز به دانش مدرن را تصدیق میکند، اصول فلسفی آن را کفرآمیز و سکولار می یابد که برای مسلمانان غیرقابل پذیرش است

3.4.2.5. ام. آ. قاضی

3.4.2.5.1. دانش مدرن را به قدر کافی در چارچوب اسلامی موثر نمی‌بیند چرا که اصول پایه اولیه ی این دو نظام (دانش مدرن و اسلام) متفاوت است. لذا باید چارچوب آنرا اسلامی کرد

3.4.2.6. مونا ابوالفضل

3.4.2.6.1. ضرورت وجود اسلامی سازی دانش را از آن جهت احساس می کند که انحرافاتی در مدرنیته (و دانش مدرن) مبنی بر ترک خدا/مذهب ایجاد شده و در جوامع اسلامی توسعه یافته است.

3.4.2.7. سید نقیب العطاس

3.4.2.7.1. مصائب امت اسلامی

3.4.2.8. وان محمد نور وان داوود

3.4.2.8.1. دانش معاصر یا امروزی بر پایه جهان بینی فرهنگ و تمدن غرب بنا شده است. این تمدن جهت هدایت بشر در زندگی تنها بر اساس نیروی "عقل" استوار است، دیدگاه دوگانه واقعیت و حقیقت را معتبر می شمارد، جهان بینی سکولار را برگزیده است، انسان گرایی را مورد حمایت قرار می دهد و از واقعیت این جهانی پیروی می کند

3.4.2.9. روشنی هاشم و عمران رشید

3.4.2.9.1. "اسلامی سازی دانش" را بعنوان بخشی از تلاش برای احیاء تمدن اسلامی ضروری تلقی کرده و آنرا یک "انقلاب معرفت شناسی" برای شناخت مجدد راه و روش زندگی اسلامی می دانند

3.4.2.10. عبدالحمید ابوسلیمان

3.4.2.10.1. تغییر پارادایمی از اسلامی سازی دانش به اسلامی سازی انسان ها و جامعه

3.4.2.11. طاها جابر عوانی

3.4.2.11.1. ورود به مصائب امت از منظر فقه

3.4.2.12. عماد الدین خلیل

3.4.2.12.1. همه موجودات انسانی در چارچوبی از لحاظ اخلاقی و عقلانی محدود فعالیت می کنند. علم و دانش غربی نیز از این امر مستثنی نیست. این علم باعث هجوم نقایص، تناقضات و تضادهایی به محتوی و مطالب اسلامی هموار می سازند. از اینرو، علوم محض و کاربردی (نظیر جامعه شناسی، حقوق، اقتصاد و سیاست) بایستی در راستای اسلام بازنگری و اصلاح شده و روش ها، مفاهیم و اصطلاحاتی را از شریعت اتخاذ نموده {پذیرفته} و در نتیجه پاسخ فقهی به چالشها و تغییرات زمان و مکان به تدریج توسعه یابند هر آنچه که منجر به دوئیت بین گرایش الهی و دانش مطلق آن و نسبیت گرایی متناقض تلاشهای انسانی می گردد از میان برچیده شود

3.4.2.13. اوصاف علی

3.4.2.13.1. هر نظام علوم رفتاری و اجتماعی بایستی یک چارچوب مفهومی یا یک نظریه ی اصلی از اجتماع داشته باشند و چارچوب مفهومی دانش مدرن قابل استفاده برای اسلامی سازی دانش نیست لذا چاره ای جزء حرکت به سمت اسلامی سازی و توسعه یک چارچوب مفهومی جدید نیست. به اعتقاد وی، امت اسلامی در مواجهه با تغییر، یا با فداکاری و از خود گذشتگی و تغییر عقاید و باورهای خود سر تسلیم فرود می آورد و آن را می پذیرد، یا از آن دوری گزیده و در گذشته زندگی کرده و از شناخت واقعیتها محروم می ماند. این مشکل ممکن است با شکل دهی پاسخی عقلانی و توصیه مسیرهایی برای آینده مسلمانان از میان برچیده شود. تنها در این صورت ممکن است امت از ماموریت خود مطابق آنچه که چهارده قرن پیش در قرآن آمده است بطور کامل آگاهی یابد

3.4.2.14. سید علی اشرف

3.4.2.14.1. فرآیند اسلامی سازی بایستی در کشورهای اسلامی پیاده شود چرا که آنها در حال حاضر با "شکست" عقب افتادگی و از دست رفتن تسلط و رهبری شان بر زمین مواجه شده اند، که علت آن اشتباهات اجتماعی، فرهنگی و معنوی آنها می باشد. بی اعتنایی تعمدی آنها نسبت به پیشرفت معنوی و افراط در لذایذ گذرا و موقت چشمان آنان را به روی درهای علم (دانش) بسته است. آنان شریعت را تبدیل به یک سری قوانین خارجی نموده و قدرت درک ذات و ماهیت آن و همچنین آزادی کامل اعطاء شده به بشر توسط خداوند در چارچوب قرآن و احادیث پیامبر را از دست داده اند

3.4.2.15. ضیاء الدین سردار

3.4.2.15.1. در کتاب خود با عنوان تفحص در علم اسلامی، بمنظور اثبات ضرورت علم اسلامی معاصر [مطابق با زمان حاضر] به ارائه چهار استدلال پرداخت – تمدنهای مختلف سبب ایجاد علوم متفاوتی شدند، علم اسلامی در تاریخ دارای ماهیت مشخص و منحصر به فردی بود و در سبک بی نظیر خود تجلی پیدا کرد، علم غربی بطور ذاتی مخرب بوده و تهدیدی برای رفاه حال بشر محسوب می شود، و علم غربی قادر به برآورده کردن نیازها و خواسته های فیزیکی، فرهنگی و معنوی جوامع مسلمان نمی باشد. بنابراین، وجود علم اسلامی ضرورت دارد چرا که نیازها، اولیت ها و مقاصد جوامع اسلامی متمایز از تمدن غربی می باشد. علاوه بر این، وی اشاره می کند که مرز بین اسلامی سازی دانش و علم اسلامی بسیار ناچیز می باشد، اما کمال مطلوب {ایده آل} آن است که مورد دوم یعنی علم اسلامی بخشی از اسلامی سازی دانش باشد

3.5. مساله چیستی اسلامی سازی دانش

3.6. مساله چگونگی اسلامی سازی دانش

3.7. مساله مسیر آینده اسلامی سازی دانش

4. "کارگروه اجتماعی، فرهنگی و رسانه" هیات ویژه گزارش ملی سیلاب ها

4.1. دبیرخانه (دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران)

4.1.1. رئیس کارگروه: دکتر هادی خانیکی

4.1.2. دبیر: دکتر عباس قنبری باغستان

4.1.2.1. [email protected] 09125038068

4.1.3. هیات رئیسه: دکتر هادی خانیکی/دکتر سراج زاده، دکتر محمد فاضلی و دکتر عباس قنبری

4.1.4. کارشناس: اعظم ده صوفیانی

4.1.5. کارشناس: شیما وزوایی

4.1.6. کارشناس: محمد خلیلیان

4.1.7. کارشناس: مسعود علیدادی

4.2. سئوالات رئیس جمهوری (10+8=18)(98)

4.2.1. سئوالات اصلی :10سئوال /سئوالات کارگروه 52

4.2.1.1. 1-آموزشهای مربوط به ارتقای تابآوری در برابر سیلاب در کشور چه وضعیتی داشته است و دستگاههای مسئول آموزش و ارتقای فرهنگ عمومی ایمنی در این زمینه چه کارکردها، قوتها و ضعفهایی داشتهاند؟

4.2.1.1.1. سئوالات کارگروه:15 سئوال

4.2.1.2. 2-رسانه ها و اطلاع رسانی در بحران سیلاب چه عملکردی داشتهاند؟

4.2.1.2.1. سئوال کارگروه: 7 سئوال

4.2.1.3. 3-مشکلات رسانه های رسمی در زمینه روزنامه نگاری و اطلاع رسانی بحران چیست؟

4.2.1.4. 4-سازمان های مردم نهاد مرتبط با فعالیتهای پیش از سیلاب، امداد و نجات هنگام سیلاب، و کمککننده به حیای زندگی سیل زدگان در کشور چه وضعیتی دارند؟

4.2.1.4.1. سئوال کارگروه:10 سئوال

4.2.1.5. 5-نقش همکاری و همراهی مردم در مدیریت سیلاب )در حوزه بسیج آنها در احداث دایکهای حفاظتی تخلیه آب با لحاظ موارد فنی و اجتماعی( و سایر اقدامات چگونه بوده است؟

4.2.1.6. 6-اعتماد و سرمایه اجتماعی در روزهای مدیریت بحران و امداد و نجات چه تأثیری بر عملکرد مدیریت بحران داشته است؟

4.2.1.6.1. سئوالات کارگروه: 5 سئوال

4.2.1.7. 7-تأثیرات اجتماعی سیلاب بر سیلزدگان چه بوده و مناسبترین راهکارهای تعدیل و جبران خسارات برای ایش چیست؟

4.2.1.7.1. سئوالات کارگروه: 8 سئوال

4.2.1.8. 8-وضعیت آمادگیهای کشور در زمینه مقابله با آسیبهای اجتماعی ناشی از سیلاب چگونه است؟

4.2.1.8.1. سئوالات کارگروه: 5 سئوال

4.2.1.9. 9-درسآموخته های سیلاب برای سیاستها، برنامه ها و اقدامات اجتماعی و فرهنگی توسعه تابآوری کشور در مقابل سیلاب چیست؟

4.2.1.9.1. سئوالات کارگروه: 2 سئوال

4.2.1.10. 10-اصلاحات ضروری برای تقویت تابآوری اجتماعی و فرهنگی کشور در مقابل سیلاب چیست؟

4.2.1.10.1. سئوالات کارگروه: 1 سئوال

4.2.2. سئوالات اضافه شده به سئوالات رئیس جمهور: 8 /سئوالات کارگروه 46

4.2.2.1. 1. ادراک مردم از خطر سیلاب و واکنش به آن چه بوده است؟

4.2.2.1.1. سئوالات کارگروه: 3 سئوال

4.2.2.2. 2. عوامل اجتماعی مرتبط با هشدار سیلاب و اثر هشدارها چیست و چه اثراتی داشته است؟

4.2.2.2.1. سئوالات کارگروه: 7 سئوال

4.2.2.3. 3. نگرش‌های مردم درباره مسائل مرتبط با سیلاب و از جمله خدمات عمومی، علت سیلاب، و مدیریت شرایط سیلاب چیست؟

4.2.2.3.1. سئوالات کارگروه: 9 سئوال

4.2.2.4. 4. مهم‌ترین اثرات روانشناختی سیلاب چیست؟ راه‌های افزایش آمادگی‌ها برای کاهش رنج سیل‌زدگان چیست؟

4.2.2.4.1. سئوالات کارگروه : 10 سئوال

4.2.2.5. 5. مدیریت اجتماعی کمپ‌های اقامت سیل‌زدگان چه کیفیتی داشته است؟

4.2.2.5.1. سئوالات کارگروه: 5 سئوال

4.2.2.6. 6. مواجهه امدادگران و سیل‌زدگان از منظر اجتماعی چه کیفیتی داشته است؟

4.2.2.6.1. سئوالات کارگروه: 3 سئوال

4.2.2.7. 7. عوامل اجتماعی چگونه بر کیفیت تخلیه مناطق سیل‌زده اثر گذاشته است؟

4.2.2.7.1. سئوالات کارگروه: 6 سئوال

4.2.2.8. 8. ویژگی‌های فرهنگ سازمانی و سرمایه اجتماعی بین‌سازمانی چه اثری بر مدیریت سیلاب گذاشته است؟

4.2.2.8.1. سئوالات کارگروه: 3 سئوال

4.3. کمیته های علمی- 5 کمیته

4.3.1. کمیته فرهنگی و اجتماعی

4.3.1.1. دکتر سراج زاده

4.3.1.1.1. آموزش، آگاهی ها و ادراک خطر

4.3.1.1.2. ناهنجاری ها و جرایم

4.3.1.1.3. ارزیابی تاثیرات اقتصادی و اجتماعی

4.3.1.1.4. سرمایه اجتماعی، سمن ها و مطالعه مدیریت کمپ ها

4.3.1.1.5. سنجش نگرش های مردمی

4.3.1.1.6. مواجهه مردم با امدادگران (مددکاری)

