Allianskyrkan

Ett organisationschema för kyrkan

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Allianskyrkan by Mind Map: Allianskyrkan

1. Barn & Ungdom Carina Göransson

1.1. UV-Scout

1.2. Tonår

1.2.1. David Wallenberg Anna Wallenberg Esther Andersson

1.3. Konfirmation

1.4. Läger

1.5. Innebandy

1.6. Söndagsskola

1.6.1. Lilla gruppen

1.6.2. Mellangruppen

1.7. MiniUV

1.8. Popcorn

2. Gudstjänst

2.1. Mötesvärd

2.2. Organister

2.3. Lovsångsteam

3. Närradion Ingemar Petterson

4. Äldre

4.1. Måndagsträffen

4.2. Dagledigträffar

5. Alpha Ulf Häggqvist

5.1. Matlagning

5.2. Föredrag

6. Studiecirklar

7. Kvällsbibelskola Ulf Häggqvist

8. Omsorgsgrupper

9. Flögensborg

10. Andrum Ulf Häggqvist

11. Smågrupp

12. Styrelsen Leif Johnsson Siv Fransson

12.1. Leif Johnsson Siv Fransson David Wallenberg Carin Klint Hans Fransson

13. Kören Helena Häggqvist