värbamine

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
värbamine by Mind Map: värbamine

1. Mis saab edasi? Kontakt kandidaadiga, suhte loomine

1.1. info, mis temani on juba jõudnud

1.2. esimene kokkupuude, suhtlemisstiil

1.3. keskkond kontoris, teised töötajad

1.4. arusaadav, selgitatud ja sujuv protsess

1.5. intervjuu - motivatsioonifaktori leidmine, edastatava info vastavus tegelikkusele

1.6. praktiline ülesanne ja testid koos tagasisidega

1.7. kohtumine tiimiga

2. Kuidas kandidaatideni jõuda? Tööandja mainekujundus, turundustegevused

2.1. kampaaniad

2.2. PR

2.3. sihtgrupi kaardistamine - kus nad käivad on-line ja off-line

2.4. osalemine üritustel (noortele ja spetsialistidele)

2.5. seminarid, loengud ülikoolides

2.6. selge sõnum - miks just see tööandja?

2.7. olemasolevad töötajad

2.8. suhtlemine vastavalt lubadusele

3. Kuidas kandidaatideni jõuda? Sihtotsing ja värbamiskanalid

3.1. tööotsinguportaalid, andmebaasid

3.2. töökuulutuse kujundamine

3.3. kuulutuse avaldamine erinevates kanalites

3.4. kodulehekülg

3.5. sisekommunnikatsioon

3.6. üritused

4. Värbamisprotsessile järgnev

4.1. suhete hoidmine

4.2. sisseelamisprogramm