4.3.2. کمیته بهداشت، سلامت روان

4.3.2.1. دکتر رسولیان و دکتر حجازی

4.3.2.1.1. روانشناسی

4.3.2.1.2. سلامت روان

4.3.3. کمیته مطالعات سازمانی و سیاست پژوهی

4.3.3.1. دکتر فاضلی و دکتر رضایی

4.3.4. کمیته رسانه

4.3.4.1. دکتر خانیکی، دکتر نمکدوست و دکتر قنبری

4.3.4.1.1. رادیو و تلویزیون

4.3.4.1.2. روزنامه ها و مطبوعات

4.3.4.1.3. خبرگزاری ها و سایت های خبری

4.3.4.1.4. رسانه های آلترناتیو

4.3.4.1.5. روابط عمومی

4.3.5. کمیته مدیریت و یکپارچه سازی

4.3.5.1. دکتر هادی خانیکی

4.3.5.2. دکتر سراج زاده

4.3.5.3. دکتر محمد فاضلی

4.3.5.4. دکتر عباس قنبری

4.4. اعضای کارگروه-151 نفر

4.4.1. اعضای اصلی: 28 نفر

4.4.1.1. رئیس: دکتر هادی خانیکی/دانشگاه علامه طباطبایی

4.4.1.2. دبیر: دکتر عباس قنبری باغستان/دانشگاه تهران

4.4.1.3. عضو: دکتر حسین سراج زاده/دانشگاه خوارزمی

4.4.1.4. عضو: دکتر محمد فاضلی/دانشگاه شهید بهشتی

4.4.1.5. عضو و نماینده استانی: دکتر مسعود صفاهی مقدم/دانشگاه اهواز

4.4.1.6. عضو و نماینده استانی: دکتر محمد تقی عباسی شوازی/دانشگاه شیراز

4.4.1.7. عضو: دکتر الهه حجازی/دانشگاه تهران

4.4.1.8. عضو: دکتر مریم رسولیان/دانشگاه علوم پزشکی ایران

4.4.1.9. عضو: دکتر حسن نمکدوست/موسسه همشهری

4.4.1.10. عضو: دکتر میرطاهر موسوی

4.4.1.11. همکار: دکتر روزبه کردونی/وزارت رفاه

4.4.1.12. عضو:دکتر شیرین احمدنیا/دانشگاه علامه طباطبایی

4.4.1.13. عضو: دکتر علی جنادله/دانشگاه علامه طباطبایی

4.4.1.14. عضو: خانم ندا شفیعی/دانشگاه شهید چمران اهواز

4.4.1.15. عضو:دکتر حسن موسوی چلک/دانشگاه خوارزمی

4.4.1.16. عضو: دکتر سیامک زند رضوی

4.4.1.17. عضو:دکتر عبدالعلی رضایی

4.4.1.18. عضو: دکتر راضیه خزاعی/دانشگاه تهران

4.4.1.19. عضو:دکتر فاضل الیاسی

4.4.1.20. عضو: دکتر یار محمد قاسمی

4.4.1.21. عضو: دکتر مجبتی ترکارانی/رئیس انجمن جامعه شناسی لرستان

4.4.1.22. عضو:دکتر غلامرضا خوشفر/دانشگاه گلستان

4.4.1.23. عضو:دکتر محمود شارع پور/دانشگاه مازندران

4.4.1.24. عضو: دکتر متولیان، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران

4.4.1.25. مشاور عالی: دکتر ضیاء هاشمی/دانشگاه تهران

4.4.1.26. مشاور عالی: دکتر حسین میرزایی/دانشگاه تهران

4.4.1.27. مشاور عالی: دکتر جوادی یگانه/دانشگاه تهران

4.4.1.28. مشاور عالی: دکتر رضا محبوبی

4.4.2. اعضای همکار- 123نفر

4.4.2.1. تیم های استانی- 81 نفر

4.4.2.1.1. استان فارس - 7 نفر

4.4.2.1.2. استان گلستان- 12 نفر

4.4.2.1.3. استان لرستان - 14نفر

4.4.2.1.4. استان مازندران - 5 نفر

4.4.2.1.5. استان خوزستان- 31 نفر

4.4.2.1.6. استان کرمانشاه - 6 نفر

4.4.2.1.7. استان ایلام- 6 نفر

4.4.2.2. کمیته های تخصصی-38 نفر

4.4.2.2.1. رسانه- 18 نفر

4.4.2.2.2. بهداشت و سلامت روان- 12نفر

4.4.2.2.3. فرهنگی-اجتماعی- 8نفر

4.4.2.3. دبیرخانه - 4 نفر کارشناس

4.4.2.3.1. خانم اعظم ده صوفیانی

4.4.2.3.2. خانم شیما وزوایی

4.4.2.3.3. آقای محمد خلیلیان

4.4.2.3.4. آقای مسعود عیلدادی

4.5. جلسات و نشست ها- 76 جلسه/نشست

4.5.1. نشست های عمومی اعضای کارگروه- 4 نشست

4.5.2. جلسات کمیته مدیرت و یکپارچه سازی- 11 جلسه

4.5.3. جلسات کمیته رسانه- 22 جلسه

4.5.4. کمیته بهداشت و سلامت روان- 11جلسه

4.5.5. کمیته فرهنگی و اجتماعی- 4 جلسه

4.5.6. کمیته مطالعات سازمانی و سیاست پژوهی

4.5.7. جلسات کمیته های استانی

4.5.7.1. استان گلستان

4.5.7.2. استان لرستان

4.5.7.3. استان خوزستان

4.5.7.4. استان فارس

4.5.7.5. استان مازندران

4.5.7.6. استان کرمانشاه

4.5.7.7. استان ایلام

4.6. سفرهای استانی

4.6.1. سفرهای درون استانی

4.6.1.1. ؟؟؟

4.6.2. سفرهای بین استانی- 21 نفر

4.6.2.1. استان خوزستان- 6 نفر

4.6.2.1.1. دکتر محمد فاضلی

4.6.2.1.2. دکتر جنادله

4.6.2.1.3. دکتر روزبه کردونی

4.6.2.1.4. آقای امیر طیوری

4.6.2.1.5. دکتر مرتضی ناصربخت (2 بار)

4.6.2.2. استان گلستان- 10 نفر

4.6.2.2.1. دکتر هادی خانیکی

4.6.2.2.2. دکتر علی احمدی

4.6.2.2.3. دکتر روزبه کردونی

4.6.2.2.4. دکتر راضیه خزاعی

4.6.2.2.5. خانم اعظم ده صوفیانی

4.6.2.2.6. آقای محمد رضا جلایی پور

4.6.2.2.7. دکتر شعبانی

4.6.2.2.8. دکتر حاجب

4.6.2.2.9. آقای امیر طیوری (2 بار)

4.6.2.3. استان لرستان- 6 نفر

4.6.2.3.1. دکتر سراج زاده

4.6.2.3.2. دکتر راضیه خزاعی

4.6.2.3.3. دکتر متولیان

4.6.2.3.4. آقای امیر طیوری

4.6.2.3.5. دکتر میرطاهر موسوی

4.6.2.3.6. دکتر مریم رسولیان

4.7. محور اصلی فعالیت ها

4.7.1. گزارش کیفی مبتنی بر مشاهدات، فوکوس گروپ و مصاحبه ها

4.7.1.1. فعالیت ها

4.7.1.1.1. محتوایی

4.7.1.1.2. ارایه دهندگان

4.7.1.2. ساختار گزارش

4.7.1.2.1. مقدمه

4.7.1.2.2. کمیته های مطالعاتی کارگروه اجتماعی، فرهنگی و رسانه

4.7.1.2.3. کمیته مطالعات اجتماعی-فرهنگی

4.7.1.2.4. کمیته مطالعات اطلاع رسانی سیلاب

4.7.1.2.5. کمیته بهداشت و سلامت روان

4.7.1.2.6. کمیته مطالعات سازمانی و سیاست پژوهی

4.7.1.2.7. روش انجام مطالعه

4.7.1.2.8. تیم های کارگروه

4.7.1.2.9. گزارش دهی کارگروه

4.7.1.2.10. کارگروه های مرتبط

4.7.2. گزارش کمی مبتنی بر پیمایش میدانی

4.7.2.1. فعالیت ها

4.7.2.1.1. پیمایش استانی/3120 نمونه

4.7.2.1.2. پیمایش ملی- به صورت تلفنی

4.7.2.2. ساختار گزارش

4.7.2.2.1. مقدمه

4.7.2.2.2. کمیته های مطالعاتی کارگروه اجتماعی، فرهنگی و رسانه

4.7.2.2.3. کمیته مطالعات اجتماعی-فرهنگی

4.7.2.2.4. کمیته مطالعات اطلاع رسانی سیلاب

4.7.2.2.5. کمیته بهداشت و سلامت روان

4.7.2.2.6. کمیته مطالعات سازمانی و سیاست پژوهی

4.7.2.2.7. روش انجام مطالعه

4.7.2.2.8. تیم های کارگروه

4.7.2.2.9. گزارش دهی کارگروه

4.7.2.2.10. کارگروه های مرتبط

4.7.3. فعالیت های جانبی

4.7.3.1. تدوین دو کتاب علمی-دانشگاهی

4.7.3.1.1. مسئولیت اجتماعی دانشگاه در مواجهه با بحران های طبیعی

4.7.3.1.2. وجوه اجتماعی مدیریت جامع سیلاب و مشارکت ذینفعان در آن

4.7.3.2. تهیه فیلم مردم نگارانه با همکاری دانشگاه علامه طباطبایی (در دست بررسی)

4.8. گزارش نهایی (تلفیقی)

4.8.1. ساختار گزارش

4.8.1.1. مقدمه

4.8.1.2. کمیته های مطالعاتی کارگروه اجتماعی، فرهنگی و رسانه

4.8.1.3. کمیته مطالعات اجتماعی-فرهنگی

4.8.1.3.1. 1-ادراک خطر سیلاب

4.8.1.3.2. 2-آگاهی های عمومی در مورد سیلاب

4.8.1.3.3. 3-آموزش های وضعیت امداد و نجات

4.8.1.3.4. 4-نگرش های مردم درباره مسائل مرتبط با سیلاب

4.8.1.3.5. 5-سرمایه اجتماعی و نقش آن در مدیریت سیلاب

4.8.1.3.6. 5-تاثیرات اقتصادی-اجتماعی سیلاب

4.8.1.3.7. 7-داوطلبان مردمی، سازمان های مردم نهاد و مدیریت سیلاب

4.8.1.3.8. 8-نهادهای رسمی فرهنگی و آموزش های سیلاب

4.8.1.3.9. 9-جرایم و رفتارهای نابهنجار در مناطق سیل زده

4.8.1.3.10. 10مدیریت اجتماعی کمپ های اسکان موقت

4.8.1.3.11. 11-مواجهه مردم و امدادگران

4.8.1.3.12. 12-ملاحظات اجتماعی هشدارهای سیلاب

4.8.1.3.13. 13-ابعاد اجتماعی تخلیه مناطق سیل زده

4.8.1.4. کمیته مطالعات اطلاع رسانی سیلاب

4.8.1.5. کمیته بهداشت و سلامت روان

4.8.1.6. کمیته مطالعات سازمانی و سیاست پژوهی

4.8.1.7. روش انجام مطالعه

4.8.1.8. تیم های کارگروه

4.8.1.9. گزارش دهی کارگروه

4.8.1.10. کارگروه های مرتبط

5. روابط عمومی- عباس قنبری باغستان

5.1. مفاهم و کلیات

5.1.1. تعریف روابط عمومی

5.1.1.1. 1- روابط عمومی یک کارکرد مدیریتی است که به بررسی و ارزیابی نگرش و افکار عامه ها پرداخته، سیاست ها و اصول فرد/سازمان را با تاکید و اولویت بر علائق عامه ها تعیین می کند، و براساس آن به برنامه ریزی و اجرای یک برنامه عملی و کاربردی با هدف بدست آوردن فهم و علاقه عمومی می پردازد (تعریف برگرفته از خبرنامه انجمن بین المللی روابط عمومی) .

5.1.1.2. 2- روابط عمومي ، کارکرد ارتباطي مديريت است که از طريق آن سازمانها با محيط خود سازگار مي شوند، آن را اصلاح مي کنند و تغيير مي دهند، يا آن را حفظ مي کنند تا به اهداف سازماني دست يابند. (تعریف لورنس لونگ (Lawrence W. Long) و وینسنت هزلتون (Vincent Hazelton)).

5.1.1.3. 3- "اسکات . ام . کاتليپ" صاحب نظر، روابط عمومي در جهان می گوید:"روابط عمومي ، اداره کردن وظايف، شناسايي و ايجاد، حفظ و نگهداري روابط مطلوب، بين سازمان و جامعه است، جامعه ايي که توفيق و ناکامي يک سازمان به آن وابسته است."

5.1.1.4. 4- رکس هارلو پس از بررسی و مقایسه 500 تعریف آکادمیک موجود از روابط عمومی می نویسد: روابط عمومی یک کارکرد مدیریتی ویژه است که به سازمان ها برای برقراری و حفظ ارتباط دوسویه برای درک، پذیرش و عمل متقابل با عامه ها کمک می کند. روابط عمومی شامل مدیریت مشکلات (شامل موضوع/ریسک/بحران) بوده و به مدیریت سازمان کمک می کند تا به طور مرتب نسبت به افکار عمومی و مسائل مربوط به آن آگاه بوده و نسبت به آن پاسخگو باشد. روابط عمومی به طور مستمر مسئولیت مدیریت برای خدمت به علائق عامه ها، ضرورت انجام تغییرات و استفاده از تکنیک های ارتباطی اخلاقی به عنوان یک اصل را به مدیریت یادآور می شود.

