Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

PLANTEN by Mind Map: PLANTEN
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

PLANTEN

STENGELS

bouw

knoop, waar blad vastzit

lid, tussen 2 knopen

okselknop, nieuwe zijstengel, waar het blad vastzat

eindknop, einde stengel

stevigheid, kruidachtigen, water, houtachtigen, hout

vaatbundels, van wortels, naar blad

boomstam, jaarringen, breed = goed jaar, alleen transport in nieuwe vaten

functie

stevigheid

transport

dragen van bloemen en bladeren

opslag reservevoedsel (soms)

WORTELS

bouw

wortelstelsel, alle wortels van een plant

soorten, hoofdwortel, recht naar beneden, zijwortel, vertakking hoofdwortel, bijwortel, krans van even dikke wortels

wortelharen, dunne uitstulpingen, aan uiteinde wortels

functie

vastzetten plant

opnemen, water, voedingsstoffen

opslaan reservevoedsel

BLADEREN

bouw

bladsteel, aan de stengel

bladschijf, platte gedeelte

nerven, vaatbundels

bladmoes, tussen de nerven

huidmondjes, onderkant blad, opname CO2, afgifte O2

functie

fotosynthese, in het bladmoes, erin, ZON = energie, CO2, H2O, eruit, O2, GLUCOSE = energie

regelen verdamping, openen huidmondjes

VOORTPLANTING

Ongeslachtelijk

1 ouder, nakomeling = HETZELFDE

via, stek, knol, = verdikte stengel, bol, = verdikte bladeren, bestaat uit, bolschijf, rokken, knoppen tussen rokken, wortelstok, = onder de grond, uitloper, = boven de grond

Geslachtelijk

2 ouders, nakomeling = ANDERS, 1-huizig, = man EN vrouw, zelfbestuiving, kruisbestuiving, 2-huizig, = man OF vrouw, kruisbestuiving

stappen, Bloemen, bloemkelk, = kelkbladeren (meestal groen), beschermt bloemknop, kou, uitdroging, bloemkroon, = kroonbladeren, lokken insecten met kleur, meeldraad, = mannelijk voortplantingsorgaan, maakt stuifmeelkorrels (geslachtscellen), bestaat uit, helmdraad, helmknop, helmhokjes, stamper, = vrouwelijk geslachtsorgaan, maakt eicellen (geslachtscellen) in zaadbeginsels, bestaat uit, stempel, ontvang stuifmeelkorrels, stijl, vruchtbeginsel, met zaadbeginsels, Bestuiving, = stuifmeel op de stempel VAN DEZELFDE SOORT, via, insecten, kom binnen!, grote bloemen, kleur, geur, nectar, bijenhoning, stuifmeel, weinig, ruw, kleverig, wind, lekker buiten!, bloemen, klein, onopvallend, groen, stuifmeel, veel, licht, glad, stempels, veervormig, groot, Bevruchting, = versmelten kernen geslachtscellen, verloop, stuifmeelkorrel, stuifmeelbuis, van de stempel, naar zaadbeginsel, door de stijl, eivel in zaadbeginsel, kern stuifmeelkorrel, dringt binnen, kernen versmelten!, daarna, bevruchte eicel, wordt kiem, nieuw plantje, zaadbeginsel, wordt zaad, reservevoedsel, vruchtbeginsel, wordt vrucht, groter, dikker, kroonbladeren, vallen af, kelkbladeren, drogen uit, meeldraden, drogen uit, Verspreiding, plant zelf, vrucht springt open, vrucht schiet zaden weg, wind, vrucht met vleugels of pluis, dieren, zaden uitgepoept of vergeten, vrucht met haakjes

STEVIGHEID

houtvaten

hout

vezels

touw

waterdruk

vacuole, drukt naar buiten, cel stevig, plant stevig

verdamping, weinig, huidmondjes dicht, dikke waslaag, veel, bladmondjes open, plant slap

TRANSPORT

door Vaten

= lange buizen

in vaatbundels

naar BENEDEN

wat?, water, suikers, gemaakt van glucose, fotosynthese, brandstof, bouwstof

hoe?, zwaartekracht

route, van?, bladeren, via?, bastvaten, buitenkant, naar?, alle cellen van de plant, voor verbranding, voor opslag, voor groei

naar BOVEN

wat?, water, opgeloste stoffen, zouten, mineralen

hoe?, zuiging van bladeren, water verdampt, houtvaten = rietje, trekt water uit de grond, worteldruk, water wordt omhoog geperst

route, van?, wortelharen, opname, via?, houtvaten, binnenin, naar?, alle cellen van de plant

LEVENSCYCLUS

stappen

ontkieming, water opnemen, zaadhuid scheurt, wortel eruit, stengel eruit, boven de grond, licht!, bladgroen

groei/ontwikkeling

bloei

bestuiving

bevruchting

zaden

duur van 1 cyclus

1-jarig, bv bruine boon

2-jarig, bv peen

overblijvend, bv boom