Сучані технології навчання

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Сучані технології навчання by Mind Map: Сучані технології навчання

1. Технологія інтенсифікації навчання на основі схем і знакових моделей навчального матеріалу В.Шаталов

2. Комп'ютерні (інформаційні) технології навчання А.Єршов

3. Педагогічні технології на основі активізації та інтенсифікації діяльності учнів

3.1. Ігрові технології навчання Б.Нікітін

3.2. Проблемне навчання Дж.Дьюї

3.3. Технологія комунікативного навчання іншомовної культури Є.Пассов

4. Педагогічні технології на основі підвищення ефективності управління та організації навчального процесу

4.1. Технологія перспективного навчання з використанням опорних схем при коментованому управлінні С.Лисенкова

4.2. Технологія рівневої диференції навчання на основі обов'язкових результатів В.Фірсов

4.3. Культуровиховуюча технологія диференційованого навчання за інтересами дітей І.Закатова

4.4. Колективний спосіб навчання А.Ривін, В.Дяченко

4.5. Групові технології І.Песталоцці, Дж.Дьюї

5. Педагогічні технології на основі дидактичного вдосконалення та реконструювання матеріалу

5.1. «Діалог культур » В.Біблер,С.Курганов

5.2. Збільшення дидактичних одиниць П.Ерднієв

5.3. «Екологія і діалектика» Л.Тарасов

5.4. Реалізація теорії поетапного формування розумових здібностей М.Волович

6. Гуманно-особистісна технологія Ш. Амонашвілі

7. Традиційні педагогічні технології

7.1. Пояснювально-ілюстративні технології навчання

8. Педагогічні технології на основі особистісної орієнтації педагогічного процесу

8.1. Система викладання літератури як предмета, що формує особистість Є.Ільїн

8.2. Вальдорфська педагогіка.Штейнер

8.3. Технологія саморозвитку.Монтессорі

8.4. Технологія розвиваючого навчання Л.Виготський

8.5. Проектна технологія Дж.Дьюї, Ст. Кілпатрик

8.6. Технологія навчання як дослідження М.Кларін, В.Бухвалов

8.7. Технологія формування творчої особистості Є.Ільїн, І.Волков

8.8. Технологія колективного творчого виховання І.Іванов

8.9. Створення ситуації успіху А.Бєлкін

8.10. Сугестивна технологія В.М'ясищев