5.1.1.5. PRSA Definition

5.1.2. جایگاه روابط عمومی در سازمان ها

5.1.2.1. روابط عمومی 1- کارکرد مدیریتی-ارتباطی دارد و 2-باید همانند دیگر دپارتمان ها، یک واحد مدیریتی مستقل در هر نهاد یا سازمان باشد

5.1.2.1.1. مصداق 1- هرکجا روابط عمومی ذیل واحد ریاست سازمان قرار گرفت و یا در آن ادغام شد (مثلا گفته می شود حوزه ریاست و روابط عمومی)، آن روابط عمومی ابزار توجیه عملکرد رئیس است (توجیه افتضاحات مدیریتی)

5.1.2.1.2. مصداق 2- هرکجا روابط عمومی در ذیل بازاریابی (مارکتینگ) قرار گرفت یا در آن ادغام شد، آن شرکت/نهاد/سازمان سودجو است و بیشتر به دنبال درآمد زایی است.و قصد دارد از تکنیک های روابط عمومی برای فروش استفاده کند (ابزاری برای غالب کرد کالا به مشتریان)

5.1.2.1.3. مصداق 3-هرکجا روابط عمومی در ذیل دپارتمان ارتباط با مشتریان قرار گرفت یا با آن ادغام شد، آن شرکت/نهاد/سازمان دنبال توجیه مشتریان است. در واقع در از تکنیک های روابط عمومی برای فریب مشتریان استفاده می کند (ابزاری برای فریب مشتریان ناراضی)

5.1.2.1.4. مدیریت و تنظیم روابط با عامه های مختلف (از جمله رسانه ها، سهامداران، مشتریان، دولت، رقیبان، دوستان، دشمنان و ...) که از جمله وظایف روابط عمومی می باشد، از عهده هرکسی بر نمی آید. روابط عمومی یک حرفه تخصصی است. نیاز به دانش، مهارت و تخصص دارد. سلیقه ای و یا صرفا از طریق رابطه امکان پذیر نیست.

5.1.2.1.5. اگر سازمانی شان و جایگاه روابط عمومی را به رسمیت شناخت، روابط عمومی می تواند از طریق کارکرد ارتباطی و مدیریتی خود به نحوی به تنظیم روابط با عامه ها/ذی نفعان بپردازد که نیازی به اقدامات ابزارگونه مانند مصداق های 1 تا 3 نباشد.

5.1.2.2. سطوح کاری در دپارتمان روابط عمومی

5.1.2.2.1. در سطح مدیریتی: مدیر روابط عمومی

5.1.2.2.2. در سطح کارشناسی: کارشناس روابط عمومی در امور مثلا رسانه، افکار عمومی، سرمایه گذاری، برگزاری وقایع و ...

5.1.2.2.3. در سطح فنی: به عنوان تکنسین، متخصص در برخی از تکنیک های روابط عمومی مثل نوشتن خبر، گزارش، انجام پیمایش، و ....

5.1.2.3. حوزه ها و کارکردها در درون رشته روابط عمومی

5.1.3. ویژگی های فعالیت های روابط عمومی

5.1.3.1. برنامه ریزی شده هستند

5.1.3.2. هدفمند هستند

5.1.3.3. مبتنی بر انجام یک کار خاص (کارایی) هستند

5.1.3.4. معطوف به علائق عامه است

5.1.3.5. مبتنی بر ارتباط دو دوسویه است

5.1.3.6. دارای کارکرد مدیریتی می باشد

5.1.4. اسامی/مفاهیم مترادف با روابط عمومی

5.1.4.1. مثبت

5.1.4.1.1. ارتباطات سازمانی

5.1.4.1.2. دپارتمان امور همگانی

5.1.4.1.3. دپارتمان ارتباطات با عامه های بیرونی

5.1.4.1.4. دپارتمان ارتباطات

5.1.4.1.5. دپارتمان امور عمومی

5.1.4.2. منفی

5.1.4.2.1. کلاه سیاه ها

5.1.4.2.2. فلک Flack

5.1.4.2.3. متخصص پیچاندن Dr. of Spin

5.1.5. انجمن های بزرگ بین المللی روابط عمومی

5.1.5.1. انجمن روابط عمومی آمریکا PRSA

5.1.5.2. انجمن بین المللی روابط عمومی

5.1.6. الگوهای روابط عمومی از دیدگاه جیمز گرانیک و هانت

5.1.6.1. الگوی تبلیغات/نمایندگی مطبوعات

5.1.6.2. الگوی اطلاع رسانی

5.1.6.3. الگوی دوسویه ناهمسنگ

5.1.6.4. الگوی دوسویه همسنگ

5.1.7. اخلاق در روابط عمومی

5.1.7.1. مرامنامه اخلاقی انجمن بین المللی روابط عمومی Code pf Conduct

5.1.7.2. مرامنامه اخلاقی انجمن روابط عمومی آمریکا Code of Ethic

5.1.7.3. ترجمه کتاب اخلاق در روابط عمومی به زبان فارسی

5.1.7.4. تعهدات در تصمیم گیری ها در روابط عمومی

5.1.7.4.1. تعهد به خود

5.1.7.4.2. تعهد به عامه (خاص)

5.1.7.4.3. تعهد به کارفرما

5.1.7.4.4. تعهد به حرفه

5.1.7.4.5. تعهد به جامعه

5.1.8. معانی و اصطلاحات مهم در روابط عمومی

5.1.8.1. PRSA Glossary of Terms

5.2. مدیریت و روابط عمومی

5.2.1. تحقیق

5.2.1.1. مقدمه

5.2.1.1.1. 1-انجام هرکاری در روابط عمومی بدون تحقیق به مثابه "تیری در تاریکی" است. به بیان بهتر، انجام کار بدون انجام دادن تحقیق مناسب، در هر زمینه ای چندان مناسب نیست!

5.2.1.1.2. 2- 75 درصد متخصصان روابط عمومی جهت طرح برنامه های جدید به پژوهش می پردازند، 58 درصد به منظور نظارت بر پیشرفت و بررسی روند کار در حین انجام تحقیق و 58 درصد برای سنجش نتایج بدست آمده. حتی در مواقع بحرانی، هنگامی که زمان واکنش بسیار کوتاه است، 36 درصد جهت بررسی سریع افکار عمومی به تحقیق می پردازند. (جکسون، 2009).

5.2.1.1.3. اجازه ندهید فکر پژوهش و تحقیقات در شما ایجاد بیم و هراس کند. تحقیقات با روش های غیر رسمی و اغلب ساده جمع آوری اطلاعات مربوطه آغاز می شود.

5.2.1.2. رویکرد تحقیقات

5.2.1.2.1. تحقیقات تکوینی

5.2.1.2.2. تحقیقات تاکتیکی

5.2.1.3. انواع تحقیقات

5.2.1.3.1. پیمایش

5.2.1.3.2. تحلیل محتوا

5.2.1.3.3. کیفی

5.2.1.3.4. ترکیبی از روش های فوق

5.2.1.4. تحقیقات به لحاظ منابع و اطلاعات

5.2.1.4.1. تحقیقات اولیه (تهیه اطلاعات و منابع دست اول)

5.2.1.4.2. تحقیقات ثانویه (استفاده از داده های موجود)

5.2.1.5. زمینه های تحقیق

5.2.1.5.1. 1-معطوف به مسایل و موضوعت مبتلابه

5.2.1.5.2. 2-معطوف سازمان/نهاد

5.2.1.5.3. 3-عامه ها

5.2.2. مدیریت ارتباط با رسانه

5.2.2.1. پیش فرض ها

5.2.2.1.1. سنجش رفتار ارتباطی عامه ها

5.2.2.1.2. تولید محتوای قوی/در قالب فرمت های مختلف

5.2.2.2. رسانه ها

5.2.2.2.1. بیرونی

5.2.2.2.2. درونی

5.2.2.3. تقسیم بندی استراتژیک از رسانه ها

5.2.2.3.1. همیشه ترکیبی از رسانه ها پکیج خوبی برای اطلاع رسانی در دسترس روابط عمومی قرار می دهد

5.2.2.3.2. انتخاب پکیج رسانه ها یک تصمیم استراتژیک است

5.2.2.4. سبک های مختلف ارتباط با رسانه ها

5.2.2.4.1. ابتکاری و خلاقانه از طریق ارتباط مناسب با رسانه ها

5.2.2.4.2. واکنشی و دفاعی از موضع انفعال

5.2.3. لابی گری

5.2.3.1. ریشه لابی گری

5.2.3.1.1. «نزدیک کاخ سفید یک هتل قدیمی هست به نام هتل ویلارد که لابی نسبتا بزرگی دارد. اتفاقا آنچه این هتل را معروف کرده همین لابی است. سال ها پیش رییس جمهوری وقت آمریکا عصرها که می خواسته خستگی در کند از کاخ سفید قدم زنان به هتل می رفته در لابی می نشسته و یک قهوه سفارش می داده است. بسیاری از مردم و صاحبان صنایع یا هنرمندان که مشکل داشته اند و دست شان به رییس جمهوری نمی رسیده این ماجرا را می دانستند. آنها میزهای اطراف رییس جمهور را رزرو می کردند و دو تا دوتا درباره مسایل مملکت طوری حرف می زدند که صدای شان به گوش رییس جمهور برسد و غیر مستقیم روی او اثر بگذارد . حتی بعضی ها هم پیشتر می رفته اند و مستقیما با خود رییس جمهور گفت و گو می کردند و اصطلاح لابی کردن دقیقا از همین جا ریشه گرفته است.». کتاب مارک و پلو، منصور ضابطیان، ص 148

5.2.3.1.2. به لحاظ تاریخی اولین بار کلمه لابی و لابی گری در فرهنگ سیاسی ایالات متحده آمریکا بکار گرفته شد . لابی در ایالات متحده آمریکا بسیار گسترده و فراگیر است

5.2.3.1.3. وضعیت لابی گری در آمریکا

5.2.3.2. تعاریف

5.2.3.2.1. لابی از کلمه انگلیسی Lobbyrun به معنای راهرو، محل تجمع یا گردهمایی است

5.2.3.2.2. در علوم سیاسی،Lobbying یک حرفه ویژه است که منظور آن تلاش برای گسترش نفوذ یک دیدگاه و نقطه نظر مشخص در دستگاه حکومتی یک کشور یا در افکار عمومی است

5.2.3.2.3. به طور ویسع، لابی عبارت است از تلاش برای نفوذ در هرگونه تصمیم گیری، برنامه ریزی و یا اجرا امور مهم خارج از چارچوب قانونی آن

5.2.3.3. عرصه های لابی گری

5.2.3.3.1. سیاسی

5.2.3.3.2. اقتصادی

5.2.3.3.3. اجتماعی

5.2.3.3.4. فرهنگی

5.2.3.3.5. ؟؟؟

5.2.3.4. کانال ها و مکانیسم های لابی گری

5.2.3.4.1. از طریق قانون گذاران

5.2.3.4.2. از طریق سیستم قضایی

5.2.3.4.3. از کانال مسئولان اجرایی

5.2.3.4.4. از طریق گروه های فشار

5.2.3.4.5. از طریق رسانه ها

5.2.3.4.6. از طریق افکار عمومی

5.2.3.5. جهت گیری ها نسبت به لابی گری

5.2.3.5.1. مثبت

5.2.3.5.2. منفی

5.2.3.6. ملاحظات مهم در لابی گری

5.2.3.6.1. اخلاقیات

5.2.3.6.2. قانون/آیین نامه

5.2.3.7. لابی گری در ایران؟

5.2.3.8. مکانیسم های لابی گری در ایران

5.2.4. برگزاری رویدادهای ویژه -Event Managment

5.2.4.1. هدف: ایماژ سازی مثبت از سازمان/نهاد

5.2.4.1.1. برقراری و حفظ ارتباط با عامه ها

5.2.4.1.2. ایجاد جریان خبری و تداوم آن

5.2.4.2. انواع رویدادها

5.2.4.2.1. تقویمی

5.2.4.2.2. ابتکاری

5.2.4.3. برنامه ریزی و اهم وظایف

5.2.4.3.1. قبل

5.2.4.3.2. حین

5.2.4.3.3. یعد

5.2.5. مدیریت ریسک/مدیریت بحران

5.2.5.1. وضعیت عادی

5.2.5.1.1. مدیریت وضعیت عادی

5.2.5.2. وضعیت ریسک

5.2.5.2.1. مدیریت ریسک

5.2.5.3. وضعیت بحرانی

5.2.5.3.1. مدیریت بحران

5.2.5.3.2. اجرای سناریوهای از پیش طراحی شده

5.2.6. مدیریت ارتباط با دولت

5.2.6.1. شناسایی نهادها و سازمان های مرتبط در دولت و دستگاه های اجرایی، قانونی و قضایی

