Allianskyrkan

Ett organisationschema för kyrkan

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Allianskyrkan by Mind Map: Allianskyrkan

1. Gudstjänst

1.1. Mötesvärd

1.2. Organister

1.3. Lovsångsteam

2. Äldre

2.1. Måndagsträffen

2.2. Dagledigträffar

3. Alpha Ulf Häggqvist

3.1. Matlagning

3.2. Föredrag

4. Kvällsbibelskola Ulf Häggqvist

5. Flögensborg

6. Smågrupp

7. Styrelsen Leif Johnsson Siv Fransson

7.1. Leif Johnsson Siv Fransson David Wallenberg Carin Klint Hans Fransson

8. Barn & Ungdom Carina Göransson

8.1. UV-Scout

8.2. Tonår

8.2.1. David Wallenberg Anna Wallenberg Esther Andersson

8.3. Konfirmation

8.4. Läger

8.5. Innebandy

8.6. Söndagsskola

8.6.1. Lilla gruppen

8.6.2. Mellangruppen

8.7. MiniUV

8.8. Popcorn

9. Närradion Ingemar Petterson

10. Studiecirklar

11. Omsorgsgrupper

12. Andrum Ulf Häggqvist

13. Kören Helena Häggqvist