Течії лібералізму в освіті

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Течії лібералізму в освіті by Mind Map: Течії лібералізму в освіті

1. Причини виникнення

1.1. Розвиток капіталістичного способу виробництва, буржуазні революції

2. Політична та ідеологічна течія, яка об'єднує прихильників парламентського ладу, вільного підприємництва, демократичних свобод

2.1. Засновники

2.1.1. Б. Констан та А. де Токвіль.

2.1.2. Фундатори - англійські Дж. Локк, А. Сміт, І. Бентам, французькі - Ш.Л. Монтеск'є, Ф. Гізе, німецькі - Кант, В. Гумбольт, американські - Т. Джеферсон, Д. Медісон , українські - М. Драгоманов Б. Кістяківський.

3. Мета

3.1. Вільна особистість

4. Основні ідеї лібералізму

4.1. можливості людського розуму є необмежені

4.2. індивідуальна свобода є найважливішою умовою реалізації творчого потенціалу особи

4.3. рівність усіх громадян перед законом

4.4. принципи політичного плюралізму

4.5. розподіл влади на законодавчу, виконавчу, судову

4.6. риватна власність, конкуренція, вільне підприємництво найважливіші рушії суспільного прогресу

4.7. свобода думок, поглядів, переконань, совісті, слова

4.8. ліквідація будь-якої регламентації державою економічного життя

4.9. свобода вибору роду занять

4.10. апровадження загального виборчого права

5. Різновиди лібералізму в освіті

5.1. Експерименталізм

5.1.1. Пошук провідної діяльності, що забезпечує ясність і глибину знань

5.2. Екзистенціалізм

5.2.1. Визнає пріоритет свободи і освіти свідомої людини, яка самостійно визначає відношення до світу та власний вибір