5.2.6.1.1. برقراری و تداوم ارتباط با آنها

5.2.6.1.2. درگیرساختن آنها در فعالیت های خود

5.2.6.1.3. به طور مرتب و روتین آنها را در جریان مسایل و موضوعات گذاشتن

5.2.6.1.4. آگاهی از مکانیسم فعالیت ها و پروسه های کاری در این سازمان ها

5.2.7. مدیریت ارتباطات بین فرهنگی/نژادی

5.2.7.1. ویژگی جوامع جدید

5.2.7.1.1. چند فرهنگی و چند قومی

5.2.7.1.2. گرایش ها و تمایلات منطقه ای و بین المللی

5.2.7.2. ملاحظات مهم فرهنگی

5.2.7.2.1. قومیتی

5.2.7.2.2. نژادی

5.2.7.2.3. دینی-مسلکی

5.2.7.2.4. قبیله ای

5.2.7.2.5. زبانی

5.2.7.2.6. جغرافیایی

5.2.7.3. ملاحظات مهم گرایش های مهم منطقه ای و جهانی

5.2.7.3.1. ارزش های نوین جهانی-به خصوص حقوق بشر

5.2.7.3.2. ارزشهای مهم موضوعی

5.2.8. مدیریت ارتباط با جامعه/امور همگانی

5.2.8.1. افکار عمومی

5.2.8.1.1. تعریف

5.2.8.1.2. ویژگی افکار عمومی

5.2.8.1.3. منشاء شکل گیری افکار عمومی

5.2.8.1.4. حقوق

5.2.8.1.5. شایعه

5.2.8.1.6. مجاري تشکيل دهنده افکار عمومي

5.2.8.1.7. وظیفه روابط عمومی در مدیریت افکار عمومی

5.2.9. مدیریت ارتباطات بازاریابی

5.3. کمپین روابط عمومی

5.3.1. فار اول: تحقیق

5.3.1.1. گام اول: تحلیل موقعیت

5.3.1.1.1. شناسایی فرصت ها

5.3.1.1.2. شناسایی تهدید ها

5.3.1.1.3. شناسایی و تشخیص وضیعت

5.3.1.2. گام دوم: تحلیل سازمان

5.3.1.2.1. دو شیوه برای تحلیل سازمان

5.3.1.3. گام سوم: تحلیل عامه ها

5.3.1.3.1. تعیین عامه ها

5.3.1.3.2. ویژگی های یک عامه

5.3.1.3.3. تحلیل عامه های کلیدی

5.3.2. فاز دوم: استراتژی

5.3.2.1. گام چهارم: تدوین اهداف کلان و اهداف خرد

5.3.2.1.1. اهداف کلان (Goals)

5.3.2.1.2. اهداف خرد (Objectives)

5.3.2.2. گام پنجم: تدوین استراتژی های اقدام (عمل) و پاسخ

5.3.2.2.1. استراتژی های اقدام فعالانه Proactive

5.3.2.2.2. استراتژی های اقدام واکنشی (پاسخ)Reactive Strategies

5.3.2.3. گام ششم: استفاده از ارتباطات موثر

5.3.2.3.1. پروسه ارتباطات

5.3.2.3.2. ارتباطات موثر

5.3.3. فاز سوم:انتخاب تاکتیک ها

5.3.3.1. گام هفتم: انتخاب تاکتیک های ارتباطی

5.3.3.1.1. تاکتیک های ارتباطی متعارف

5.3.3.1.2. تاکتیک های ارتباطی استراتژیک

5.3.3.1.3. بسته بندی تاکتیک های ارتباطی استراتژیک

5.3.3.2. گام هشتم: تدوین و اجرای برنامه روابط عمومی

5.3.3.2.1. تدوین برنامه

5.3.4. فاز چهارم: ارزیابی کمپین

5.3.4.1. گام نهم: ارزیابی برنامه روابط عمومی

5.3.4.1.1. تحقیق در مورد میزان کارایی و اثرات کمپین

6. روش تحقیق کیفی- عباس قنبری باغستان

6.1. چه کسانی باید به دنبال روش تحقیق کیفی باشند؟

6.1.1. کسانی که مدت زیادی با سوژه/مساله مورد تحقیق درگیر بوده اند

6.1.2. بتوانند مدت زیادی درگیر پروسه پیچیده و طولانی جمع آوری داده باشند و بتوانند با هدف تحلیل داده ها (استخراج مفاهم و تِم های تحقیق) مدت زیادی زمان را با آن صرف کنند

6.1.3. بتوانند طولانی و مفصل بنویسند چراکه شواهدو مستندات زیادی برای اثبات ادعا مورد نیاز است و محقق باید بتواند چشم اندازهای متفاوت را ارایه بدهد

6.1.4. در حالی یک پروسه فیکس و ثابت برای نحقیق وجود ندارد، بتواند در یک پروسه سیال و دائما در حال تغییر به عنوان یک پژوهشگر علمی پدیده های احتماعی و فرهنگی عمل کند.

6.1.5. محقق به طور کامل با روش های تحقیق کمی آشنا بوده و یک یا دو تحقیق کمی انجام داده باشد

6.2. دلایل انجام روش تحقیق کیفی

6.2.1. به دلیل نوع سئوال تحقیق: چه و چگونه؟ (What? or How?) در مقابل مقابل چرایی؟ (Why)

6.2.2. موضوع تحقیق اکتشافی است. یا نیاز به کشف دارد

6.2.3. جزئیات و جوانب موضوع تحقیق نیاز به مطالعه و ارزیابی دارد

6.2.4. نیاز به مطالعه تک تک سوژه های مورد تحقیق در شرایط طبیعی و واقعی خودشان می باشد

6.2.5. زمانی که شما تمایل به روایت طولانی و مفصل از سوژه مورد تحقیق دارید. محقق باید خودش را همانند سوژه وارد تحقیق نماید و کل پروسه را روایت کند

6.2.6. زمانی که محقق زمان کافی و منابع کافی برای صرف کردن در پروسه طولانی جمع آوری داده ها و تفسیر و تحلیل داده ها دارد

6.2.7. زمانی که مخاطب شما حاضر به پذیرش روش تحقیق کیفی می باشد

6.2.8. زمانی که محقق خود را به عنوان یک "فراگیرنده فعال" (Active Learner) می پذیرد و به دنبال یادگیری است و بتواند موضوع را از زبان سوژه ها روایت کند نه از زبان یک کارشناس یا متخصص

6.3. تفاوت های روش تحقیق کیفی و کمی

6.3.1. هدف تحقیق (Purpose)

6.3.1.1. کمی

6.3.1.1.1. تست فرضیات، مطالعه روابط علی-معلولی و پیش بینی کردن

6.3.1.2. کیفی

6.3.1.2.1. فهم و تفسیر تعاملات اجتماعی

6.3.2. مهمترین اهداف تحقیق (Objectives)

6.3.2.1. کمی

6.3.2.1.1. توصیف، توضیح و پیش بینی

6.3.2.2. کیفی

6.3.2.2.1. اکتشافی، دریافتن و ساختن

6.3.3. نقش محقق در تحقیق

6.3.3.1. کمی

6.3.3.1.1. محقق و سوء گیری های وی پنهان و از پاسخ دهندگان بدور است و سوء گیری های پاسخ دهنگان نیز از محقق به دور می باشد

6.3.3.2. کیفی

6.3.3.2.1. محقق و سوء گیری های محقق ممکن از برای مشارکت کنندگان شناخته شده باشند و همچنین مشارکت کنندگان و سوء گیری های آنها نیز برای محقق قابل تشخیص است

6.3.4. روش علمی

6.3.4.1. کمی

6.3.4.1.1. تاییدیه/توصیفی یا از بالا به پایین. محقق با استفاده از داده ها فرضیه یا نظریه را تست می کند

6.3.4.2. کیفی

6.3.4.2.1. اکتشافی یا از پایین به بالا. محقق از داده های جمع آوری شده فرضیه یا نظریه جدید تولید می کند

6.3.5. تمرکز

6.3.5.1. کمی

6.3.5.1.1. لنز محدود و تست فرضیه خاص

6.3.5.2. کیفی

6.3.5.2.1. لنز باز، کشف عمق واقعیت و پدیده

6.3.6. طبیعت واقعیت

6.3.6.1. کمی

6.3.6.1.1. واقعیت تک بعدی و واقعیت عینی

6.3.6.2. کیفی

6.3.6.2.1. واقعیت چند بعدی، واقعیت ذهنی

6.3.7. عینیت و ذهنیت

6.3.7.1. کمی

6.3.7.1.1. عینییت ضروری است

6.3.7.2. کیفی

6.3.7.2.1. ذهنی بودن طبیعی و قابل انتظار است

6.3.8. طبیعت مشاهدات

6.3.8.1. کمی

6.3.8.1.1. مشاهده سوژه (رفتارها) در محیط آزمایشگاهی، کنترل شده و شرابط ایزوله

6.3.8.2. کیفی

6.3.8.2.1. مشاهده سوژه (رفتارها) در طبیعت خودش (محیط طبیعی)

6.3.9. نحوه مشاهده رفتار انسانی

6.3.9.1. کمی

6.3.9.1.1. قاعده مند و قابل پیش بینی

6.3.9.2. کیفی

6.3.9.2.1. دینامیک، متنی، اجتماعی و فردی

6.3.10. متغییرها

6.3.10.1. کمی

6.3.10.1.1. مطالعه محدود و صرفا متغییرهای خاص

6.3.10.2. کیفی

6.3.10.2.1. مطالعه کلیت، نه متغییرهای خاص

6.3.11. نمونه های مورد مطالعه

6.3.11.1. کمی

6.3.11.1.1. زیاد و به صورت تصادفی انتخاب شده

6.3.11.2. کیفی

6.3.11.2.1. کم، و انتخاب غیر تصادفی

6.3.12. نوع داده های جمع آوری شده

6.3.12.1. کمی

6.3.12.1.1. اعداد و آمار

6.3.12.2. کیفی

6.3.12.2.1. مفاهیم، ایماژها، سوژه ها

6.3.13. شکل جمع آوری داده ها

6.3.13.1. کمی

6.3.13.1.1. داده های کمی براساس معیارهای دقیق و استفاده از ابزار تحقیق (پرسشنامه/کدنامه) معتبر و دارای روایی و پایایی

6.3.13.2. کیفی

6.3.13.2.1. داده های کیفی همانند مصاحبه، پرسشنامه های باز، مشارکت، مشاهدات، یادداشت ها و بازتاب ها

6.3.14. شیوه تحلیل داده ها

6.3.14.1. کمی

6.3.14.1.1. تعیین روابط آماری

6.3.14.2. کیفی

6.3.14.2.1. تعیین الگوها، ویژگی ها و تِم ها

6.3.15. نتایج

6.3.15.1. کمی

6.3.15.1.1. نتایجی که قابلیت تعمیم دارد و می تواند در سایر حوزه ها نیز به کار گرفته شود

6.3.15.2. کیفی

6.3.15.2.1. نتایج خاص یا محدود که قابلیت تعمیم کمتری دارد

6.3.16. گزارش نهایی

6.3.16.1. کمی

6.3.16.1.1. گزارش آماری همراه با آزمون های آماری، مقایسه های آماری، تفاوت های معناداری و ...

6.3.16.2. کیفی

6.3.16.2.1. روایت ادبی همراه با توصیف و کشف و مستند به نقل قول های مستقیم از مشارکت کنندگان

6.3.17. استقرا یا قیاس

6.3.17.1. روش کمی

6.3.17.1.1. روش تحقیق کمی قیاسی (Deductive) است. یعنی از کل به جزء می رسیم. اگرچه که به کارگیری قوانین کلی در ارتباط با قوانین جزئی امری مفید است، اما این کار به هیچ وجه خلاقانه (creative) نیست چرا که هیچ چیز تازه ای به آنچه که پیشتر می دانستیم، نمی افزاید.

6.3.17.2. روش کیفی

6.3.17.2.1. روش تحقیق کیفی اسقرایی (Inductive) است. یعنی از جزء به کل می رسیم. یعنی شما ابتدا جزئیات را بررسی می کنید و به یک قانون کلی می رسید. این روش خلاقانه است چرا که شما قانون جدیدی کشف می کنید.

6.4. مبانی فلسفی روش تحقیق کیفی

6.4.1. مبانی هستی شناسی (Ontological)

6.4.1.1. سئوال

6.4.1.1.1. طبیعت واقعیت چیست؟

6.4.1.2. پیش فرض ها

6.4.1.2.1. واقعیت ذهنی و چند بعدی است، همانطور که توسط مشارکت کنندگان در مطالعه دیده می شود

6.4.1.3. دلالت های کاربردی

6.4.1.3.1. این به این معناست که واقعیت در حین انجام تحقیق و با مشارکت مشارکت کنندگان شکل خواهد گرفت. لذا محقق باید در جای جای تحقیق از نقل قول ها و تم های به کار رفته توسط مشارکت کنندگان استفاده می کند و تلاش می کند تا به استناد و پشتوانه آنها چشم اندازی جدید فراهم سازد.

