คนเล่นเกมต้องการอะไรบ้างจากการเล่นเกมคอมพิวเตอร์

Plan your projects and define important tasks and actions

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
คนเล่นเกมต้องการอะไรบ้างจากการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ by Mind Map: คนเล่นเกมต้องการอะไรบ้างจากการเล่นเกมคอมพิวเตอร์

1. Simulation เกมประเภทที่จำลองสถานการณ์ สวมบทบาทเป็นผู้อยู่ในสถานการณ์นั้นๆ

1.1. ประเภทของเกม Simulation

1.1.1. Business Simulation

1.1.2. Virtual Simulation

1.1.3. Life Simulation

1.1.4. Pet simulation

1.1.5. Sport Simulation

1.1.6. Situation simulation

1.2. ความต้องการของผู้เล่น

1.2.1. ฝึกการทำงานแบบจำลองเสมือน

1.2.2. เก็บประสบการณ์

1.2.3. ฝึกฝนความชำนาญ

1.2.4. ฝึกทำก่อนจะทำของจริง

2. Adventure Game เกมผจญภัย

2.1. ความต้องการของผู้เล่น

2.1.1. ต้องการความตื่นเต้น

2.1.2. ต้องการการผจญภัย

2.1.3. ความท้าทาย

2.1.4. ความสุขความสนุก

2.2. ตัวอย่างเกม

2.2.1. final fantasy

2.2.2. กระบี่ผีเสื้อดาวตก

2.2.3. God of War

2.2.4. ninja blade

2.2.5. devil may cry

3. Shooting Game

3.1. ประเภทเกม

3.1.1. TPS (Third Person Shooter)

3.1.2. FPS (First Person Shooter)

3.2. ความต้องการของผู้เล่น

3.2.1. ความสนุกความมัน

3.2.2. ฝึกความแม่นยำ

3.2.3. การเล่นแบบเป็นทีม

3.3. ตัวอย่างเกม

3.3.1. Counter Strike

3.3.2. Half-Lift

3.3.3. battlefield

3.3.4. S.W.A.T

3.3.5. sniper elite

3.3.6. serious sam

4. Fighting Game เกมต่อสู้

4.1. ความต้องการของผู้เล่น

4.1.1. ความท้าทาย

4.1.2. การต่อสู้

4.1.3. ความสนุกสนาน

4.1.4. เล่นกับเพื่อนๆ

4.1.5. ปะลองความสามารถ

4.2. ตัวอย่างเกม

4.2.1. Street Fighter

4.2.2. mortal kombat

4.2.3. king of fighters

4.2.4. Little Fight

5. RTS (Real-Time Strateg) เกมวางแผนการรบ

5.1. ควาต้องการของผู้เล่น

5.1.1. ฝึกการวางแผน

5.1.2. ฝึกการทำงานเป็นทีม

5.1.3. ความสนุก

5.2. ตัวอย่างเกม

5.2.1. command & conquer

5.2.2. Red Alert 2

5.2.3. Sid Meier's Civilization V

6. Puzzle Game เน้นการแก้ปริศนา

6.1. ตัวอย่างเกม

6.1.1. เกมอักษรไขว้

6.1.2. เกมเททริส

6.1.3. เตตริส

6.2. ความต้องการของผู้เล่น

6.2.1. ฝึกสมอง

6.2.2. ฝึกทักษะการคิด

6.2.3. ฝึกกาารแก้ปัญหา

6.2.4. ความท้าทาย

6.2.5. ความสนุก

6.2.6. ทดสอบสติปัญญา

7. Racing เกมแนวแข่งรถ

7.1. ความต้องการของผู้เล่น

7.1.1. ต้องการการแข่งขัน

7.1.2. ต้องการชัยชนะ

7.1.3. ต้องการความเร็ว

7.1.4. ต้องการความสนุก

7.2. ตัวอย่างเกม

7.2.1. burn out

7.2.2. Need For Speed

7.2.3. Crazy taxi

8. Game OpenWorld เกมโลกสเมือน

8.1. ความต้องการของผู้เล่น

8.1.1. ความสนุก

8.1.2. โลกส่วนตัวของตัวเอง

8.1.3. มีตัวตนที่เก่งในอีกโลกหนึ่งที่เหมือนจริง

8.1.4. ต้องการอิสระในเการเล่น

8.2. ตัวอย่างเกม

8.2.1. G.T.A

8.2.2. Assassin

8.2.3. dishonored

8.2.4. saint row

8.2.5. prototype

9. game for education เกมเพื่อการศึกษา

9.1. ความต้องการของผู้เล่น

9.1.1. เพื่อจุดประสงค์ของรายวิชานั้นๆ

9.1.2. ต้องการความรู้

9.1.3. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน

9.2. ตัวอย่างเกม

9.2.1. เกมตารางธาตุ

9.2.2. เกมจับคู่คำศัพท์

9.2.3. เกมคิดเลขเร็ว