Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PORTAALI by Mind Map: PORTAALI

1. YRITYS- JA OPPILAITOSVIERAILUT

1.1. Jokaisella oppilaitoksella/yksiköllä oma osio, jossa 1) yhdyshenkilön yhteystiedot 2) esittelyvideo tms. esittely 3) jos laitos tarjoaa jotain extraa, esim. mahdollisuuden tulla tekemään jotakin paikan päälle, tiedot tästä.

1.1.1. Kati listaa oppilaitoksia

1.2. Yrityksillä vastaavasti kuin oppilaitoksilla tiedot yhdyshenkilöstä ja lyhyt yrityksen esittely. Lisäksi vierailun tietoja, esim. sopiva aika ja ryhmän koko sekä haluavatko lukiolaisia/yläkoululaisia vai molempia.

1.2.1. Jussi listaa yrityksiä, tavoitteena saada niitä kattavasti Pohjois-Suomesta.

2. MATERIAALI

2.1. Tätä valmistellaan yhteistyössä esim. Kuusamon ja laitosten kanssa.

2.2. Materiaalin jaottelu lukion kurssien mukainen.

2.2.1. matematiikka

2.2.1.1. 1. geometria

2.2.2. fysiikka

2.2.2.1. 1. sähkö? (FY6)

2.2.2.1.1. aikataulusuunnitelma liitetiedostona

2.2.3. kemia

2.2.3.1. 1. metallit ja materiaalit? (KE4), johon sisältyy sähkökemiaa

2.2.3.1.1. sama aikataulusuunnitelma kuin fysiikan kohdalla

2.2.4. biologia

2.2.5. maantieto

3. OPINTOTIEDOT

3.1. ERITYISESTI OPOILLE JA LUKIOLAISILLE SUUNNATTU

3.1.1. jotain vastaavaa on teknillisen tiedekunnan opo-oppaassa

3.1.1.1. opo-opas linkki

3.2. KOULUJEN TUNNUSLUVUT, kouluina mat., fys., tekniikka, lääkis jne. yleiskatsaus ja makupaloja

3.2.1. kattavat tiedot valintakriteereistä löytyvät esim. osoitteesta www.koulutusnetti.fi

3.2.1.1. koulutusnetti.fi linkki

3.2.1.2. yliopistohaku.fi linkki

3.3. PÄÄSYKOEPAKETTI, ohjeita pääsykokeisiin valmistautumiseen

3.3.1. netistä löytyy ainakin DIA-valinnan vanhoja kokeita ratkaisuineen

3.3.1.1. dia.fi linkki

3.4. OPISKELIJAN ARKI, haastatteluja, lukujärjestys/kalenteri

4. TYÖELÄMÄ

4.1. HENKILÖHAASTATTELUJA, mielellään myös sellaisia, joiden ammattinimikkeistä ei heti arvaisi, että työssä tarvitaan LUMA-tietoja

4.1.1. hieman siihen tapaan kuin insinooriksi.fi ja dinanet.fi tarjoilevat

4.1.1.1. insinooriksi.fi linkki

4.1.1.2. dinanet.fi linkki

4.2. TYÖLLISTYMISTIETOJA, verrataan LUMA-alojen työllisyyttä yleiseen tilanteeseen ja ehkä heikompiin aloihinkin

4.2.1. Sakari Jussi-Pekalta saanee näitä

4.3. TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMA, miksi meidän firmassa on hyvä osata LUMA-aineita

4.3.1. lista, jota Jussi tekee yritysvierailuja varten, palvelee tätäkin

5. LINKIT

5.1. muut LUMA-keskukset

5.2. muita linkkejä?

6. KESKUSTELUFOORUMI

6.1. Joustava foorumi vaikkapa LUMA-aineisiin liittyvien kysymysten esille tuomiseen ja vastausten saamiseen.

6.1.1. Vastaavaa keskustelua voisi saada aikaan muutenkin sosiaalisen median puolella (esim. facebook ja friendfeed).

7. KALENTERI

7.1. Linkit koulutusten kuvauksiin ja ilmoittautumisiin

8. UUTISET