6.4.2. مبانی معرفت شناسی (Epistemological)

6.4.2.1. سئوال

6.4.2.1.1. رابطه بین محقق و سوژه مورد مطالعه چیست؟

6.4.2.2. پیش فرض های

6.4.2.2.1. محقق تلاش می کند را فاصله بین خود و سوژه مورد تحقیق را کم کند

6.4.2.3. دلالت های کاربردی

6.4.2.3.1. محقق به همراه مشارکت کنندگان در سويه مورد تحقیق مشارکت می کند، در بطن کار حضور می یابد و تبدیل به یک عنصر "خودی" می شود

6.4.3. مبانی ارزش شناسانه(Axiological)

6.4.3.1. سئوال

6.4.3.1.1. نقش و جایگا "ارزش" ها در تحقیق چیست؟

6.4.3.2. پیش فرض ها

6.4.3.2.1. محقق تایید می کند که مطالعه سرشار از ارزش است و سوء گیری ها و جهت گیری ها حضور دارند

6.4.3.3. دلالت های کاربردی

6.4.3.3.1. محقق آشکارا ارزش ها و جهت گیری ها را به بحث می گذارد و برداشت و تفسیر خود را همراه با مشارکت کنندگان دخالت می دهد

6.4.4. مبانی روش شناسی(Methodological)

6.4.4.1. سئوال

6.4.4.1.1. فرایند تحقیق چیست؟

6.4.4.2. پیش فرض ها

6.4.4.2.1. محقق از روش استقرا استفاده می کند، سوژه را در بطن آن مطالعه می کند و به دنبال ارایه یک طراحی جدید است

6.4.4.3. دلالت های کاربردی

6.4.4.3.1. محقق با اجزاء (مشارکت کنندگان) کار می کند، قبل از اینکه بخواهد آنرا تعمیم دهد. حزئیات را در بطن مطالعه شرح می دهد و به طور مداوم و براساس تجارب جدید بدست آمده از مطالعه، سئوالات تحقیق را بازبینی می کند.

6.4.5. شیوه روایت-فصاحت (Rhetorical)

6.4.5.1. سئوال

6.4.5.1.1. زبان/شیوه روایت تحقیق چیست؟

6.4.5.2. پیش فرض ها

6.4.5.2.1. محقق به شیوه ادبی می نویسد ، از سبک غیر رسمی با زبان خودش استفاده می کند.

6.4.5.3. دلالت های کاربردی

6.4.5.3.1. محقق از یک سبک تعاملی ادبی استفاده می کند. از ضمایر اول شخص استفاده می کند، و اصطلاحات و مفاهیم کیفی به کار می برد

6.5. روش تحقیق کیفی چیست؟

6.5.1. روش تحقیق کیفی به لحاظ تمرکز (Focus) روشی چندمنظوره (Multimethod) است که شامل رویکرد (Approach) واقع گرایانه و تفسیری به سوژه های مورد بررسی می باشد. این بدان معناست که در روش تحقیق کیفی مطالعه در محیط طبیعی و واقعی خود صورت گرفته و تلاش می شود تا سوژه در همان شرایط طبیعی فهم شوند و یا سوژه/پدیده را به لحاظ معنا و برداشتی که مردم از آن دارند معنا و تفسیر کند. Denzin and Lincoln, 1994, p.2.

6.5.2. روش تحقیق کیفی یک فرایند پژوهشی فهم/فهمیدن مبنی بر سنت های متفاوت تحقیقاتی است که به دنبال کشف مساله اجتماعی یا انسانی است. در این روش محقق سوژه را در شرابط واقعی و طبیعی خود مطالعه می کند، تصویری/فهمی جامع (Holistic) و پیچیده (Complex) از آن می سازد، مفاهیم و اصطلاحات را تحلیل می کند و جزئیات نگاه سوژه/افراد مورد مطالعه را گزارش می کند. Creswell, 1998.

6.5.2.1. پیچیده: به طوری که بتوانند خواننده را با ابعاد چندگانه مساله تحقیق آشنا کند

6.6. ملاحظات طراحی روش تحقیق کیفی

6.6.1. محقق یک رویکرد کلی (General Approach) به تحقیق/مطالعه دارد. رویکرد جزئی کفایت روش تحقیق کیفی را ندارد

6.6.2. برخی از مسایل در روش تحقیق کیفی مساله ساز هستند. مثلا اینکه جه تعداد مطالعه ادبیات پیشین تحقیق یا چه تعداد نظریه برای هدات مطالعه لازم است؟

6.6.3. فرمت طراحی روش تحقیق کیفی از یک سنت پژوهشی به سنت پژوهشی دیگر متفاوت است. لذا، ممکن است محقق مطالعه خود را در پنج فصل (روش رایچ) و یا ممکن است در هشت فصل ارایه دهد.

6.6.4. توصیه می شود حتما قبل از انجام روش تحقیق کیفی، محقق دستکم تجربه انجام یک روش تحقیق کمی را داشته باشد.

6.6.5. توصیه می شود محقق ابتدا با یک روش تحقیق کیفی کوچک (Small Pilot) شروع کند تا بتواند پیچیدگی و دشواری فرایند تحقیق را درک کند.

6.7. انواع روش تحقیق کیفی

6.7.1. مطالعات قوم نگارانه (Ethnography)

6.7.2. بیوگرافی (Biography)

6.7.3. پدیدارشناسی( Phenomenology)

6.7.4. نظریه مبنایی (Grounded Theory)

6.7.5. مطالعات موردی (Case Studies)

6.8. ساختار روش تحقیق کیفی برای این درس

6.8.1. بیان مساله

6.8.1.1. چه مساله ای منجر به انجام این تحقیق شده است؟ ضرورت نیاز به این تحقیق چیست؟

6.8.1.2. منشا مساله تحقیق/ منشا (Source of the Problem) نیاز به تحقیق ممکن است در ادبیات موجود، تجارب شخصی، مسایل مربوط به حوزه کاری، دغدغه های مسئول شما (استاد راهنما) و . .. باشد

6.8.1.3. حتما یک دلیل (Rational) محکم برای مطالعه خود داشته باشید

6.8.1.3.1. نیاز به فهم و گفتگو در مورد پدیده

6.8.1.3.2. پر کردن گَپ در ادبیات موجود، ایجاد روش فکری جدید/ خط جدید فکری یا ارزیابی یک موضوع در بین یک گروه خاص/جمعیت مورد مطالعه

6.8.1.3.3. قراردادن مطالعه خود در درون یک چارچوب و ادبیات موجود وسیعتر و گسترده تر. مثلا تصور کنید که مطالعه کیفی شما در کجای ادبیات تحقیق موجود قرار می گیرد.

6.8.1.4. علاوه بر تعیین منشا مساله تحقیق و نیز دلیل آن، محقق همچنین باید مساله تحقیق را با زبان سنت پژوهشی (پنج سنت رایج) که اتخاذ خواهد کرد، بیان کند.

6.8.1.4.1. به طور مثال در سنت پژوهشی "مطالعات موردی"، محقق باید بر روی یک واقعه، یک فرایند، یک برنامه تمرکز کند که هیچ چشم انداز تحلیلی روشنی در مورد آن وجود ندارد.

6.8.2. هدف مطالعه

6.8.2.1. تعیین سوژه مورد مطالعه: سرقت علمی/ سواد رسانه ای/تجربه زیسته دوجنسیتی ها

6.8.2.2. تعیین واحد تحلیل: شخص، اشخاص، گروه، سایت (میدانی)، فرایند، برنامه و ...

6.8.2.3. ارایه تعریف کلی از سوژه مورد مطالعه

6.8.2.4. یک مثال

6.8.3. سئوالات تحقیق

6.8.3.1. ویژگی های سئوال تحقیق

6.8.3.1.1. سئوال باز است

6.8.3.1.2. بدون جهت باشد

6.8.3.1.3. در حال تکمیل باشد

6.8.3.2. انواع سئوال تحقیق

6.8.3.2.1. سئوال اصلی یا سئوال مرکزی یا Issue Question

6.8.3.2.2. سئوالات موضعی و فرعی/Topical Sub-questions

6.8.4. جمع آوری داده ها

6.8.4.1. تعیین جامعه هدف و فراهم ساحتن زمینه دسترسی

6.8.4.1.1. فرد/افراد

6.8.4.1.2. یک یا چند سایت

6.8.4.1.3. اسناد/تکس هایی که قرار است بررسی شوند

6.8.4.1.4. بررسی اینکه برای دسترسی به آنها چه چیزی نیاز است؟ مجوز/هماهنگی قبلی/آماده سازی و ....

6.8.4.2. انتخاب استراتژی انتخاب نمونه

6.8.4.2.1. مکانیسم های نمونه گیری هدفمند

6.8.4.3. انتخاب استراتژی جمع آوری داده ها

6.8.4.3.1. مصاحبه حضوری

6.8.4.3.2. مصاحبه ایمیلی

6.8.4.3.3. مشاهده حضوری

6.8.4.3.4. مشاهده از طریق ویدئو کنفرانس

6.8.4.3.5. مشاهده اسناد آرشیوی

6.8.4.3.6. و ......

6.8.4.4. انتخاب نوع داده ها

6.8.4.4.1. مصاحبه

6.8.4.4.2. اسناد/تکس

6.8.4.4.3. مشاهده

6.8.4.4.4. صوتی-تصویری

6.8.4.5. ملاحظات ثبت و ضبط و تنظیم داده ها

6.8.4.5.1. به خاطر سپردن وقایع و نکات مهم

6.8.4.5.2. یادداشت برداری حداکثری به رغم ضبط مصاحبه یا فیلمبرداری از سایت

6.8.4.5.3. یا بیش از یک وسیله اقدام به ضبط و ثبت اطلاعات و وقایع کنید

6.8.4.5.4. از ابزارهای با کیفیت برای ضبط و ثبت وقایع استفاده کنید

6.8.4.5.5. همیشه یک اطلاعات ضبط و ثبت شده را در بیش از یکجا آرشیو کنید

6.8.4.5.6. حتما مستر لیست از اقداماتی که باید انجام دهید داشته باشید

6.8.4.5.7. حفظ حریم خصوصی و اطلاعات فردی مشارکت کنندکان/مصاحبه شوندگان ضروری است

6.8.4.5.8. و ....

6.8.4.6. اعتبار تحقیق (روایی و پایایی داده ها)

6.8.4.6.1. بیان دقیق اهداف، سئوال و مفروضات محقق (مبانی هستی شناختی، شناخت شناخاتی و روش شناختی

6.8.4.6.2. استفاده از تکنیک کسب اطلاعات موازی نظیر نمایش و ارائه تحلیل‌های داده‌ای و نتایج آن به متخصصان امر

6.8.4.6.3. استفاده از تکنیک و پایش‌های اعضا

6.8.4.6.4. استفاده از تکنیک های تثلیث

6.8.4.6.5. خود بازبینی محقق در طی فرایند جمع آوری و تحلیل داده

6.8.4.6.6. رعایت ملاحضات اخلاقی پژوهش

6.8.5. تجزیه و تحلیل داده ها

6.8.5.1. افق سازی (موستاکاس)

6.8.5.1.1. شناسایی واحدهای معنایی و انتخاب مفاهیم/مقولات/گزاره ها

6.8.5.1.2. شناسایی خوشه های معنایی

6.8.5.1.3. شنایی تِمّ های اصلی با هدف شناسایی جوهره یا ماهیت پدیده در متن/بافت

6.8.5.2. توصیف داده ها

6.8.5.3. شناسایی جوهره و ماهیت کلی پدیده مورد مطالعه

7. بین المللی سازی آموزش عالی-این کتاب در سال 98 از سوی انتشارات موسسه مطالعات اجتماعی و فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری منتشر شده است (بر روی فلش کلیک کنید).

