Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

De filosofie van de schoonheid by Mind Map: De filosofie van de schoonheid
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

De filosofie van de schoonheid

boek

auteur John Armstrong

229 pagina's uitgeverij Bert Bakker

Hf 1. Het geheim

1. De achterliggende oorzaak

1752 The Analysis of Beauty by William Hogarth

schoonheid wordt gevormd door de uniformiteit te midden van variatie

niet weten hoe het werkt alleen maar ondergaan

Wat is het geheim van schoonheid? en waarom oefent schoonheid zo'n invloed uit op ons?

Voor een ontwikkelde cultuur is de vraag wellicht belangrijker dan het antwoord.

2. De buik van David Garrick

schilderij van David Garrick en zijn vrouw

Hogarth legt de nadruk op de vorm.

ook de functionaliteit draagt er toe bij onderbouwt met het voorbeeld van een bureau uit de 19e eeuw.

3. De harmonie der sferen

de theorie van de proporties in het juiste gezicht, Marilyn Monroe

Pythagoras hanteert voor schoonheid de term 'kosmos'., wiskundige proporties waren zijn verklaring voor schoonheid in de beelden, gebouwen en muziek

architekt Andrea Palladio over gebouwen in Venetië, zie voorbeeld, zijn standaardwerk

niet de proportie is juist vgl Armstrong, maar de harmonie die er van uit gaat is schoonheid.

4. De wet van het geheel.

holistische wijze van kijken

hierdoor respecteren we de ideeën van Hogarth, Pythagoras en de relevantie van functionaliteit

5. De vriendschap der onderdelen.

twee afzonderlijke elementen doen het goed bij elkaar, hoe werkt dat?, waarom spreekt het ons aan?, uitleg schilderij Louis Auguste Schwiter, verbanden vinden tussen mensen onderling en voorwerpen onderling versterken is niet alleen leuk, we houden daardoor echt van schoonheid

Hf II Kracht

6. iets subjectiefs

Immanuel Kant, Kritiek der Urteilskraft, relevante respons is genoegen tonen

7. De betekenis van genoegen.

In de griekse oudheid was het woord voor schoonheid Kalos dat wordt vertaald als aangenaam, fijn of uitstekend.

Vgl Kant zijn er verschillende soorten genoegen te ervaren zonder de dingen mooi te vinden.

Johann Joachim Winckelmann bestudeerde de Griekse beelden, Geschichte der Kunst des Altertums

James Joyce, boek over schoonheid, A Portrait of the Artist as a Young Man, gesprek Stephen Dedalus with his friend Lynch over de begeerte van de Venus van Praxiteles

We kunnen verward raken doordat schoonheid is verbonden met genoegen. We moeten er niet te veel context bij halen.

8. Waarom schoonheid ons tot tranen roert

gratie en lieftalligheid kan ons hart breken

filosoof Plotinius 204-270 n Chr.

maakt verschil tussen tastbare schoonheid en morele schoonheid.

9. Wat we eigenlijk zouden moeten zijn.

Friedrich Schiller schreef een verhelderende bespreking over schoonheid., schoonheid vertelt iets over onszelf, schoonheid vertelt ons hoe wij het leven graag willen zien, terwijl het nooit zo zal zijn., De esthetische opvoeding van de mens, Het mensbeeld van Schiller

10. Het paradijs.

Walter Pater

troost met visioenen over de volmaakte plaats

Hf III Afwijzing

11. De sociologie van smaak.

Niet iedereen in dezelfde maatschappij of tijdperk reageert hetzelfde op ervaren van schoonheid

socioloog Pierre Bourdieu, boek La distinction, artistieke voorkeur en kennis wordt bepaald door de sociale klasse., google books

12. Het evolutieperspectief.

geproportioneerde lichamen van de grieken geven de kracht aan van de genen door te geven.

lieftallige vrouwen die er gezond uit zien

landschappen om in te jagen en beschutting te vinden, eigenlijk is dit alles te eenvoudig om plausibel te zijn.

mooie voorwerpen zijn een status van macht en dit geeft een voorsprong om genen door te geven.

Het Gonzaga paleis laat meer de macht van de familie zien dan aandacht voor schoonheid.

13. Angst.

boek Billy Budd als voorbeeld voor thema schoonheid van de één is een bedreiging voor de ander.

kunsthistoricus Roger Fry sprak over mensen die nooit van kunst kunnen genieten

Hf IV Ontdekking

14. Op zoek naar een maatstaf voor smaak.

Wat is het verschil tussen Gainsborough en Jervas, Gainsborough, Jervas

Hume Essay on the standard of Taste

Een goede reactie op schoonheid is hoe goed men heeft gekeken en geluisterd om tot die reactie te komen.

15. Het getrainde oog.

Albert Cuyp

Bonington

Het visuele bewustzijn van individualiteit is een waardevolle prestatie, niet het kennen van de namen.

16. Het getrainde hart.

een moment van revelatie

Baudelaire Le peintre de La vie moderne

associatie met schoonheid ontstaat dan zoals grootsheid, sereniteit en orde.

17. Soorten geluk.

twee benaderingen tot dusver, geheime eigenschap die alle mooie dingen hebben in woorden te vatten, de reactie van degene die de schoonheid ervoer en zeggen hoe die ervaring was

gebruik van het begrip Stijl door Heinrich Wolfflin, boek Heinrich Wölfflin kunstgeschichtliche grundbegriffe, Hoe komt de invloed van schoonheid op ons tot stand?

Stendhal maakt Wolffin compleet, Het Stendhal syndroom, Wat is de invloed van schoonheid op ons

filosoof Roland Barthes in zijn Mythologies (1957), Zijn boek

Wellicht is er de beperking dat het eigenlijk alleen maar een ontwikkeling is van de geest zoals beschreven door Hegel

Er gaat nooit iets echt verloren zegt Hegel en Heinrich Heine in Ich weiss nicht ...,dass ich so traurig bin

18. De kunst van het bestaan.

schoonheid eerder waarderen dan aan het eind van ons bestaan

Proportie, gepastheid, stijl, oog voor volgorde zijn belangrijk in het volle leven, niet alleen in schoonheid

Schilderijen van Chardin

Ruskin nieuw begrip rijkdom in 1863 Fraser's magazine, rijkdom is niet de hoeveelheid maar de mate waarin het voorwerp mooi of verfijnd wordt gevonden is bepalend, rijkdom is het werkelijk gewaardeerde bezit van dat wat goed is

John Armstrong: schoonheid ervaren is het vinden van de spirituele waarde (de waarheid, geluk, ethische idealen) in een materiële setting (ritme, lijnen, vorm, structuur) en wel zodanig dat we ze allebei als onscheidbaar zien.