7.1. فصل اول: مفاهیم و کلیات

7.1.1. مقدمه

7.1.2. معانی بین المللی سازی آموزش عالی

7.1.3. تاریخچه بین المللی سازی آموزش عالی

7.1.4. انگیزه ها و محرک های بین المللی سازی در ایران

7.1.4.1. انگیزه های سیاسی

7.1.4.2. انگیزه های اقتصادی

7.1.4.3. انگیزه های آکادمیک و دانشگاهی

7.1.4.4. انگیزه های فرهنگی-اجتماعی

7.1.5. رویکردهای بین المللی سازی در آموزش عالی

7.1.5.1. بین المللی سازی در خانه

7.1.5.2. بین المللی سازی در خارج

7.1.6. نقش برنامه ریزی و سیاستگذاری در بین المللی سازی آموزش عالی

7.1.7. چالش های بین المللی سازی آموزش عالی در ایران

7.1.7.1. چالش های ساختاری

7.1.7.1.1. فصل دوم و سوم

7.1.7.2. چالش های فنی/تکنیکی

7.1.7.2.1. فصل چهارم و پنجم

7.2. فصل دوم: استراتژی های کلان برای بین المللی سازی آموزش عالی

7.2.1. فرایند سیاست گذاری در بین المللی سازی آموزش عالی

7.2.1.1. چالشی نبودن اهداف، چشم اندازها و ماموریت ها در برنامه های بین المللی سازی آموزش عالی

7.2.1.1.1. مطالعه موردی مالزی

7.2.1.2. تلقی "بین المللی سازی" آموزش عالی به مثابه "تعهد ملی" و ضرورت فرهنگ سازی مناسب

7.2.1.3. ضرورت تدوین یک برنامه واحد "جامع، منسجم و عملیاتی" در زمینه بین المللی سازی آموزش عالی

7.2.1.3.1. مطالعه موردی: نقد اسناد بالادستی موجود در ایران

7.2.1.3.2. مطالعه موردی مالزی

7.2.1.4. ضرورت ادغام آموزش عالی کشور در سطح کلان و خرد

7.2.1.5. ضرورت ادغام حوزه های "بین الملل،" "دانشجویی" و "آموزشی" در ساختار آموزش عالی

7.2.1.6. ضرورت تمرکز زدایی، اصلاح ساختار و افزایش اختیارات دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی

7.2.1.7. تاسیس دفاتر بین المللی آموزش عالی در کشورهای مختلف

7.2.1.7.1. مطالعه موردی : دفتر رایزنی علمی ایران در شرق آسیا-مالزی

7.2.2. تولیدات علمی بین المللی: ضرورت افزایش تولیدات علمی مشترک

7.2.2.1. مطالعه موردی ایران، مالزی و کره جنوبی

7.2.3. دیپلماسی علمی-دانشجویی: دانشجویان منبع اصلی قدرت در"بین المللی سازی" آموزش عالی

7.2.3.1. قدرت نرم دانشجویان ایرانی در خارج از کشور

7.2.3.1.1. مطالعه موردی: دانشجویان ایرانی در آمریکا، انگلیس و مالزی

7.2.3.2. جذب دانشجویان خارجی از طریق بورسیه و سایر کمک هزینه های تحصیلی

7.2.3.2.1. مطالعه موردی: نگاهی به تکنیک های جذب دانشجوی خارجی در مالزی

7.2.4. ضرورت ارتقاء کیفیت تولیدات علمی ایران

7.2.4.1. مطالعه موردی: بررسی جایگاه ایران براساس داده ها و اطلاعات پایگاه استنادی اسکوپوس در بازه زمانی 1997 تا 2018

7.2.5. راهکارها و مکانیسم های ارتقاء جایگاه بین المللی آموزش عالی کشور به لحاظ کیفی

7.2.5.1. نمایه سازی "گروهی" نشریات علمی دانشگاهی در پایگاه های استنادی معتبر جهان

7.2.5.1.1. مطالعه موردی: نگاهی به تجربه روسیه و کره جنوبی

7.2.5.2. لزوم توجه به پایگاه استنادی جهان اسلام در مرجع سازی تولیدات علمی

7.2.5.3. ضرورت تدوین نظام رتبه بندی ملی و تلاش برای بین المللی کردن آن

7.2.5.3.1. مطالعه موردی نظام REF

7.2.5.4. تاسیس "بانک اطلاعاتی آنلاین" 3تولیدات علمی به زبان انگلیسی و سایر زبان ها

7.2.5.4.1. مطالعه موردی جهان و آسیا

7.2.5.5. به رسمیت شناختن سیاست "حق دسترسی آزاد" به منابع علمی و "اعلان رسمی آن

7.2.5.6. به رسمیت شناختن زبان بین المللی در آموزش عالی

7.2.5.6.1. مطالعه موردی ژاپن، چین و مالزی

7.2.5.7. راه اندازی شعب بین المللی دانشگاه های خارجی در داخل

7.2.5.7.1. مطالعه موردی سنگاپور، چین و مالزی

7.2.5.8. تاسیس شعب خارجی دانشگاه های برتر کشور

7.2.5.9. ادغام بیشتر بخش صنعت در آموزش عالی: تاسیس دانشگاه مدیران

7.2.5.9.1. مطالعه موردی دانشکده مدیران مالزی

7.2.5.10. راه اندازی دانشگاه های تحقیقاتی

7.2.5.10.1. مطالعه موردی مالزی

7.2.5.11. حرکت ملی در مسیر آموزش آنلاین

7.2.5.11.1. تعریف آموزش در دسترس

7.2.5.11.2. منابع یادگیری آموزش در دسترس

7.2.5.12. پیگیری سیاست "یادگیری مادام العمر"

7.2.5.12.1. مطالعه موردی: مکانیسم اپل در کشور مالزی

7.2.5.13. فعالیت در چارچوب اتحادیه های دانشگاهی و تلاش در راستای تشکیل اتحادیه های دانشگاهی جدید

7.2.5.13.1. مطالعه موردی اتحادیه آسایهل

7.3. فصل سوم- راهبردهای دانشگاهی در بین المللی سازی آموزش عالی: 13 راهبرد

7.3.1. مقدمه

7.3.1.1. ظهور دانشگاه های نسل چهارم و پنج

7.3.2. جذب مشاوران بین المللی و تشکیل "شورای مشاوران" بین المللی دانشگاه ها

7.3.2.1. مطالعه موردی: دانشگاه ملی برونئی دارالسلام

7.3.3. حضور در اتحادیه های منطقه ای دانشگاهی و موسسات آموزش عالی

7.3.4. استانداردسازی و اخذ تاییدیه های استانداردها کیفی منطقه ای و بین المللی

7.3.4.1. لیست مهمترین استاندارهای علمی

7.3.5. جذب دانشجویان خارجی و بین المللی

7.3.6. برنامه های بازاریابی خلاقانه برای جذب دانشجویان خارجی و بین المللی

7.3.7. حضور در نمایشگاه های آموزش عالی بین المللی و منطقه ای

7.3.8. میزبانی از دیدارها و رویدادهای مهم بین المللی در محل دانشگاه

7.3.9. تاسیس "بانک اطلاعاتی" تولیدات علمی به زبان انگلیسی

7.3.9.1. مطالعه موردی: نگاهی به جایگاه ایران براساس اطلاعات پایگاه دورا

7.3.9.2. مطالعه موردی ترکیه و مالزی

7.3.10. به رسمیت شناختن سیاست "حق دسترسی آزاد" به منابع علمی و "اعلان رسمی" آن

7.3.10.1. مطالعه جنش بوداپست/سند برلین/بیانیه بثیدا

7.3.11. استاندارد سازی و تقسیم بندی موضوعی "حوزهای کلان تحقیق"با هدف برندسازی سازی

7.3.11.1. استاندارد نشریه نیچر

7.3.11.2. استاندارد پایگاه استنادی آی.اس.آی و اسکوپوس

7.3.11.3. تقسیم بندی موضوعی دانشگاه کالیفرنیایی جنوبی

7.3.12. بین الملل کردن تحقیقات از طریق دعوت از چهره ها برای مشارکت در طرح های پژوهشی

7.3.13. راه اندازی دوره های آموزشی آن لاین

7.3.14. راه اندازی سامانه اینترنتی مدرن معرفی اساتید و محققان دانشگاه ها

7.4. فصل جهارم - مکانیسم های فردی موثر در بین المللی سازی آموزش عال: 22 مکانیسم

7.4.1. مکانیسم های موثر برای ارتقاء نقش افراد در بین - المللی سازی آموزش عالی

7.4.1.1. کسب مهارتهای ارتباطی (زبان بین المللی) برای کار بین الملل

7.4.1.2. کسب"شناسه علمی" از طریق بازکردن حساب کاربری در پایگاه های استنادی و علمی معتبر

7.4.1.3. استفاده از نام و نام خانوادگی یکسان در تولیدات علمی

7.4.1.4. استفاده از نام و و مشخصات سازمانی به صورت صحیح و درست در کلیه تولیدات علمی

7.4.1.5. انتخاب کلیدواژه های دقیق و کانونی و تکرار آن در بخش های مختلف تولیدات علمی

7.4.1.6. اطمینان از تکمیل بخش "شناسنامه" تمامی مستندات علمی (متادیتای فایل)

7.4.1.7. تولید مقالات و مستندات علمی با مشارکت حداکثری مولفان داخلی و خارجی

7.4.1.8. تلاش برای افزایش تعداد استناد/ارجاع به تولیدات علمی

7.4.1.9. تشویق نویسندگان/مولفان مقالات به اولویت ارجاع و استناد به مقالات همکاران دانشگاهی خود

7.4.1.10. بهینه سازی فرمت نوشتاری "تولیدات علمی" براساس الگوریتم موتورهای جستجوگر آکادمیک

7.4.1.11. حضور پیوسته و همیشگی آنلاین در تمامی شبکه های ممکن، از جمله صفحات وب شخصی

7.4.1.12. ترویج و انتشار تولیدات علمی در قالب ها و فرمت های متعدد در شبکه های اینترنتی

7.4.1.13. چاپ مقاله در ژورنال های دارای ضریب تاثیر بالا/ تکنیک یافتن ژورنال مناسب

7.4.1.14. انتشار سند علمی در ژورنال های علمی آزاد و قابل دسترس

7.4.1.15. عضویت در بوردهای علمی، پژوهشی و تخصصی منطقه ای و بین المللی

7.4.1.16. حرکت در مسیر مطالعات بین رشته ای و مقایسه ای

7.4.1.17. مدیریت رفرنس ها و منابع در تولیدات علمی

7.4.1.17.1. اندنوت

7.4.1.17.2. مندلی

7.4.1.18. انتشار و ثبت تولیدات علمی در سایت ویکی پیدیا

7.4.1.19. برقراری ارتباط با افرادی که به تولیدات علمی شما استناد داده اند

7.4.1.20. به اشتراک گذاشتن داده های خام تحقیقاتی در آرشیو های علمی و دانشگاهی

7.4.1.21. اقدام برای توزیع و نشر گسترده تر تولیدات علمی خود به هر نحو ممکن

7.4.1.22. به رسمیت شناختن سهم تمامی مشارکت کنندگان در تولید سند علمی و اعلان رسمی آن (تصدیق و اقرار)

7.5. فصل پنجم: نگاهی به تجربه کشور مالزی

7.5.1. برنامه توسعه آموزش عالی مالزی 2015-2025

7.5.1.1. ساختار آموزش عالی مالزی

7.5.1.2. چه کسانی برنامه توسعه آموزش عالی مالزی را تدوین کردند؟

7.5.1.2.1. در تدوین این برنامه "بیش از 10500 نفر مشارکت داشته اند که این تعداد شامل: 16 موسسه و سازمان مشاور بین المللی (از قیبل یونسکو، بانک جهانی، پایگاه استنادی اسکوپوس و ..) ، 14 موسسه مشاور داخلی، روسای بیش از 90 دانشگاه داخلی، 4500 استاد و محقق دانشگاه، 40 گروه مختلف از بخش های صنعتی و اقتصاد، 25 شورای آموزشی ملی و محلی، 50 مشاور ارشد فکری، 140 انجمن والدین-اساتید، 20 اتحادیه آموزشی، 250 دانشجوی بین المللی از نقاط مختلف جهان، 35 تیم مجزای بازنگری و منتقد و … می شود"(MoHE, 2015).

7.5.1.3. هدف گذاری در برنامه ریزی و تنظیم افق دید

7.5.1.3.1. شورای "بین المللی سازی آموزش عالی کانادا" در گزارش سال 2016 خود در خصوص "تجارب کشورهای مختلف از توسعه و بین المللی سازی آموزش عالی"، برنامه توسعه آموزش عالی مالزی را در کنار برنامه توسعه آموزش عالی آلمان به عنوان دو نمونه "برنامه پیشرفته و متوازن از سیاست گذاری ملی در توسعه و بین المللی سازی آموزش عالی" معرفی کرد. در این گزارش، اذعان شده است که هر دو کشور آلمان و مالزی عملکرد قوی در تمامی شاخص های ارزیابی شده از جمله "باز بودن" ، "حق دسترسی" ، "پایداری" ، "تضمین کیفیت" و "به رسمیت شناختن " داشته اند(McBride, 2016).

7.5.1.4. ماموریت اصلی وزارت آموزش عالی مالزی

7.5.1.5. آرمان های سیستم آموزش عالی مالزی

7.5.1.6. ده تغییر عمده هدف در آموزش عالی مالزی

7.5.1.6.1. تغییر 1- فارغ التحصیلانی جامع، کار آفرین و متعادل

7.5.1.6.2. تغییر 2- تعالی و شکوفایی استعداد ها

7.5.1.6.3. تغییر -۳ کشوری با یادگیری مادام العمر

7.5.1.6.4. تغییر -۴کیفیت فارغ التحصیلان آموزش فنی و حرفه ای

7.5.1.6.5. تغییر -۵ ثبات مالی

7.5.1.6.6. تغییر -۶ حاکمیت مقتدر

7.5.1.6.7. تغییر -۷ اکوسیستم نوآوری

7.5.1.6.8. تغییر 8- شهرت جهانی

7.5.1.6.9. تغییر -۹یادگیری آنلاین جهانی

7.5.1.6.10. تغییر -۱۰ ارائه شکل متفاوتی از آموزش عالی

7.5.1.7. نقشه اجرایی نقشه راه براساس مراحل (موج) سه گانه

7.5.1.8. تاثیر مسیر تحول بر گروه های هدف

7.5.1.9. تعهدات کارگزاران و برنامه ریزان

7.5.2. نگاهی به تجربه مالزی در راه اندازی دانشگاه های تحقیقاتی

7.5.2.1. دانشگاه تجقیقاتی چیست؟

7.5.2.2. دانشگاه های تحقیقاتی در مالزی

7.5.2.2.1. چشم انداز دانشگاه های تجقیقاتی

7.5.2.2.2. ماموریت دانشگاه تجقیقاتی

7.5.2.2.3. مکانیسم ارزشیابی سنجش عملکرد دانشگاه های تحقیقاتی مالزی

7.5.2.2.4. سرمایه گذاری برای راه اندازی دانشگاه های تحقیقاتی در مالزی

7.5.2.2.5. دستاوردهای دانشگاه های تحقیقاتی مالزی

7.5.2.2.6. نقش دانشگاه های تحقیقاتی مالزی در درآمد زایی

7.5.2.3. مطالعه موردی: نگاهی به عملکرد دانشگاه یو.پی.ام

7.5.2.3.1. بخش دوم فصل

7.5.3. دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی مالزی

7.5.3.1. دانشگاه های تجقیقاتی

7.5.3.2. دانشگاه های برتر

7.5.4. تحصیل در مالزی

7.5.5. بورسیه های در کشور مالزی

7.5.5.1. بورسیه با منابع خارج از دانشگاه

7.5.5.1.1. 1-بورسیه دول دولت مالزی ویژه دانشجویان بین المللی،(MIS) 2-کمک هزینه تحصیلی کشورهای مشترک المنافع؛ 3-کمک هزینه تحصیلی کارشناسی ارشد اتحادیه آ.سه.آن، 4-بورسیه تحصیلی برنامه همکاری فنی مالزی، 5-بورسیه تحصیلی سیرکا، 6-بورسیه تحصیلی شایستگی بانک توسعه اسلامی برای فناوری های پیشرفته، 7-بورسیه تحصیلی بانک توسعه اسلامی برای جوامع مسلمین، 8- فلوشیب تحصیلات تکمیلی سازمان زنان در علم برای کشورهای در حال توسعه، 9- فلوشیپ رهبران جوان.

7.5.5.2. بورسیه با منابع داخل دانشگاه

7.5.5.2.1. 1-طرح کمک مالی ویژه تحقیقات تحصیلی تکمیلی، 2-دستیار تحقیق، 3-فلوشیپ تحصیلات بین المللی، 4-بورسیه پرزیدنت، 5-بورسیه حوزه های مناسب، 6-طرح برایت اسپارکز دانشگاه مالایا، 7-طرح دستیار تحقیق، 8-طرح فلوشیپ دانشگاه علوم مالزی، 9-فلوشیپ جهانی دانشگاه علوم مالزی، 10-کمک هزینه تحقیقات دوره دکتری، 11-فلوشیپ دکتری بین المللی، 12-بورسیه موسسه فناوری بین المللی مالزی – ژاپن.

7.5.6. صنعت-دانشگاه

7.5.6.1. یکی از ابتکارات مالزی که مستقیما با ابتکار وزارت آموزش عالی این کشور برای عجین ساختن دانشگاه های این کشور با بخش صنعت صورت گرفت، راه اندازی "دانشکده مدیران" با دعوت از مدیران و کارشناسان ارشد بخش صنعت این کشور بود. این دانشکده در سال 2015 با عضویت 24 مدیر ارشد بخش صنعت به عنوان "کادر هیات علمی" تاسیس و در سال 2016 موفق به جذب بیش از 60 مدیر ارشد بخش صنعت از داخل و خارج مالزی شد. براساس دستورالعمل این دانشکده، هریک از اعضای هیات علمی این دانشگاه موظف به ارایه حداقل 30 ساعت کلاس/سخنرانی در سال برای دانشجویان/اعضای هیات علمی و حتی مدیران دانشگاهی در دانشگاه های مختلف در زمینه های مختلف از جمله "مشارکت در تدوین سیلابس های درسی" می باشند.

7.6. سخن پایانی با نظام حکمرانی آموزش عالی

8. ارتباطات سلامت

8.1. تاریخچه

8.1.1. اولین بار در سال 1961 در شورای ملی بهداشت آمریکا (در یک مجمع ملی بهداشت) استفاده شد

8.1.1.1. اولين مطالعات ميداني در زمينه «ارتباطات سلامت» توسط محققان حوزه هاي پزشكي و بهداشتي در اواخر دهه 1960 بر روي نظام¬هاي مراقبتي مختلف صورت گرفت

8.1.1.1.1. یکی از مهمترين خروجي هاي اين تحقيقات، مقاله اي باعنوان «ارتباطات پزشك بيمار» بود كه در مجله «ساينتفيك آمريکن» منتشر شد

8.1.2. در سال 1972 گروهي از محققان با پيشينه علمي در حوزه¬هاي علوم اجتماعي و ارتباطي،گروه «ارتباطات درمانی » وابسته به انجمن بين المللي ارتباطات را تشكيل دادند.

8.1.2.1. در سال 1975، بخش ارتباطات سلامت انجمن بین‌المللی ارتباطات تأسیس شد، و به این ترتیب این مقوله به عنوان زیرمجموعه‌ای از حوزه ارتباطات شناخته شد.

8.1.3. در سال 1974 کنگره ایالات متحده قانون «اطلاعات بهداشتی وارتقای سلامت» را به تصویب رساند که به تأسيس دفتر «اطلاعات بهداشتي و ارتقاي سلامت » انجامید.

8.1.4. اولین کتب درسی ارتباطات سلامت به وسیله کرپس و تورنتون (1984)، شارف (1984) و نورثهوس و نورثهوس (1985) تدوین شد

8.1.4.1. در سال 1989 اولین نشریه تخصصی ارتباطات سلامت زیر نظر گروهی از متخصصان و کارشناسان این حوزه به نام «ارتباطات سلامت » منتشر شد.

8.1.5. سال 1985، کمیسیون ارتباطات سلامت توسط مؤسسه ملی ارتباطات آمریکا که بعدها به مرکز ارتباطات سلامت تغییر نام پیدا کرد، تشکیل شد

8.1.6. اولین گروه دانشجویان دانشگاه تافتس(Tufts university ) و کالج امرسون در مقطع فوق لیسانس ارتباطات سلامت در سال 1995 فارغ التحصیل شدند

8.1.6.1. اولین مقطع دکترای تخصصی ارتباطات سلامت و ارتباطات راهبردی توسط دپارتمان ارتباطات دانشگاه جورج میسون در سال 2007 ایجاد شد .

8.1.7. در سال 1996مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری¬های ایالات متحده آمریکا یک دفتر ارتباطی را با هدف انتشار علم ارتباطات سلامت در سراسر این کشور ایجاد کرد.

8.1.8. در سال 1997، بخش آموزش بهداشت عمومی و ارتقای سلامت در انجمن بهداشت عمومی آمریکا به طور رسمی ارتباطات سلامت را به عنوان بخشی از گروه خود به رسمیت شناخت.

8.1.9. گروه عملیاتی ارتباطات سلامت توسط مؤسسه سلامت عمومی در آمریکا برای بررسی نقش ارتباطات سلامت در ارتقاء سطح سلامت همگانی در سال 1998 تاسیس شد.

8.1.10. اتحادیه ارتباطات سلامت به عنوان یک بنیاد بین سازمانی که رسالت آن تقویت، پیشبرد و شناسایی ارتباطات سلامت بود، در سال 2004 تأسیس شد.

8.2. تعاریف

8.3. محورهای مورد مطالعه

8.3.1. ارتباطات و تصورات ذهنی سلامت

8.3.1.1. ارتباطات درونی

8.3.2. پیام های حوزه بهداشت و سلامت

8.3.2.1. تهدید کننده

8.3.2.2. ترغیب کننده

8.3.3. روابط بیمار و ارائه دهندگان خدمات سلامت

8.3.3.1. ارتباطات بین فردی

8.3.4. ارتباطات روزانه و سلامت جسمانی

8.3.4.1. ارتباطات اجتماعی

8.3.5. ارتباطات بین فرهنگی و باورهای سلامت

8.3.5.1. ارتباطات فرهنگی

8.3.6. ارتباطات سلامت و رسانه ها

8.3.6.1. ارتباطات رسانه ای

8.3.7. شبکه های ارتباطی در سازمان های سلامت

8.3.7.1. ارتباطات سازمانی

8.3.8. شبکه های اجتماعی در حوزه سلامت

8.3.8.1. ارتباطات سایبری-مجازی

8.3.9. تاثیر فناوری های نوین ارتباطی-داده ها

8.3.10. حقوق سلامت (به ویژه کودکان)

8.4. المان های ارتباطات در سلامت

8.4.1. فرستنده

8.4.1.1. ارتباطات در سطح فردی

8.4.1.1.1. 3c (کاریزما/کنترل/کردیبیلیتی)

8.4.1.2. ارتباطات سازمانی

8.4.1.2.1. تبلیغات

8.4.1.2.2. اطلاع رسانی

8.4.1.2.3. دوسویه ناهمسنگ

8.4.1.2.4. دوسویه همسنگ

8.4.2. محتوا

8.4.2.1. تنظیم محتوا

8.4.2.2. مکانیسم های اقناعی

8.4.3. گیرنده

8.4.3.1. سواد رسانه ای

8.4.3.2. رفتار ارتباطی

8.4.3.3. رهبران افکار

8.4.4. فراگرد ارتباط

8.4.4.1. پارازیت

8.4.4.1.1. ذهنی-نگرشی

8.4.4.1.2. فیزیکال

8.4.4.2. بافت فرهنگی-اجتماعی جامعه

8.4.5. رهبران فکری

8.4.5.1. حریان دو مرحله ای ارتباط

8.4.6. پارازیت

8.4.6.1. ذهنی

8.4.6.2. فیزیکی

8.4.7. کانال های ارتباطی

8.4.7.1. F to F

8.4.7.2. رسانه ای

8.4.7.3. شبکه های اجتماعی

8.5. نظریه های ارتباطات سلامت

8.5.1. مدل اعتقاد بهداشتی-Health Belief Modle (HBM)

8.5.1.1. پیشفرض ها

8.5.1.1.1. یک اقدام بهداشتی خاص از بیماری جلوگیری یا درمان می کند

8.5.1.1.2. چرایی عدم موفقیت افراد در اتخاذ استراتژی های پیشگیری از بیماری یا تست های غربالگری برای تشخیص زودهنگام بیماری

8.5.1.1.3. باور فرد به تهدید شخصی به بیماری یا بیماری همراه با اعتقاد فرد به اثربخشی رفتار یا اقدام بهداشتی توصیه‌شده، احتمال اتخاذ این رفتار را پیش‌بینی می‌کند

8.5.1.2. ساختار مدل

8.5.1.2.1. حساسیت درک شده-احساس/ادراک خطر

8.5.1.2.2. شدت درک شده-میزان جدی گرفتن عواقب

8.5.1.2.3. مزایای درک شده-سود/فایده

8.5.1.2.4. موانع درک شده-سختی کار

8.5.1.2.5. نشانه اقدام-تمایل به عمل

8.5.1.2.6. خودکارآمدی

8.5.1.3. محدودیت های مدل

8.5.1.3.1. نگرش ها/باورها/عوامل فردی/

8.5.1.3.2. عوامل محیطی-اقتصادی

8.5.1.3.3. عوامل اجتماعی

8.5.2. ترویج نوآوری-اورت راجرز

8.5.2.1. ویژگی های نوآوری

8.5.2.1.1. مزیت نسبی

8.5.2.1.2. سازگاری

8.5.2.1.3. عدم پیچیدگی

8.5.2.1.4. آزمایش پذیری

8.5.2.1.5. مشاهده پذیری

8.5.2.2. مراحل ترویج نوآوری

8.5.2.2.1. آگاهی Knowledge

8.5.2.2.2. اقناع/ترغیب Persuation

8.5.2.2.3. تصمیم Decision

8.5.2.2.4. اجرا Implementation

8.5.2.2.5. تایید و تصویب Confirmation

8.5.2.3. تقسیم بندی اقتباس گران

8.5.2.3.1. نوآوران Innovator

8.5.2.3.2. زودپذیران Early Adoptor

8.5.2.3.3. اکثریت زودپذیر Early Majority

8.5.2.3.4. اکثریت دیرپذیر Late Majority

8.5.2.3.5. دیرپذیر Laggards

8.5.3. نظریه انطباق ارتباطی-Communication Accommodation Theory

8.5.3.1. فلسفه این نظریه:نظریه تطبیق ارتباطی، مربوط به هویت اجتماعی، در مورد تطبیق افراد برای برقراری ارتباط با هدف به حداقل رساندن/حفظ تفاوت های اجتماعی است.

8.5.3.2. نظریه پرداز اصلی:هاوارد گیلز-1971

8.5.3.3. فرض اصلی: مدیریت جنبه های خاص ارتباطات بین شخصی و به ویژه استفاده از زبان در آرایش موقعیت های خاص (ارتباطات بین فردی، گروهی، جمعی در مراکز خاص مثل درمانگاه ها و ...) است

8.5.3.4. انطباق:انطباق فرایندی است که تعامل گران رفتارهای ارتباطی خود را سازگار می کنند تا تفاوت های اجتماعی و ارتباطی را در بین خود کاهش یا افزایش دهند؛ چنین تغییراتی می تواند تغییرات کلی (مثل، تغییر در دوزبانه گرایی) یا تغییرات جزئی (مثل، تغییر در انتخاب کلمه) باشد.

8.5.3.4.1. انتخاب واژگان، کلمات، تغییر لهجه، لحن، تغییر سرعت در بیان کلمات، آهنگ کلمات و .... نمادهای عینی انطباق محسوب می شوند

8.5.3.5. راهبردهای انطباق

8.5.3.5.1. همگرایی:همگرایی رخ می دهد که سبک های ارتباطی تعامل گران با انتخاب زبان عامیانه، زبان مستهجن، ساختارهای دستوری، لحن صدا، سبک بیان، طرز رفتار، حرکات دست، سبک پوشش و ... شبیه به دیگری می شود.

8.5.3.5.2. تباین:فرآیند عدم انطباق ویژگی های ارتباطی و برجسته سازی تفاوت های ارتباطی اجتماعی و غیرکلامی است. این حالت زمانی اتفاق می افتد که ارتباط گر بخواهد بر سبک کنش ارتباطی خاص و متمایز خود نسبت به طرف دیگر ارتباط، تاکید کند.

8.5.3.5.3. ثبات: ارتباط گران ممکن است جنبه ای و یا کل سبک یا شیوه کنش ارتباطی خود (سخن و یا رفتار) را تغییر ندهند. اغلب در موقعیت های ارتباطی، جنبه های زیادی از سبک کنش های ارتباطی ثابت باقی می ماند. بنابراین، ثبات کنش ارتباطی زمانی اتفاق می افتد که یک ارتباط گر کنش یا کنش های ارتباطی خاص خود را تغییر نمی دهد.

8.5.4. نظریه محور کنترل سلامت -Health Locus Control

8.5.4.1. بنیانگذار: راتر (Rotter) در دهه 60-1950

8.5.4.1.1. محور کنترل درونی-Internal Locus Control

8.5.4.1.2. External Locus of Control-محور کنترل بیرونی

8.5.4.2. Kenneth A. Wallston این مفهوم را در دهه 1970 وارد حوزه سلامت و درمان کرد

8.5.4.2.1. یک شاخص مهم برای طرح ریزی برنامه آموزش سلامت و بهداشت

8.5.4.2.2. این نظریه عمدتا برای پیش بینی رفتار بهداشتی و سلامت افراد جامعه مورد استفاده قرار می گیرد

8.5.4.2.3. سئوال اصلی: چه کسی یا چه چیزی مسئول آنچیزی است که در زندگی برای فرد/افراد اتفاق می افتد

8.5.4.2.4. فرض اصلی:محور كنترل سلامت در واقع درجه اعتقاد فرد به اين امر است كه سلامت وي تا چه حد تحت كنترل عوامل دروني و يا بروني مي‌باشد

8.5.4.2.5. Multidimensional Health Locus of Control (MHLC)

8.5.5. نظریه مراحل تغییر-Stage of Changes

8.5.5.1. پایه گذاران: پروچاسکا (1979) وپروچاسکا و ديکلمنته (1980)

8.5.5.2. سئوال: تغییر در رفتار چطور اتفاق می افتد و از آن چطور می توان برای حل معضلات سلامت استفاده کرد

8.5.5.3. عناصر تغییر

8.5.5.3.1. آمادگی برای تغییر: آیا منابع و دانش لازم برای ایجاد یک تغییر پایدار با موفقیت وجود دارد؟

8.5.5.3.2. موانع تغییر: آیا چیزی مانع تغییر رفتار می شود؟

8.5.5.3.3. احتمال بازگشت: چه چیزی ممکن است باعث بازگشت به رفتار قبلی شود؟

8.5.5.4. فرض های اصلی

8.5.5.4.1. تغییر یک فرایند است

8.5.5.4.2. مساله یا بُعد زمان بسیار حائز اهمیت است (تغییر در طول زمان اتفاق می افتد)

8.5.5.4.3. قابلیت برنامه ریزی را دارد

8.5.5.4.4. مکانیسم یا استراتژی های واحدی برای تغییر وجود ندارد

8.5.5.5. مراحل تغییر

8.5.5.5.1. پیش تامل-Pre-Contemplation

8.5.5.5.2. تفکر-Contemplation

8.5.5.5.3. آماده سازی-Prepreation

8.5.5.5.4. عمل-Action

8.5.5.5.5. تداوم-Maintenance

8.5.5.5.6. اتمام

8.6. تحقیق و توسعه در حوزه ارتباطات سلامت

8.7. نشست ها و همایش های مهم در حوزه ارتباطات سلامت

8.7.1. دکتر مریم رسولیان و دکتر مهدی منتظر قائم

8.7.2. همایش ارتباطات سلامت: مسائل و چالش های نوین

8.8. سواد سلامت

8.8.1. تعریف سواد

8.8.1.1. یونسکو

8.8.1.1.1. سواد را توانایی شناسایی، درک، تفسیر، خلن، انتقال، محاسبه و به کارگیری مواد چاپی و نوشتاری با موضوعات متفاوت تعریف مینماید

8.8.1.2. قانون ملی سواد آمریکا

8.8.1.2.1. سواد توانایی خواندن و نوشتن، صحبت کردن به انگلیسی، محاسبه و حن مشکلات در سطوح حرفه ای است که برای فعالیت در یک شغل لازم است و نیز این توانایی در جامعه به منظور رسایدن به هدفهای فردی و ایجاد دانش و ظرفیت در یک فرد مورد نیاز اسات

8.8.2. دلایل افزایش تقاضا برای سواد سلامت

8.8.2.1. جنبشهایی که بر استقلال بیمار تاکید داشته و منجر به تصویب بیانیه حقوق بیمار در سال 1960شد؛

8.8.2.2. تمایل دولت ها برای داشتن افراد آگاه برای کاهش هزینه ها

8.8.2.3. انتقال درمان به منازل

8.8.2.4. اهمیت خودمراقتبی

8.8.2.5. رشد شیوه های درمان جایگزین

8.8.2.6. سرعت رشد و توسعه اینترنت و رسانه های وابسته

8.8.2.7. رشد علم پزشکی

8.8.3. انواع سواد

8.8.3.1. سواد رایانه ای

8.8.3.2. سواد اطلاعاتی

8.8.3.3. سواد رسانه ای

8.8.3.4. سواد علمی

8.8.3.5. سواد شهروندی

8.8.3.6. سواد سلامت

8.8.4. سطح سواد

8.8.4.1. سواد عملکردی-کاربردی

8.8.4.1.1. کاربرد مهارت سواد در موقعیتهای واقعی زندگ

8.8.4.2. سواد تعاملی-مفهومی

8.8.4.2.1. استفاده فعال از مهارت شناختی پیشرفته تر در فعالیتهای روزانه و کاربرد اطلاعات جدید برای تغییر شرایط شرکت کننده- پیوند دانش پیشین و یادگیری جدید

8.8.4.3. سواد انتقادی-توانمندسازی

8.8.4.3.1. کاربرد پیشرفته ترین مهارتهای شناختی برای تحلیل انتقادی اطلاعات و به کارگیری اطلاعات با هدف اعمال کنترل بیشتر روی رویدادها و موقعیتهای زندگی-توانایی کاربرد تفکر تحلیلی و انتقادی تا رسیدن به حل مسأله

8.8.5. سواد سلامت

8.8.5.1. مهارتهای شناختی و اجتماعی که انگیزش و توانایی افراد را برای دسترسی، درک و کاربرد اطلاعات تعیین میکند. این اطلاعات سلامت مطلوب را ارتقا داده و حفظ میکند

8.8.5.2. مجموعه مهارتهایی شامل توانایی انجام وظایف پایه خواندن و محاسبه مورد نیاز برای عمل در موقعیت مراقبت بهداشتی مثل توانایی خواندن برچسب شیشه های داروی تجویز شده، برگه های ملاقات و مطالب ضروری مرتبط با سلامت و درک آنها

8.8.5.3. ظرفیت افراد در به دست آوردن، تفسیر و درک اطلاعات پایه سلامت و خدمات بهداشتی و شایساتگی افراد در استفاده از این اطلاعات و خدمات به گونه ای که سلامتی را افزایش دهد

8.8.5.4. طیف وسیعی از مهارتها و تواناییها که افراد برای جستجو، درک، ارزشیابی و کاربرد اطلاعات و مفاهیم سلامت، در خود پرورش میدهند و هنگام انتخابهای آگاهانه سلامت، کاهش خطرات سلامت و افزایش کیفیت زندگی از آن بهره میگیرند

8.8.5.5. مهارتهای فردی، شناختی و اجتماعی تعیین کننده توانایی افراد در دسترسی به اطلاعات، درک و کاربرد آن به گونه ای که سلامتی افراد را ارتقا داده و حفظ نماید. توسعه دانش، درک مؤلّفه های سلامت و تغییر نگرش و انگیزه ها در ارتباط با رفتار سلامت و بهبود خودکارآمدی در رابطه با وظایف معین پیامد این مهارتهای فردی، شناختی و اجتماعی است؛

8.8.5.6. ظرفیت افراد برای کسب، پردازش و درک اطلاعات و خدمات پایه سلامت که برای تصمیم گیریهای مناسب سلامت مورد نیاز است

8.8.5.7. توانایی افراد در دریافت، پردازش، درک و برقراری ارتباط با اطلاعات سالامت مورد نیاز برای تصمی گیری آگاهانه

8.8.5.8. راتزان و پارکر-2000

8.8.5.8.1. ظرفیت افراد برای کسب، پردازش و درک اطلاعات و خدمات بهداشتی پایه مورد نیاز برای تصمیم گیریهای مناسب بهداشتی

8.8.6. ابزارهای توسعه سواد سلامت

8.8.6.1. آموزش

8.8.6.2. رسانه های خبری

8.8.6.3. خانواده و دوستان

8.8.6.4. اینترنت

8.8.6.5. شبکه های اجتماعی

8.8.6.6. منابع آموزش به بیمار

8.8.7. رابطه سواد پایه و سواد سلامت؟؟؟

8.8.8. اهداف سواد سلامت

8.8.8.1. تاثیر در روابط پزشک بیمار

8.8.8.1.1. فعال-غیرفعال

8.8.8.1.2. همکاری

8.8.8.1.3. مشارکت دوسویه

8.9. حقوق مرتبط با موضوعات سلامت

8.9.1. معطوف به حق برخورداری

8.9.2. معطوف به صیانت و محافظت

8.9.2.1. اصل 3، 21 ، 29 و 43 قانون اساسی، مبحث نهم قانون کار جمهوری اسلامی ایران، قانون تشکیلات و وطایف وزارت بهداشت (1367) و قانون اهداف و وظایف وزارت آموزش و پرورش و .... برنامه های اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم و ششم توسعه ماده چهار منشور حقوق شهروندی (1395)، منشور حقوق و مسئولیت های زنان در ایران (1384)، قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست (1371)، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان (1381)، قانون مبارزه با قاچاق انسان (1383)، قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات (1385)، قانون مبارزه با مواد مخدر(1389)، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان (1381 و 1399)، قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و واگیردار (1320)، قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی (1334)، قانون تغذیه با شیر مادر (1374)

8.9.3. معطوف به مشارکت

8.9.3.1. عمده قوانین، سیاست ها، منشورها، دستورالعمل ها و .... مرتبط با سلامت مربوط به دو سطح قبلی است. و رویکرد معطوف به مشارکت با هدف توانمندسازی مغفول واقع شده است

8.10. چالش های اخلاقی ارتباطات سلامت

8.10.1. چالش ها در سپهر ارتباطی

8.10.2. چالش ها دربرابر سپهر ارتباطی